fbpx

Având în vedere:

 • precedentul periculos declanșat la începutul lunii februarie 2019 de către Ministerul TINERETULUI (și menținut până în prezent), acela de a retrage de pe site & de a ASCUNDE părerile tinerilor din România cu privire la “Situația tineretului și așteptările sale” (anchetă socilogică națională realizată pe bani publici),
 • ACCEPTAREA tacită a acestei acțiuni, de către majoritatea reprezentanților sectorului asociativ de tineret,
 • nesusținerea poziției FITT cu privire la această gravă încălcare a DREPTURILOR TINERILOR,
 • lansarea, în Grupul Național de Lucru, a propunerii de AMÂNARE a publicării unei noi runde de păreri colectate de la tineri, la nivel național (în contextul Dialogului UE cu Tinerii) și coagulate în Raportul de țară,

în data de 18 octombrie 2019, am formulat următoarele solicitări atât către ceilalți membrii ai Grupului, cât și către Ministerul Tineretului (din nou), reclamând totodată (cu exemple concrete) și managementul defectuos al acestui for responsabil de facilitarea Dialogului UE cu Tinerii:
Către:

 1. Organizațiile membre ale Grupului Național de Lucru pentru Dialogul UE cu tinerii
 1. Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)

În atenția: reprezentanților legali

Ref: Ciclul 2019-2020 de consultare a tinerilor și Raportul de țară aferent Ciclului VII al Dialogului UE cu Tinerii

1485A/18.10.2019

 

Stimați colegi din GNL și reprezentanți ai MTS,

Noi, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), în calitate de membru al GNL,

în contextul Ciclului 2019-2020 de consultare a tinerilor de către UE, în jurul temei „Crearea de oportunități pentru tineri”, în cadrul unui proiect de finanțare europeană nerambursabilă, și al redactării de către membrii Grupului Național de Lucru (GNL) a Raportului de țară aferent Ciclului VII al Dialogului UE cu Tinerii,

în completarea solicitărilor transmise deja în timpul acestui an, atât direct către minister, cât și prin recurentele noastre intervenții de pe canalul online oficial al GNL, precum și din cadrul întâlnirilor directe,

în urma apelului public lansat de către Ministerul Tineretului și Sportului, care stabilește ca interval de consultare 11 septembrie – 15 octombrie 2019,

în marja perioadei stabilite, încă de acum 4 luni și jumătate, de către toți membrii GNL împreună cu MTS pentru redactarea Raportului de țară, ca fiind 15-25 octombrie 2019,

vă înaintăm următoarele


SOLICITĂRI

CĂTRE MINISTER:

 1. vă rugăm să clarificați dacă ministerul a semnat sau nu grantul de finanțare, iar dacă acest lucru nu s-a realizat până în prezent, care este motivul;
 2. vă rugăm să indicați care au fost măsurile dispuse pentru asigurarea etapei de consultare de către minister și care sunt rezultatele obținute;
 3. vă rugăm să indicați care sunt măsurile pe care le dispuneți (în limita prerogativelor actuale) pentru asigurarea implementării eficiente a acestei etape a proiectului;
 4. vă rugăm să justificați de ce în anul 2019, fără precedent, ministerul a dialogat foarte precar cu membrii Grupului Național de Lucru și ce măsuri dispuneți (în limita prerogativelor actuale) pentru evitarea neajunsurilor pricinuite în anul 2019,
 5. vă rugăm să justificați de ce nu ați răspuns adresei noastre trimise în data de 30/31 august 2019;
 6. vă rugăm să indicați persoanele responsabile de colaborarea cu membrii Grupului Național de Lucru.

CĂTRE ORGANIZAȚIILE MEMBRE GNL:

 1. rugăm toate organizațiile membre să reveniți la perioada inițial agreată (termen limită: 25 octombrie) pentru redactarea Raportului de țară, astfel încât să îl înaintăm după cum ne-am asumat;
 2. rugăm CTR să ne comunice, de îndată, dacă are capacitatea de a gestiona pașii următori până la definitivarea Raportului în timpul agreat inițial; FTR și-a manifestat deja disponibilitatea de a prelua comunicarea cu membrii;
 3. rugăm coordonatorul asumat (CTR sau altă organizație) să colecteze, de la toți membrii, informațiile necesare evaluării procesului de consultare a tinerilor;
 4. rugăm coordonatorul asumat (CTR sau altă organizație) să propună o metodă de lucru și un calendar pentru redactarea Raportului, precum și acceptarea alternativei de a lucra online, inclusiv cu ședințe prin Skype, fără întâlniri în București.

CONTEXT

În data de 15 octombrie 2019 (ultima zi de consultare a tinerilor), Consiliul Tineretului din România (CTR), unul dintre cei 7 membri ai GNL, ignorând angajamentul asumat de către toți membrii Grupului și reprezentanții MTS cu privire la perioada de lucru (15-25 octombrie), trasează imperativ celorlalte 6 organizații membre ale GNL (pe canalul oficial de comunicare online al GNL, așa cum a fost el agreat de MTS) sarcina de a parcurge prima etapă (înscrierea răspunsurilor colectate într-un format standard) abia până la data de 30 octombrie 2019, prelungind astfel, unilateral și fără explicații perioada de redactare a Raportului și ne pune în vedere să ne blocăm în agendă altă perioadă (decât cea stabilită) pentru redactarea Raportului și anume 1-3 noiembrie. FITT a cerut explicații despre prelungire, menționând că noi am agreat altceva.

La insistențele noastre, CTR ne furnizează o primă versiune a motivului amânării redactării Raportului de către GNL –  “paralizia instituțională la nivelul MTS” și, constatând că unii dintre membrii GNL nu sunt disponibili în intervalul 1-3 noiembrie, CTR propune un alt interval, și mai îndepărtat: 8-10 noiembrie (asigurându-ne și de faptul că putem vota oriunde în România), oferind totodată și niște directive organizatorice: „pentru a eficientiza activitatea voastră” – așa că amână centralizarea datelor colectate până pe 8 noiembrie 2019;

FITT nu a înțeles legătura dintre blocajul instituțional și neîndeplinirea la timp de către GNL (format din organizații neguvernamentale) a sarcinilor asumate. Mai ales că, această prelungire nu sporește nivelul aportului, dat fiind faptul că mulți dintre noi, stabilindu-și în calendare datele inițiale, trebuie să suprapunem cu alte angajamente asumate pentru luna noiembrie. Așadar, am insistat să cerem explicații de ce să prelungim și să nu respectăm planificarea inițială (adică 15-25 octombrie), răspunsul fiind că trebuie să fim prezenți toți pentru finalizarea raportului și că „varianta propusă 1-3 noiembrie este potrivnică pentru o parte dintre membri”. Deci, noi întrebăm de una, CTR răspunde de alta: ignoră angajamentul inițial (15-25 octombrie) și se raportează tot la data propusă de ei (1-3 noiembrie).

FITT a explicat că aceasta nu este maniera de lucru adecvată în implementarea unui proiect și că CTR nu ia în considerare termenele asumate de GNL împreună cu ministerul, precum și faptul că MTS nu a venit cu o propunere distinctă. Totodată, am punctat că FITT nu este de acord cu modificări de termene neagreate înainte și nici cu astfel de tergiversări.

În data de 17 octombrie, președintele CTR intervine și ne informează (cu o întărziere de două săptămâni), despre o întâlnire avută la MTS și despre o discuție purtată doar cu 2 dintre organizațiile membre, concluzia fiind că MTS, CTR, ANOSR și OT-BNS nu ar fi putut participa la pregătirea raportului în perioada stabilită inițial (15-25 octombrie), așa că, în loc să comunice Grupului, de îndată, această stare de fapt și să ne consulte cu privire la alternative, CTR a ales să solicite, unilateral de la European Youth Forum prelungirea termenului de depunere a raportului, insistând că vina întârzierii aparține doar ministerului (totuși, numărăm 4 structuri).

Clarificând că au fost consultate doar alte 2 organizații ale Grupului, că pe noi au ales să ne anunțe (după lungi insistențe) abia după încheierea termenului alocat consultărilor și că decizia a luat-o CTR împreună cu MTS (deși ministerul nu a publicat nicio decizie de prelungire și nici nu ne-a informat în vreun fel), FITT a afirmat următoarele:„dacă se va proceda așa, FITT va realiza un raport distinct, bazat pe rezultatele colectate de noi în această perioadă. Reportul va fi transmis direct către Comisie împreună cu descrierea detaliată a felului cum a fost gestionat GNL în România. Se vor transmite comunicările oficiale adresate de către FITT Ministerului Tineretului pe acest subiect. Datele colectate de FITT vor fi utilizate exclusiv de FITT. Orice organizație este binevenită să se alăture.


PRECIZĂRI IDENTITARE

FITT a aderat, de-a lungul timpului, la multe federații naționale și internaționale, cărora le-am delegat prerogative de promovare a acelor interesele ale noastre care sunt comune și celorlalți membri ai fiecărei federații în parte (în majoritatea cazurilor, în schimbul unor cotizații regulate). Dar, independența este cea mai valoroasă caracteristică a FITT. Așadar, de la această înțelegere cu titlu generic, există și foarte multe situații excepționale, așa cum este și firesc. În situația în care nu dorim să trunchiem conținutul mesajelor noastre (fie și prin negociere cu alți colegi de federații) și considerăm că doar prezența noastră nemijlocită poate acoperi și satisface pe deplin și nealterat promovarea intereselor FITT pentru îndeplinirea misiunii, viziunii și scopului, este evident că reprezentantul nostru legal (sau un înlocuitor al acestuia din cadrul FITT) reprezintă unica voce care va transmite mesajele și va agrea termeni și condiții în numele organizației noastre. Aceasta este valabilă și în situația în care, colegi de context ne sunt reprezentanți ai federațiilor la care am aderat sau alți membri ai acestora.

Aderarea noastră la GNL este una dintre aceste situații excepționale. Și, așa cum am văzut și în cadrul procesului de selecție, nevoia de autoreprezentarea avut-o o treime din membri CTR. Este adevărat, dintre cele 8 organizații membre CTR aplicante, numai două au și obținut poziții de membru GNL (ANOSR și FITT). Așadar, în cadrul GNL, doar FITT vorbește în numele FITT.

Asta nu înseamnă, automat, că ne contrapunem structurii pe care am întărit-o, prin aderare la ea, sau ANOSR – colegilor de adunare generală (care este, până la urmă, organul de conducere al federației). Dar, odată prezenți în acest context mixt, ne rezervăm dreptul de a avea opinii diferite de ale colegilor de dialog (indiferent de natura altor relații ale noastre, din afara Grupului), dacă anumite inițiative sau acțiuni propuse contravin Regulamentului și mai ales intereselor FITT.


PROTOCOLUL SEMNAT DE CTR-FITT, CU PRIVIRE LA GNL

(17.11.2017-31.12.2020)

Calitatea noastră de proprietar al singurului centru de tineret din România posesor al Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei, face ca interesele FITT să nu fie în integralitate comune tuturor membrilor CTR, ex.:

 • promovarea valorilor CoE;
 • dezvoltarea unui dialog cu MTS pentru a-l determina să aplice Recomandarea CM/Rec(2017)4 – pentru promovarea centrelor cu Certificat de Calitate – ca exemple de bună-practică;
 • promovarea centrelor de tineret conduse exclusiv de tineri;
 • dezvoltarea de conexiuni pentru parteneriate internaționale viitoare;
 • stimularea participării la Dialogul UE cu tinerii, în organizațiile conduse exclusiv de tineri ;
 • facilitarea contribuției tinerilor din conducerea FITT la formularea intervențiilor noastre în lucrările Grupului dedicate Președinției;
 • actualizarea cunoștințelor și acumularea unora noi în domeniul politicilor și practicilor europene, pentru dezvoltarea de propuneri de politică publică;

Conștienți de separația contextelor și de independența, până la urmă, a FITT, la începutul mandatului acestui GNL (17 noiembrie 2017), CTR și FITT au semnat un protocol nesecret în vederea instituirii unui parteneriat strategic pentru implementarea procesului de dialog structurat în România, creșterea capacității structurilor locale și județene de tineret pentru participarea la acest proces, precum și pentru centralizarea și diseminarea bunelor practici la nivel național și internațional. Acest protocol viza exact cooperarea pe parcursul activității acestui GNL (cu excepția Art.5) și este în vigoare până la 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire.

Așadar, în cadrul GNL, relația dintre FITT și CTR este orânduită exclusiv de drepturile și obligațiile membrilor (așa cum au fost ele în apelul de selecție pentru formarea GNL) și de acest protocol, nicidecum de calitatea noastră de membru al CTR – fapt evident, FITT beneficiind din partea CTR de tratament egal cu nemembrii săi – FTR, USR și YMCA.

Nu știm dacă există și alte protocoale semnate între membrii acestui Grup, dar, cel puțin față de noi, CTR și-a asumat (Art.4 din protocol), să recunoască FITT ca partener strategic al CTR în domeniul dialogului structurat la toate nivelurile.

O simplă cutumă a unei firești funcționări în cadrul unui parteneriat cu alți 6 membri, o reprezintă dezvoltarea unui dialog, comunicarea cu partenerii și consultarea tuturor în luarea unei decizii sau transmiterea unui mesaj. Iar dacă CTR nu a fost suficient de determinat de această cutumă față de membrii GNL, FITT consideră că este de două ori ignorat, având în vedere și protocolul semnat.


LEADERSHIP-UL GRUPULUI NAȚIONAL DE LUCRU

În noiembrie 2017, noi am recunoscut implicarea CTR de până atunci în coordonarea Grupului și am sperat ca pe viitor să dezvolte abilitățile necesare convingerii și membrilor din noul GNL că are toate calitățile unui lider. Mai mult, în apelul de selecție pentru acest GNL, ministerul nu a anunțat pe nimeni că grupul va fi coordonat de CTR, deci, raportul inițial dintre membri, a fost unul de cooperare, nu de subordonare.

Evident că suntem conștienți de prevederile Rezoluției Consiliului UE de acum câteva luni, potrivit căreia la nivelul trioului de președinții, segmentul tânăr din societatea civilă ar trebui să fie reprezentat de grupurile de lucru naționale, de preferință, dacă sunt disponibile, prin intermediul consiliilor naționale ale tineretului, având în vedere rolul lor de lider în această structură. Dar, să nu uităm și că grupurile de lucru naționalear trebui să poată decide cu privire la configurația și procedurile operaționale care corespund cel mai bine nevoilor lor, în conformitate cu particularitățile statelor membre și cu dispozițiile relevante ale Strategie, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor fiecărui ciclu al Dialogului și o reprezentare adecvată a factorilor de decizie, a instituțiilor publice relevante, a tinerilor și a contex­tului socioeconomic divers al acestora.

Dar, realitatea mișcării de tineret din România arată că mai avem de parcurs niște pași până acolo și că leadership-ul nici nu se impune, nici nu se smulge. Iar dacă doream să ajungem, de facto, în acel punct în care CTR are rolul de coordonator, puteam, în această vară, să ne așezăm la masă și să agreăm rolul fiecărui membru al GNLși mecanismele de funcționare a Grupului.


GESTIONAREA GNL ÎN 2019

Din păcate, anul 2019 a fost caracterizat, paradoxal, de o lipsă a dialogului într-un grup responsabil de dialog. Este chiar lăudabil că, deși neinformați, excluși din negocieri și neimplicați în geneza marilor pași de anul acesta (atât de către MTS, cât și de către CTR), cu întârzieri neexplicate de organizare, sunt membri care au dat dovadă de responsabilitate față de tineri prin colectarea opiniilor acestora și/sau prin implementarea de activități de consultare. Să nu uităm că orice aport al nostru este neremunerat, deci, câte ore alocăm, dacă facem doar consultări sau doar aplicare de chestionare, depinde exclusiv de propriile posibilități, dacă, în ansamblu, ne-am îndeplinit obligațiile asumate la momentul aderării în cadrul Grupului (2017).

Așadar, având în vedere:

 • tăcerea absurdă și fără precedent a MTS din ultimele 6 luni și jumătate;
 • ignorarea celor două solicitări ale FITT (solicitare 1 + solicitare 2), pe lângă multele mesaje transmise pe canalul de comunicare online agreat oficial și cu MTS;
 • organizarea în grabă și discretă a evenimentului din 3 iulie 2019fără informarea/implicarea GNL și cu omiterea invitării unuia dintre membri (YMCA România);
 • neimplicarea GNL, în forma sa completă, în pregătirea și derularea Președinției României la Consiliul UE – componenta TINERET;
 • întâlnirile GNL precar organizate (ex.: reprezentantul FITT s-a deplasat la București, la o întâlnire stabilită din timp, care nu a mai avut loc, apoi a avut loc o întâlnire despre care nu a fost anunțat în timp util pentru a putea ajunge la București);
 • implicarea heirupistă, doar pe ultima sută de metri și firavă a GNL în organizarea Conferinței;
 • inconsecvența CTR în desemnarea unui comunicator oficial al federației (au existat 4 voci diferite care au transmis mesaje din partea CTR, voci mai mult sau mai puțin familiarizate cu faptul că leadershipnu presupune excluderea consultării și a respectului față de membri, precum nu presupune doar trasarea imperativă a unor sarcini); Astfel, nu a existat o coerență de mesaj, metodă, echilibru de experiență & de bagaj informațional, garanția sustenabilității etc. Iar acest lucru a creat și confuzie cu privire la seriozitatea pe care CTR o acordă acestui GNL. (Toate acestea ar fi valabile și pentru MTS, dar interacțiunile au fost atât de rare…). Președintele CTR nu mai comunicase cu noi pe acest grup de aproape 6 luni (deși au fost foarte multe probleme legate de acest proiect), până ieri, când ne-a mustrat că avem opinii (contrare) și ne-a trimis înapoi în băncile noastre, că și așa nu avem intervenții și contribuții la nivelul așteptărilor sale, explicându-ne șicam câte sacrificii a făcut CTR în numele GNL. Când am agreatnoi să se întâmple așa și, mai ales, cât de eficienta fost asta pentru proiect și pentru noi?!;
 • asumarea unilaterală de către CTR a comunicării și negocierii în numele GNL, fără consultarea prealabilă a tuturor membrilor Grupului și informarea (extrem de tardivă) a tuturormembrilor cu privire la situația acestui proiect; nu ignorăm girul dat astfel de către MTS pentru fracturarea GNL;
 • confuzia permanentă creată de CTR, prin dubla sa calitate: de mesager al MTS (dacă nu există o echipă responsabilă din partea MTS după cum ne-a transmis, atunci de la cine culege CTR informațiile și cât de asumate instituțional sunt ele? căci noi nu am primit lămuriri) și de mesager al GNL (aici nu avem dubii că nu suntem consultați toți);
 • nerespectarea de către MTS și CTR a angajamentelor agreate în comun cu toți membrii Grupului și lansarea unilaterală, cu titlu imperativ, de noi termene de lucru (neasumate, totuși, instituțional și public de către MTS);
 • lipsa indicatorilor și a preocupării cu privire la stadiul implementării activităților (nu avem o imagine de ansamblu cu privire la implementarea activităților – chestionare & consultări – de către toți membrii, nu ne-au fost solicitate lămuriri cu privire la provocări întâmpinate etc.);
 • lipsa susținerii pentru FITT în implementarea pe care ne-am oferit să o găzduim, în data de 12 august, deși am ridicat această problemă în cadrul Grupului;
 • etc.

considerăm că anul acesta am simulat că avem un adevărat Grup Național de Lucru, iar membrilor li s-au diminuat considerabil oportunitățile de a contribui la adevărata lor capacitate. Dacă exercitarea Președinției și organizarea Conferinței nu s-ar fi făcut doar în cuplu (MTS + CTR) și nu ar fi fost refuzate ofertele de implicare venite de la alți membri ai Grupului, nu am fi avut întârzieri, nu ar fi existat atâta presiune pusă doar pe câțiva oameni, iar rezultatele, cu siguranță, ar fi fost de o calitate superioară, căci, nu-i așa, unde-s mulți, puterea crește!


ACTIVITĂȚILE DIN PROIECT & PERSPECTIVA FITT

Având în vedere că ne aflăm la finalul unei etape a implementării acestui proiect, în condițiile în care:

 • a fost o vară “tăcută”, în care noi toți am stat, pregătiți, în așteptarea nepermis de lungă a activării atât a MTS, cât și a CTR,
 • nu am fost susținuți în implementarea activităților agreate (ex.: 12 august),
 • am tolerat faptul că CTR a lăsat vacant, îndelung (și într-o perioadă critică pentru proiect), postul de reprezentant al său în GNL, precum și carențele informaționale ale noului reprezentant,
 • am agreat un calendar, respectat pe deplin de către noi,
 • am demarat imediat lucrurile stabilite și ne-am încadrat în termene,
 • ne-am adaptat calendarele propriilor organizații în funcție de acest proiect,
 • nu am știut de nicio inițiativă de negociere, iar FITT nu a generat niciunul dintre motivele care să justifice o solicitare de prelungire a termenelor (avem indicatori care să ne arate dacă a făcut-o cineva?!),
 • anul acesta avem cu 500 de chestionare colectate mai mult ca data trecută,
 • FITT a investit din bugetul propriu și a alocat resursă umană (inclusiv în acțiuni stradale) speciale, pentru a facilita informarea unui număr cât mai mare de tineri și exprimarea opiniilor lor în Dialogul cu UE,

considerăm improprie atitudinea față de proiect și față de unii membri. Activitățile nu ne-au luat prin surprindere. Dacă CTR intenționa, după cum afirmă, să vorbească cu organizații din țară (naționale și județene în special), a avut luni bune la dispoziție să o facă, astfel încât să nu ajungă la concluzia că timpul rămas nu e suficient pentru organizarea de consultări (deși interes există).

Preocuparea față de calitatea raportului de țară este foarte tardivă, greu de crezut și în profundă antiteză cu timpii “morți” din vară. Cât privește aruncarea vinei exclusiv către MTS, ar fi fost mai convingătoare dacă venea, în acest răstimp, la pachet cu o propunere din partea CTR de a ne aduna la masă pentru a formula o solicitare din partea GNL către demnitarii responsabili să abordeze cu seriozitate acest proiect, ca să nu mai zicem de o solicitare de demisie a lor. Dar, știm și noi bine că nu ne-am aflat în acea situație și că unii membri ai GNL au fost excluși de la discuții.

Una peste alta, încă nu am primit o justificare temeinică pentru care FITT să fie asociat cu neimplementarea la timp a unui proiect de această anvergură, cu finanțare nerambursabilă (un subiect foarte sensibil pentru noi, beneficiari curenți ai finanțărilor europene). Nu spunem că FITT este perfect. Și noi am solicitat prelungiri de termene, în diferite contexte. Însă, să soliciți așa ceva “în orb”, fără să existe o evaluare a stadiului implementării (la nivelul întregului Grup, nu doar la nivelul CTR), este total lipsit de profesionalism. Fără să fie îndeplinită cel puțin această primă etapă, nu avem ce discuta. Totodată, faptul că ANOSR și OT-BNS nu ar fi putut participa la pregătirea raportului în perioada stabilită inițial(stabilită în urmă cu 4 luni și jumătate) este o problemă de respectare a angajamentului pe care l-am luat toți și era normal ca fiecare dintre aceste organizații să găsească soluții pentru a nu opri activitatea Grupului. Oricum, ne este neclar de ce trebuie să ne întâlnim și fizic (și nu putem lucra doar online la acest raport), mai ales că aceasta presupune cheltuieli în plus pentru unii dintre noi și îngreunează și găsirea unei date comune tuturor.

Cu sau fără conducere la minister, acest raport trebuie depus și înregistrat oficial ca livrat de noi, la timp. Când îl trimite MTS mai departe, nu este și nici nu trebuie să fie responsabilitatea GNL (în afară de monitorizare). Dacă avem așteptări de la autorități să arate angajament, respectarea obligațiilor asumate, livrarea la termen, atunci noi trebuie să fim primii care arată un exemplu de bune practici.

Opiniile tinerilor colectate de FITT nu vor aștepta nimic. Noi le vom transmite, la termen, așa cum ne-am asumat în comunicarea cu ei, indiferent că vom fi singuri sau nu în acest demers. Noi, FITT, am depus toate diligențele pentru un rezultat optim, în limita capacităților noastre din această perioadă. Și, deși nu avem imaginea de ansamblu, știm că au mai făcut-o și alții. Cine consideră că nu a contribuit suficient și la timp, deși putea să o facă, are posibilitatea de a trimite ulterior completări, cu asumarea individuală și explicarea motivelor.

Solidaritatea de grup a lipsit cu desăvârșire în acest an, așa că este foarte greu pentru FITT să fim convinși să o practicăm, mai ales când am fost excluși și de la consultarea cu privire la această prelungire.


CONCLUZIE

Așadar, este despre mai mult decât despre o simplă prelungire a termenului, ca să se poată face o consultare mai extinsăși respingem orice tentativă de a reduce până la anulare precaritatea gestionării GrupulNațional de Lucru în acest an și, totodată, orice tentativă de a duce în derizoriu demersul nostru.

Vrem să punctăm faptul că tot ce s-a întâmplat anul acesta a venit împotriva ideii de GRUP Național de LUCRU, a fost în gravă discordanță cu valorile noastreși doar a simulat participarea și co-managementul. De asemenea, din păcate, noi nu înțelegem acest refuz al ministerului de a comunica direct cu Grupul, cum nu înțelegem nici de ce ne-a fost refuzată implicarea. Faptul că, în an de exercitare a Președinției Grupul a fost “tras pe dreapta”, a contravenit profund intereselor FITT. Iar această acțiune a fost, din păcate, susținută de CTR – un alt aspect pe care nu-l putem înțelege, deoarece un leadership puternic stă în coagularea echipei (grupului), nu în anularea ei. Iar un leadership de GNL pentru Dialogul UE cu Tinerii trebuie neapărat să susțină și să garanteze dialogul autorităților cu ONG-urile. Dar, este și acesta un fel de management.

Am vrea să tragem și un semnal de alarmă: dacă după doi ani provocatori în GNL, plin de tot felul de metode de dialog (mai mult sau mai puțin prietenoase), abia acum a ajuns FITT în acel punct încât să lanseze o astfel de afirmație, credem că merită ca ceva mai multă atenție să fie aplecată asupra acestui gest.

Nici noi nu suntem o organizație minusculă:

 • avem 2 substructuri înființate (care administrează infrastructură de 6.800 mp și au atras venituri în valoare de 2,5 milioane lei – în ultimii 5 ani);
 • avem 30 de organizații membre (care au atras venituri de 9 milioane de lei – în ultimii 5 ani)
 • administrăm 7 clădiri de aproape 12.500 mp;
 • am atras venituri de peste 9 milioane de lei (în ultimii 5 ani și preponderent din proiecte de finanțare nerambursabilă); da, există un foarte mare echilibru între noi și totalul membrilor;
 • facem parte din 6 rețele și platformele europene care ne-au adus deja laolaltă cu alte peste 340 de organizații neguvernamentale și instituții publice locale din Europa;
 • am coordonat multe proiecte de anvergură națională și internațională;
 • am construit o sumedenie de parteneriate și participăm foarte frecvent la evenimente internaționale organizate în țară sau peste hotare;

Așa că, suntem și noi unul dintre membrii GNL cu ceva experiență nu doar în coordonarea de proiecte și formularea de propuneri de politică publică, ci și în întâmpinarea și depășirea anumitor provocări. Ne pare rău că, în loc să fie valorificat și potențialul FITT, am fost excluși de la dialog și conlucrare.

Așadar, am scris toate acestea și cu speranța că vor contribui la îmbunătățirea procesului de coordonare a GNL în viitor, dacă se dorește preluarea unui leadership real, receptiv, deschis, constructiv și, mai ales, participativ și incluziv. Dar, acel leadeship nu trebuie să mai creeze sau să mai încurajeze vreodată contexte în care să fie vătămate interesele membrilor GNL. Mai mult, credem cu tărie că CTR are în continuare potențialul de a fi și efectiv, nu doar într-un concept abstract, coordonatorul Grupului și există șanse să fie acceptat de către membri dar, pentru asta, va trebui să dezvolte noi mecanisme de a crește organic și sustenabil cadrul de funcționare a GNL, indiferent de componența sa.

 

 

Cu considerație,

Mihai Adrian VILCEA

Președinte

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș