fbpx

Strategie 2017-2022

Strategia Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) pentru perioada 2017-2022 a fost votată de Consiliul de Conducere în data de 18 mai 2017 și a fost adoptată de Adunarea Generală în data de 10 iulie 2017

VIZIUNEA FITT PENTRU 2022

FITT este organizația relevantă și reprezentativă pentru tinerii din județul Timiș.

FITT are o rețea de membri puternici și susține și reprezintă tinerii la nivel județean, național și european oferind, în același timp, tinerilor servicii de consultanță, consiliere și petrecere a timpului liber.

FITT răspunde nevoilor identificate ale tinerilor din județul Timiș punând la dispoziția lor o rețea de specialiști angajați și voluntari, acolo unde tinerii sunt, și în spațiile recunoscute ca Centru european de tineret și Centru european de educație în domeniul participării publice a tinerilor.

FITT se adresează și interacționează eficient cu organizațiile membre, autoritățile, partenerii și media, garantând și susținând dreptul la liberă asociere și participare la viața publică a tinerilor din județul Timiș.

Pentru a asigura aceste servicii tinerilor timișeni, FITT dispune de mai multe categorii de surse de finanțare, provenind, în special din mediul privat, dar și din mediul public și din venituri proprii.

(I) Programe, proiecte, activități, servicii de și pentru tineret

În spiritul implementării măsurilor strategice internaționale, europene, naționale, județene și locale, FITT dezvoltă următoarele programe de și pentru tineret, prin proiecte ce cuprind servicii și activități:

 

Euro YOUTHouse, by FITT(conține proiecte specifice dimensiunii europene a centrului de tineret)

 

 

TIMInnovate, by FITT (conține proiecte cu, pentru și despre membrii FITT, grupuri informale, alte ONG-uri și ideile lor)

 

 

TIMforALL, by FITT(conține proiecte cu, pentru și despre tinerii din urbanul mare și mic)

 

 

RURALactive, by FITT (conține proiecte cu, pentru și despre tinerii din mediul rural)

 

Obiectiv 1. Sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor din comunități dezavantajate în județul Timiș:

1.1. Identificarea și îmbunătățirea percepției de sine (încredere și respect) a tinerilor din mediul rural și comunitățile dezavantajate economic, prin: Luarea contactului cu tinerii dintr-o comunitate dezavantajată; Organizarea constantă de activități de petrecere a timpului liber în cartiere; Ateliere de identificare a percepției lor de sine, a cunoașterii interpersonale și consolidării grupului în comunități dezavantajate economic / mediul rural; Organizarea împreună a unui proiect / eveniment comun pentru tot cartierul; Ateliere de digital storytelling.

1.2. Sprijinirea tinerilor din comunități dezavantajate economic și din mediul rural să își găsească și definească rolul în societate, prin: Informare; Consiliere; Workshop-uri de informare asupra exercitării drepturilor omului.

1.3. Schimbarea percepției comunității față de tinerii din mediile dezavantajate economic și din mediul rural, prin: Ateliere de drepturile omului; Diseminarea rezultatelor atelierului de digital storytelling; Activități cu ambele grupuri (tinerii dezavantajați și comunitatea).

1.4. Implicarea tinerilor din mediile dezavantajate economic și din mediul rural în dialog cu autoritățile, prin: Ateliere de dezbatere și follow-up; Cafenea publică cu reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice în cartier / comunitate.

1.5. Prevenirea însușirii tinerilor a retoricii extremiste, prin: Crearea unui opțional de dialog intercultural.

Obiectiv 2. Creșterea gradului de participare a tinerilor din județul Timiș

2.1. Dezvoltarea competențelor de participare a tinerilor, prin: Informarea asupra mecanismelor și instrumentelor de participare în luarea deciziilor la nivelul autorităților publice (cunoștințe); Inițierea unei campanii de advocacy asupra unei probleme identificate de ei (atitudini); Simulări de utilizare a mecanismelor de participare (abilități).

2.2. Stimularea spiritului de implicare a tinerilor, prin: Sprijinirea grupurilor informale prin oferirea de granturi care să susțină spiritul de inițiativă; Adunarea și publicarea de testimoniale ale tinerilor implicați în comunitate – puterea exemplului -; Crearea unor grupuri de inițiativă ale tinerilor în cartiere.

2.3. Crearea unui set de instrumente care înlesnesc participarea, prin: Activarea Consiliului consultativ pentru probleme de tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timișoara; Înființarea Consiliului consultativ pentru probleme de tineret de pe lângă consiliul Județean Timiș; Dezvoltarea unei aplicații de consultare a tinerilor.,

2.4. Stimularea instituțiilor și a autorităților publice locale și regionale să devină mai prietenoase cu tinerii, prin: Stabilirea unor departamente de tineret în cadrul autorităților locale și regionale.

Obiectiv 3. Sprijinirea mișcării de voluntariat în rândul tinerilor în județul Timiș

3.1. Încurajarea voluntariatului în rândul tinerilor din județul Timiș, prin: Platforma „VOLUNTARIA”; Dezvoltarea programului „Voluntar cu 2 ore”; Campanie de promovare a voluntariatului; Trimitere de voluntari prin intermediul Serviciului European de Voluntariat; Deschiderea a 2 poziții de voluntari pentru 6 luni în cadrul Departamentului de Programe și Activități al FITT; Organizarea „Târgului ONG-urilor”; Adăugarea secțiunii „Voluntariat” printre categoriile din cadrul Galei proiectelor de și pentru Tineret organizată de FITT; Implicarea echipei FITT în activități de voluntariat o dată la 6 luni; Implicarea în campanii naționale / europene care susțin voluntariatul.

3.2. Promovarea practicării voluntariatului conform legislației în vigoare, prin:Sesiuni de managementul voluntarilor; Campanie de informare privind contractele de voluntariat și legislația.

 

(II) Dimensiunea europeană a centrului de tineret

Obiectiv 1. Implicarea FITT în implementarea și dezvoltarea de evenimente europene pentru tineret

1.1. Organizarea Săptămânii europene a centrelor de tineret (2017-2022), parcurgând următoarele etape: Constituirea la nivel european; Pregătirea ediției I; Redactarea ghidului de realizare; Desfășurarea Ediției I.

1.2. Organizarea, în cadrul Săptămânii europene a participării tinerilor, a Conferinței (și concurs) anuale de lucrări științifice / articole în domeniul participării publice (exemple de bună practică), cu scopul: Încurajării membrilor să dezvolte parteneriate europene; Dedicării evenimentului capitalelor europene de tineret.

1.3. Organizarea ca eveniment anual a unui congres de cooperare europeană în domeniul tineretului (contact making seminar) pentru încheierea de parteneriate la nivelul țărilor Consiliului Europei.

1.4. Organizarea de conferințe, folosind dialogul structurat ca element de referință.

1.5. Participarea la întâlniri regulate ale Assembly of European Regions – Youth Regional Network.

1.6. Crearea unei rețele europene despre participarea tinerilor.

1.7. Centrul european de tineret din cadrul FITT devine leading youth centre în Europa de sud-est, prin: Întâlniri în regiune; Conferințe.

Obiectiv 2. Dezvoltarea și menținerea centrelor europene ale FITT

2.1. Dezvoltarea și organizarea Centrului european de educație în domeniul participării tinerilor, prin parcurgerea următoarelor etape:Scrierea curriculumului; Scrierea manualului.

2.2. Participarea la întâlnirile regulate ale European Network of Youth Centres.

2.3. Participarea la / organizarea întâlnirilor platformei centrelor de tineret acreditate cu Certificat de Calitate pentru Centre de Tineret de către Consiliul Europei, prin: Sesiuni de formare pentru membrii platformei; Devenirea FITT sursă de referință în cadrul rețelei, în domeniul participării publice a tinerilor; Organizarea uneia dintre întâlnirile membrilor platformei.

Obiectiv 3. Dezvoltarea de resurse, parteneriate și oportunități pentru tineret la nivel european

3.1. Încheierea de parteneriate / protocoale cu entități similare europene (long term agreements), prin: Dezvoltarea de schimb de tineri pe activități relevante contextului european de la acel moment; Încheierea de protocoale-cadru cu instituții-cheie pe diverse domenii.

3.2.  Crearea de oportunități de schimburi transfrontaliere pentru tineri antreprenori (Erasmus for Young Entrepreneurs), prin trimitere de tineri în schimburi.

3.3. Accesarea programului European Volunteering Service cu scopul susținerii activității FITT (prin primire de voluntari).

3.4. Implementarea de mobilități pentru lucrătorii de tineret, prin: organizarea de sesiuni de formare Erasmus+ KA1.

3.5.  Corelarea nevoilor tinerilor din Timiș cu cele ale tinerilor europeni, prin: realizarea unei analize comparative Timiș – state/orașe în care avem parteneri similari FITT.

3.6. Dezvoltarea FITT ca Youth Exchange HUB (punct de întâlnire între tineri veniți în schimburi, din țări ale programului, prin proiecte Erasmus+ KA1).

3.7. Implicarea membrilor FITT în implementarea sau dezvoltarea de proiecte finanțate de European Youth Foundation;

3.8. Încurajarea membrilor să dezvolte parteneriate europene, prin: organizarea de conferințe ce are ca element central cooperarea transfrontalieră pentru participarea tinerilor; Dezvoltarea proiectului Commit to be FITT în cadrul programului TIMInnovate, by FITT, dedicat membrilor FITT.

3.9. Crearea de oportunități de practică / internship pentru tineri, ca susținere a activității FITT.

3.10. Accesarea de noi rețele europene.

3.11. Dezvoltarea relațiilor cu instituțiilor europene: FITT devine partener direct de consultare și feedback în domeniul politicilor publice pentru tineret.

3.12. Dezvoltarea unui proces complet pentru trimiterea tinerilor în mobilități de tineret și sesiuni de formare.

3.13. Realizarea de parteneriate pentru trimiterea de tineri și lucrători de tineret.

3.14. Realizare de produse intelectuale, prin: produse realizate în proiecte de parteneriate strategice (Erasmus+ KA2); Resurse generate de sesiunile de formare, ateliere etc.

Obiectiv 4. Promovarea valorilor europene

4.1. Implicarea în și organizarea de campanii de advocacy, pentru: promovarea valorilor, temelor, ideilor, exprimării opiniilor, sprijinirea cauzelor, propunerilor, căutarea soluțiilor cu scopul ridicării nivelului de trai al tinerilor.

4.2. Implicarea în redactarea documentelor în domeniul politicilor publice pentru tineret, în spiritul implementării măsurilor strategice internaționale, europene, naționale, județene și locale, prin: Formularea și înaintarea către factorii de decizie a punctelor de vedere cu privire la documentele de politici publice pentru tineret; Redactarea de strategii și planuri de acțiune în domeniul politicilor publice pentru tineret; Formularea și înaintarea către factorii de decizie a propunerilor de politici publice pentru tineret.

4.3. Transformarea FITT în actorul de referință la nivel regional în participarea tinerilor – vocea tinerilor din județ (tinerii din ONG-uri și tineri neafiliați), prin: Realizarea de consultări periodice cu tinerii și organizațiile cu privire la politicile publice care îi vizează; Realizarea de studii, analize, cercetări cu privire la implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor (care se transformă în recomandări, propuneri legislative, amendamente etc.); Organizarea de întâlniri bilaterale între FITT și decidenți (la nivel local, județean, național); Promovarea, la nivel național și european, a modelului FITT cu privire la participarea tinerilor (modelul echipei de management a FITT realizată doar din persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani); Reactivarea Consiliului consultativ pentru probleme de tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timișoara, precum și replicarea modelului de succes la nivel județean.

4.4. FITT susține și încurajează tinerii cu privire la participarea activă ca cetățeni care participă la influențarea deciziilor care îi vizează, prin: dezvoltarea unui instrument de advocacy sub forma unui think-tank pe toate temele de interes pentru tineri (deschis contribuțiilor venite din partea tuturor tinerilor din Timișoara și din județ); Think-tank-ul desfășoară și o activitate de advocacy la nivelul autorităților locale și județene.

 

(III) Comunicare

Obiectiv 1. Dezvoltarea unei strategii de rebranding a FITT

1.1. Dezvoltarea unei strategii, prin: Crearea unui brand clar, precum și asocierea explicită și vizuală a următoarelor branduri: FITT, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Casa Tineretului, Centrul European pentru Tineret, INCUBOXX; Crearea unui manual de identitate vizuală pentru comunicare internă și externă (corespondența și comunicarea online și offline, materiale promoționale etc.); Transferul capitalului de imagine dinspre Timișoara – Capitala Tineretului din Româniaspre FITT.

Obiectiv 2. Elaborarea unui plan de comunicare pentru programe și activități menit să crească vizibilitatea FITT

2.1. Dezvoltarea paginii web a FITT, astfel încât să devină: funcțională, relevantă, actualizată, interactivă.

2.2. Dezvoltarea instrumentelor social-media, prin: campanii Facebook de creștere a vizibilității activităților.

2.3. Crearea de materiale promoționale brand-uite, urmând un template bine definit.

2.4. Menținerea legăturii cu presa prin comunicate de presă trimise periodic, precum și susținerea de conferințe de presă.

2.5. Comunicarea cu parteneri și stakeholderi.

2.6. Prezența FITT la evenimente de și pentru tineret.

Obiectiv 3. Elaborarea unui plan de comunicare pentru promovarea infrastructurii

3.1. Dezvoltarea, în cadrul paginii web a FITT, a unei secțiuni pentru promovarea infrastructurii.

3.2. Dezvoltarea, utilizând instrumente social-media, prin: realizarea de campanii de promovare a spațiilor.

3.3. Menținerea legăturii cu presa, prin: Trimiterea, periodic, de comunicate de presă; Organizarea de conferințe de presă; Realizarea de spoturi publicitare pentru promovarea spațiilor.

3.4. Dezvoltarea unui sistem de transmitere online a activităților desfășurate în infrastructura FITT.

3.5. Comunicarea cu potențiali investitori și clienți.

 

(IV) Infrastructură

Obiectiv 1. Accesibilizarea, orientarea și informarea facilităților oferite de FITT sunt dezvoltate la standarde actualizate

1.1. Asigurarea facilității accesului la și în clădire, prin: deschiderea tuturor căilor de acces pentru a fi utilizate, precum și asigurarea drumului cel mai scurt între două puncte de interes din clădire; Construirea unui lift pentru persoane cu dizabilități, care să faciliteze accesul pentru fiecare etaj (de la subsol până la acoperiș); Construirea de rampe care să asigure accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, auditive și vizuale, folosind indicatori adecvați; Construirea, la fiecare etaj, a băilor adecvate persoanelor cu dizabilități.

1.2. Asigurarea vizibilității FITT în orientarea la nivel local, prin: Amplasarea de indicatori rutieri cu FITT – Casa Tineretului; Apariția FITT – Casa Tineretului în toate mecanismele de informare la nivel local (hărți printate, hărți digitale, tur turistic etc.)

1.3. Facilitarea orientării în clădire, prin: Actualizarea numerotării sălilor și afișarea acestora pe plăcuțele de pe uși, precum și indicarea WC-urilor; Realizarea și amplasarea unei hărți a spațiilor din clădire (cartografierea sălilor din incinta clădirii cu indicații și direcții de acces); Amplasarea unui totem de informare în fața clădirii, cu detalii despre activitățile desfășurate în interior; Amplasarea de suporturi pentru fluturași informativi în zonele de interes din clădire; Transpunerea elementelor de identitate vizuală a FITT în locurile de interes din clădire (ex.: siglă, pagina web, contact etc.); Dezvoltarea unui sistem centralizat de monitoare pentru informare, în toate spațiile comune din clădire.

1.4. Dezvoltarea de facilități, prin:dotarea cu rastele pentru biciclete și trotinete; Instalarea unei bariere electronice pentru parcare.

1.5. Dotarea cu elemente hi-tech, prin: Instalarea de tablete în fiecare sală pentru conectarea directă cu departamentul administrativ (pentru asistență, similar butonului de panică); Instalarea de tablete pentru fiecare sală, cu scopul afișării programărilor.

Obiectiv 2. Dotările din infrastructura FITT asigură buna desfășurare a tuturor activităților pentru care au fost destinate spațiile.

2.1. Dotarea sălii de spectacole la standarde actuale.

2.2. Dotarea vestiarelor care deservesc sălile în care se desfășoară activitățile fizice (etajul 2 al Casei Tineretului din Timișoara).

2.3. Dotarea sălilor de conferință și coagularea acestora într-o zonă din clădire.

2.4. Dotarea băilor.

2.5. Amenajarea unui spațiu de recreere / loisir.

2.6. Dezvoltarea unui sistem de contorizare a persoanelor care intră în clădire.

2.7. Realizarea unor săli de întâlnire cu dotările necesare: proiector, internet wireless, laptop, flipchart etc.

2.8. Dezvoltarea unui sistem centralizat de internet wireless care să acopere întreaga infrastructură.

2.9. Dezvoltarea facilităților conexe pentru activitatea din infrastructura FITT (cazare, masă, cafenea)

Obiectiv 3. Transpunerea identității vizuale a FITT și pe Casa Tineretului, dar și pe spațiile adiacente

3.1. Dezvoltarea infrastructurii FITT din exterior, prin:Amenajarea spațiului din fața și din lateralul Casei Tineretului, cu o anumită temă; Amenajarea spațiului din spatele Casei Tineretului cu o anumită temă; Amenajarea unei scene în aer liber în lateralul Casei Tineretului (teatru, proiecție de filme etc., în vederea pregătirii pentru anul 2021, de Capitală europeană a Culturii; Refacerea și curățarea fațadei Casei Tineretului; Iluminarea arhitecturală a Casei Tineretului, precum și instalarea unui firme luminoase.

3.2. Dezvoltarea interiorului infrastructurii FITT, prin:Amenajarea creativă și colorată a spațiilor comune și a sălilor; Transpunerea elementelor de identitate vizuală a FITT în locurile de interes din Casa Tineretului (ex.: siglă, pagina web, contact etc.)

3.3. Dezvoltarea unui manual de identitate vizuală axat pe facilitățile din săli cu referire la design și paleta de culori (ex. piesele de mobilier), prin:Crearea unui design comun a meselor de lucru din toată clădirea (care poartă sigla FITT); Achiziționarea de fotolii “pară” (care poartă sigla FITT); Crearea de spații de depozitare inteligente (dulapuri) cu un design comun, în care să fie integrat laptopul, sistemul de sonorizare etc.

Obiectiv 4: Dezvoltarea infrastructurii FITT

4.1. Dezvoltarea unui HUB pentru ONG-urile de tineret.

4.2. Dezvoltarea spațiului util pentru activitățile de tineret ale FITT.

4.3. Dezvoltarea de facilități pe acoperișul clădirii.

4.4. Dezvoltarea unui spațiu de industrii creative la subsolul dinspre parcarea din spatele clădirii.

4.5. Renovarea Casei Tineretului din Lugoj.

4.6. Dezvoltarea unui spațiu multifuncțional pentru facilitarea sesiunilor de formare online (înregistrare, proiectare etc.).

4.7. Punerea în funcțiune a facilităților de proiecție: reactivarea „Cabinei de proiecție”.

4.8. Extindere birourilor Departamentului de Programe și Activități.

4.9. Organizarea activității în clădire, în zone de tip „cluster”: coagularea acelorași tipuri de activități într-o zonă de clădire.

Obiectiv 5. Asigurarea elementelor de siguranță fizică

5.1. Asigurarea și indicarea ieșirilor de evacuare în situații de urgență, precum și dotarea corespunzătoare însoțită de avize.

5.2. Dezvoltarea de strategii și instalarea de mecanisme adecvate monitorizării și securizării bunurilor și persoanelor din clădire.

5.3. Igienizarea infrastructurii FITT.

5.4. Implementarea de măsuri adecvate asigurării integrității fizice a persoanelor ce intră în clădire.

5.5. Obținerea avizelor pentru toate construcțiilor sau modificările realizate la infrastructura FITT.

5.6. Dezvoltarea unui sistem de siguranță la inundații.

Obiectiv 6. Asigurarea unui consum energetic eficient și dezvoltarea de sisteme inovative hi-tech

6.1. Dezvoltarea de sisteme generatoare de energie verde.

6.2. Dezvoltarea unui sistem eficient și centralizat de consum energetic.

Obiectiv 7. Dezvoltarea unui sistem integrat de proceduri

7.1. Dezvoltarea unei metodologii de închiriere a spațiilor din infrastructura FITT care să asigure beneficii pentru tineri.

7.2. Crearea unui sistem centralizat și transparent de utilizare-închiriere a spațiilor din infrastructura FITT.

7.3. Dezvoltarea unui sistem „cloud” pentru inventarul în timp real al FITT.

7.4. Dezvoltarea unei strategii de selecție a gunoiului pentru toată infrastructura FITT.

7.5. Dezvoltarea unei strategii de „clădire verde” pentru toată infrastructura FITT.

7.6. Dezvoltarea unui sistem de predare-primire a bunurilor și spațiilor FITT.

 

(V) Fundraising & Grants

Obiectiv 1. Planificarea activității de fundraising

1.1. Crearea planului de fundraising, parcurgând următoarele etape:Identificarea și evaluarea variantelor adaptate pentru nevoile de infrastructură, organizaționale și de activități; Construirea planului de fundraising în baza Strategiei FITT 2017-2022 și a Viziunii asumate; Crearea unui branding care să deservească scopul de fundraising (realizarea de materiale cu branding FITT și utilizarea de sloganuri distincte sub care să se desfășoare toate campaniile).

1.2. Implementarea planului de fundraising.

1.3. Evaluarea activității de fundraising și adaptarea metodelor pentru îmbunătățirea rezultatelor.

Obiectiv 2. Echipa de fundraising

2.1. Stabilirea indicatorilor anuali.

2.2. Realizarea de criterii de selecție în vederea recrutării echipei.

2.3. Încadrarea personalului într-un program de formare internă (pentru înțelegerea viziunii, a Strategiei și a funcționării FITT) și formare externă cu specialiști în domeniul fundraising.

Obiectiv 3. Planificarea aplicațiilor în vederea obținerii de granturi

3.1. Identificarea granturilor pentru mediul ONG.

3.2. Crearea unui calendar de aplicații: acesta va conține doar granturile pentru care se pot aplica proiecte ale căror obiective sunt în concordanță cu Strategia FITT 2017-2022.

3.3. Pregătirea personalului în vederea accesării de granturi, prin:participarea la sesiuni de formare pentru scriere de proiecte și la sesiuni de informare cu privire la anumite granturi.

Obiectiv 4. Crearea unei strategii de folosire a statutului de utilitate publică pentru accesul la finanțarea publică directă

4.1. Identificarea oportunităților de solicitare a sprijinului direct, pentru statutul ONG de utilitate publică, la nivel local și județean, în acord cu Strategia FITT 2017-2022 pentru programe și activități, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii.

4.2. Realizarea unei mape de prezentare în care sunt valorizate toate bunurile, portofoliul și rezultatele FITT (pe modelul utilizat pentru campaniile de fundraising).

4.3. Identificarea oportunităților de solicitare a sprijinului direct pentru statutul de utilitate publică la nivelul Ministerului tineretului și Sportului, în acord cu Strategia FITT 2017-2022 pentru programe și activități, dar și pentru dezvoltarea infrastructurii.

 

(VI) Dezvoltare organizațională

Obiectiv 1. Proceduri interne

1.1. Redactarea, adoptarea și implementarea procedurilor administrative, financiare, de securitate în muncă, de comunicare internă.

1.2. Redactarea, adoptarea și implementarea procedurilor de management, de riscul managementului și de raportare.

1.3. Redactarea, adoptarea și implementarea procedurilor de managementul voluntarilor.

1.4. Redactarea, adoptarea și implementarea procedurilor de raportare privind statutul de utilitate publică.

1.5. Evaluarea și revizuirea anuală a procedurilor (pe indicatori de rata de implementare și adaptare la modificări legislative).

Obiectiv 2. Realizarea planului de acțiune (cu indicatori de performanță)

2.1. Redactarea, adoptarea și implementarea “Planului de acțiune pentru 5 ani pentru Strategia FITT 2017-2022”, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia.

2.2. Redactarea, aprobarea și implementarea „Planului de management pentru 5 ani pentru fiecare departament”, în vederea implementării Strategiei FITT 2017-2022 și a Planului de acțiune pentru 5 ani pentru Strategia FITT 2017-2022, în termen de 30 de zile de la adoptareaacestuia din urmă.

2.3. Adaptarea fișelor de post și indicatorilor de performanță pentru angajați și voluntari, pe baza Planului de management pentru fiecare departament, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora din urmă.

Obiectiv 3. Membri FITT

3.1. Realizarea de activități de monitorizare, suport, promovare a membrilor FITT.

3.2. Atragerea unui număr mai mare de organizații active în sectorul de tineret, prin: Crearea unei baze de date cu toate organizațiile din județ; Crearea unei legături cu organizațiile care nu sunt membre ale fundației.

3.3. Identificarea nevoilor organizațiilor membre, prin dialogul cu fiecare organizație în parte, cu scopul: Examinării / chestionării nevoilor organizațiilor; Centralizării nevoilor organizațiilor.

3.4. Implementarea unui mecanism de comunicare internă între toate entitățile fundației.