fbpx

FNT și CTR

Apartenența la FNT și CTR ne-a adus alături de 2 filiale ale unor organizații internaționale, 6 federații naționale și 20 de federații județene, cu care colaborăm atât în limitele prevederilor statutare ale federațiilor, cât și în afara acestora, în virtutea autonomiei fiecărui membru și în funcție de proiectele pe care le desfășurăm fiecare dintre noi. 
FNT – Fundația Națională pentru Tineret – care este singura structură federativă neguvernamentală recunoscută printr-o lege privitoare la politicile publice pentru tineret (Legea Tinerilor nr.350/2006, Art.14 alin.1: Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, care își exprimă adeziunea la scopul acesteia.), este de utilitate publică, ale cărei fundații active înglobează peste 175 de organizații de tineret.

Membrii FNT:

  • 18 fundații pentru tineret active: Alba, Bihor, Botoșani, București, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea.
  • 4 fundații pentru tineret inactive (și fără patrimoniu al fostei UTC): Argeș, Covasna, Ilfov, Maramureș.

Potrivit Statutului FNT, scopul acesteia îl reprezintă susținerea demersurilor și acțiunilor fundațiilor pentru tineret în vederea dobândirii, reîntregirii și menținerii în proprietate a patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel de județe și a municipiului București, precum și de a le susține activitatea, prin desfășurarea de programe și acțiuni de prevenție și control metodologic, în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost înființate. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, FNT susține demersurile și acțiunile fundațiilor pentru tineret în vederea dobândirii, reîntregirii și menținerii în proprietate a patrimoniului fostei UTC, promovează parteneriatele și acordurile de cooperare ale fundațiilor la nivelul administrației locale și reprezintă interesele acestora în fața autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme de nivel național sau internațional.

FITT este membru fondator (din 27.01.2007)
CTR – Consiliul Tineretului din România este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, nonpartizană și autonomă care se organizează și funcționează conform prevederilor din regulament.

Potrivit Statutului, scopul principal al CTR este bivalent:

  • acționează pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate și pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează;
  • susține și promovează interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional (membrii având dreptul de a nu participa la acțiunile CTR care contravin statutelor și intereselor proprii ale lor). În vederea îndeplinirii acestui scop, CTR își propune să reprezinte interesele membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional în raport cu autoritățile publice, precum și cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții privind politicile publice pentru tineret.

Membrii CTR:

  • 14 membri cu drept de vot: ANSR – filiala tineret, ANOSR, CNFT, ONCR, Miert, Federația Tinerilor din Bacău, Federația Tinerilor din Cluj, FONT Maramureș, Fundații pentru tineret: București, Dâmbovița, Mehedinți, Olt, Timiș, Vâlcea
  • 7 membri fără drept de vot: AEGEE București, UOTMR, Fundații pentru tineret: Botoșani, Covasna, Gorj, Suceava, Tulcea.

FITT este membru fondator (12.01.2006)
Însă, având în vedere Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei deținut de către FITT pentru Casa Tineretului din Timișoara (unicul din țară de acest fel), prin apartenența noastră la toate aceste structuri, nu înseamnă că și delegăm automat și total reprezentarea noastră la nivel local, național și internațional, cu atât mai puțin cu privire la ariile acoperite de Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret (din standardele de calitate pe baza cărora suntem evaluați și validați de Consiliul Europei):

  1. Centrul este o locație în care o diversitate de părți interesate reflectă asupra implicațiilor lucrului cu tinerii asupra politicilor pentru tineret.
  2. Centrul este angajat în advocacy direct pentru politici solide pentru tineret, cu alte cuvinte, pentru o legătură mai puternică între realitatea la fața locului a tinerilor și conținutul politicilor pentru tineret.
  3. Centrul face schimb regulat de politici pentru tineret cu autoritățile publice responsabile de tineret.

Mai multe detalii, AICI.