fbpx

Politicile pentru Tineret

Tinerețea este perioada de tranziție de la copilărie la maturitate. Să obții o slujbă și educație de calitate, să devii cetățean activ, să ai acces la sistemul de sănătate, să descoperi lumea, să întâlnești alți oameni, să obții informații legate de întrebările împortante din viață – toate acestea sunt în mintea omului, când este tânăr.

Tinerețea poate fi despre învâțare și dezvoltarea implicării civice și despre autonomie, dar poate fi și o perioadă de nesiguranță legată de a-ți găsi drumul în viață și locul în societate. Dacă tinerii sunt parte din societate și sunt cetățeni activi, ei pot avea o enormă contribuție la dezvoltarea acesteia. Politicile pentru tineret sunt menite să ajute cu asta, dar cum?

Haideți să încercăm să înțelegem mai bine ce sunt politicile pentru tineret!

Politicile pentru tineret sunt menite să creeze oportunități pentru tineri să găsească un cămin într-o comunitate cu valori. Făcând aceasta, politicile pot susține:

 • coeziunea socială,
 • sustenabilitatea societăților democratice și
 • dezvoltarea socială și economică a acestora.

Politicile pentru tineret reflectă cum guvernul sau decidenții privesc tinerii. Maniera în care societatea se comportă cu tinerii săi este foarte importantă pentru prezent și viitor.

Tinerețea se referă la tranziția către autonomie, prin care toți trecem. Sunt mai multe definiții, bazate pe limitele de vârstă, în diferite țări (în România, tinerii sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani).

Politicile reprezintă procesul prin care resursele publice sunt alocate, cu scopul de a atinge obiective politice.

Pe scurt, politicile pentru tineret reprezintă strategia implementată de autoritățile publice. Scopul ei este să susțină integrarea, cu succes, a tinerilor în societate, precum și cetățenia activă a acestora.


CE POT INCLUDE politicile pentru tineret:

În unele țări, acestea includ toate domeniile care afectează tinerii, acestea fiind:

 • protecție socială,
 • sănătate,
 • adăpost,
 • muncă,
 • educație etc.

În alte țări, politicile pentru tineret sunt centrate mai mult pe tânăr. Acestea includ programe:

 • pentru petrecerea timpului liber,
 • de mobilitate,
 • de voluntariat,
 • de lucru cu tinerii,
 • de informare,
 • de educație,
 • de participare democratică etc.

Dar nu toate măsurile politicilor pentru tineret promovează oportunități pentru tineri. Mai sunt și acelea concentrate pe ordine, supraveghere, disciplină sau pedeapsă. De exemplu, activitățile obligatorii desfășurate în schimbul unui venit, când un tânăr este fără un loc de muncă.


CE POT OFERI TINERILO politicile pentru tineret:

Scopul politicilor este:

 • promovarea bunăstării tinerilor,
 • învățarea,
 • participarea democratică și
 • incluziunea.

Unul dintre principalele instrumente ale politicilor pentru tineret este lucrul cu tinerii. Acesta acoperă activitățile sociale, culturale, educaționale, de mediu, politice de, cu și pentru tineri.


CINE ESTE RESPONSABIL și CINE ESTE IMPLICAT în politicile pentru tineret:

În unele țări, politicile pentru tineret sunt gestionate de guvernele naționale. În altele, această misiune revine autorităților regionale sau locale.

Cei implicați în politicile pentru tineret sunt:

 • organismele municipale,
 • consiliile de tineret,
 • ONG-urile de tineret,
 • structurile guvernamentale,
 • grupurile de tineri,
 • lucrătorii de tineret,
 • școlile,
 • cercetătorii,
 • tinerii,
 • asistenții sociali,
 • personalul medical,
 • patronatele,
 • grupurile religioase,
 • presa etc.

CE TREBUIE SĂ AVEM ÎN VEDERE pentru ca politicile pentru tineret să funcționeze bine:

 • O viziune care să considere tinerii o resursă, nu o problemă;
 • Să înțelegem importanța participării tinerilor;
 • Definirea, fără echivoc, a autorității guvernamentale responsabile;
 • Stategie bună care să includă și etapa de evaluare;
 • Bază de cunoștințe;
 • Abordare cros-sectorială;
 • Un buget separat, sustenabil;
 • Legături între nivelul local și cel național;
 • Concordanță cu practicile internaționale.

LA NIVEL EUROPEAN ȘI MONDIAL:

Politicile pentru tineret reprezintă un subiect important pentru instituțiile internaționale:

 • Consiliul Europei (CoE) promovează politicile pentru tineret bazate pe drepturile omului și standardele democratice. Promovează, de asemenea, participarea tinerilor ;
 • Uniunea Europeană (UE) susține politicile care crează oportunități pentru tineri. De asemenea, subliniază rolul lucrului cu tinerii și al învățării non-formale;
 •  Organizația Națiunilor Unite (ONU) urmărește să sporească recunoașterea drepturilor și aspirațiilor tinerilor.

VIITORUL politicilor pentru tineret:

Politica pentru tineret dezvoltă programe diferite care susțin îmbunătățirile și schimburile de practici între țări. Schimbările politice influențează politicile pentru tineret. Dar, indiferent de direcția pe care o urmează, din ce în ce mai mulți sunt conștienți de importanța acestora pentru democrație și coeziune socială.


 


PROPUNEREA DE POLITICI PUBLICE pentru tineret reprezintă documentul de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare, sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative. O singură propunere de politici publice poate sta la baza mai multor acte normative. Structura propunerii trebuie să conțină următoarele componente:

 • Descrierea problemei
 • Documentele de politici publice și actele normative privind problema de soluționat
 • Identificarea și evaluarea variantelor
 • Implicațiile juridice și planificarea în timp
 • Monitorizarea și evaluarea
 • Etapele ulterioare și responsabilii

Pentru a permite o mai bună structurare a procesului de planificare a politicii publice și pentru a asigura luarea unei decizii optime pe baza unor argumente temeinice si atent evaluate, este recomandată realizarea ANALIZEI DE IMPACT (care poate fi ex-ante sau ex-post).


Pe lângă politicile publice care identifică domeniul, actorii implicați, beneficiarii, măsurile macro etc. (așa cum sunt legile), pentru implementarea acestora, avem nevoie de instrumente tehnice, cum sunt strategiile sau planurile de lucru (de acțiune), indiferent de care este autoritatea emitentă (centrală sau locală):

STRATEGIA în domeniul politicilor publice pentru tineret reprezintă documentul de politici publice (pe termen mediu si lung) care definește politica emitentului cu privire la domeniul de tineret (domeniu care impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte) și are următoarea structură:

 • Introducerea
 • Informațiile generale relevante
 • Prioritățile, politicile și cadrul juridic existente
 • Definirea problemei
 • Obiectivele
 • Principiile generale
 • Direcțiile de acțiune
 • Rezultatele politicilor publice
 • Rezultatele acțiunilor
 • Indicatorii
 • Implicațiile pentru buget
 • Implicațiile juridice
 • Procedurile de monitorizare și evaluare
 • Etapele ulterioare și responsabilii

PLANUL reprezintă documentul care poate fi elaborat atât pentru implementarea unei strategii cât si pentru implementarea unei propuneri de politici publice. Sunt situații când, dintr-o singură strategie, pot deriva mai multe planuri. În funcție de întinderea sa în timp, planul prezintă structură diferită, după cum urmează:

PLANUL PE TERMEN MEDIU

 • Definirea problemei
 • Obiectivele specifice
 • Direcțiile de acțiune
 • Rezultatele politicii publice
 • Rezultatele acțiunii
 • Indicatorii
 • Planificarea în timp
 • Implicațiile pentru buget
 • Procedurile de monitorizare și evaluare

PLANUL PE TERMEN SCURT

 • Documentul din care provine – strategie, propunere de politică publică, plan
 • Acțiunile structurate conform direcțiilor principale de activități
 • Rezultatele acțiunilor
 • Planificarea în timp a implementării fiecărei acțiuni
 • Implicațiile pentru buget în cazul fiecărei acțiuni
 • Responsabilul pentru realizarea fiecărei acțiuni
 • Proceduri de monitorizare si evaluare