fbpx

2021

DESPRE ASOCIAȚIE

Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană (2011-2018)
Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (2018-prezent)

Asociația s-a înființat în data de 22 septembrie 2011 sub denumirea TIMIȘOARA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ, iar obiectivul său principal a fost pregătirea Programului “Timișoara – Capitală culturală europeană” în vederea eligibilității sale.

Asociația a fost fondată de 27 de persoane fizice și 35 de persoane juridice. Doi dintre membrii FITT au contribuit încă de la început: Organizația pentru Educația Nouă (OpEN) și Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC).

În data de 20 iunie 2012, a fost acceptată și cererea de adeziune depusă de Organizația Studenților din Universitatea de Vest Timișoara (OSUT), un alt membru al nostru.

 • FITT este membru al Asociației din data de 04 aprilie 2014.
 • COTIZAȚIA ce ne revine este în cuantum de 1.200 RON/an.
După câștigarea titlului, denumirea asociației a fost modificată la adunarea generală din 28 NOIEMBRIE 2018 în ASOCIAȚIA TIMIȘOARA 2021 – CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII).
Prin Hotărârea Guvernului nr.330/23.05.2019, s-a recunoscut Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, ca fiind de utilitate publică.

Misiunea asociației

Asociaţia își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susținerea și promovarea unui spațiu dinamic, divers și inclusiv bazat pe valorile multiculturale, educaționale, istorice și civice ale comunnității, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea și avangarda culturală timișeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă.

Intenția noastră este de a redeschide discuția despre viitorul orașului nostru și propunem o călătorie similară celei parcurse de Timișoara ca oraș, alimentată de un set de valori care o disting: bogăția sa interculturală și multiconfesională, abilitățile antreprenoriale ale cetățenilor săi și spiritul civic al comunității – însă de data aceasta, într-un context European contemporan.

În accepțiunea noastră, un cetățean european activ este inclusiv, implicat, responsabil, competent din punct de vedere tehnologic, încrezător. Prin cultura și cultivarea creativității, oamenii își redescoperă legătura cu alte comunități și redobândesc dorința de a-și lua viitorul în propriile mâini.

Destinația noastră este moștenirea pe care o lasă în urma anul CEaC. La finalul călătoriei, cetățenii Timișoarei beneficiază de o energie civică revigorată, confruntând mai departe problemele orașului în calitate de cetățeni europeni activi, conectați cu ceilalți.

Viziunea asociației

Direcții strategice

 • Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici și sociali, a factorilor de decizie și cetățenilor pentru realizarea premiselor favorabile investirii Timișoarei cu titlul de Capitală Culturală Europeană.
 • Să acționeze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale şi naționale.
 • Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale şi economico-sociale a comunităţii prin încurajarea creativităţii şi inovaţiei artistice.
 • Să militeze constant pentru protecţie, promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identităţii noastre interculturale.
 • Să faciliteze promovarea participării la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, a coeziunii sociale şi a respectului pentru diversitate.
 • Să sprijine educaţia culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieți culturale incluzive, active în cartiere sau în comunităţi dezavantajate.
 • Să devină o platformă care să asigure vizibilitatea națională și internațională a artiștilor și a creației timișene.

DESPRE COMPETIȚIE

Titlul de Capitală Europeană a Culturii

Lansată în 1985, la inițiativa ministrului grec al culturii, Melina Mercouri, competiția „Capitale Europene ale Culturii” s-a dezvoltat într-unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din Europa și a devenit una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate acțiuni ale Uniunii Europene. De-a lungul timpului, competiția a contribuit la dezvoltarea culturală, socială și economică a multor orașe și regiuni din Europa. Criteriile de selecție precizează că orașele participante trebuie să pregătească un program cultural cu o puternică dimensiune europeană, care să favorizeze participarea tuturor actorilor-cheie și să atragă vizitatori din țară și din Europa. Programul trebuie să aibă un impact de durată și o contribuție la dezvoltarea pe termen lung a orașului. Orașele trebuie să demonstreze, de asemenea, că beneficiază de sprijin din partea autorităților locale și că au capacitatea de a duce la îndeplinire proiectul.

Rapoartele TUTUROR capitalelor europene ale culturii (începând cu 2011)
Raportul programelor capitalelor europene ale culturii (1985-2010)

Sibiu 2007

Prima Capitală Europeană a Culturii din România

În data de 24 mai 2004, în urma votului final al Consiliului de Miniștri ai Culturii din Uniunea Europeană, deși România nu era încă țară membră a Uniunii Europene, Sibiul este desemnat drept Capitală Culturală Europeană (CCE) pentru anul 2007 (anul când România devine membru), titlu pe care îl împarte cu Luxemburg. Tema aleasă de către oraşul Sibiu a fost „Oraş al Culturii – Oraş al Culturilor“ și, în cadrul programului au fost prezentate 337 de proiecte culturale însumând 2062 de evenimente.

Mai jos, puteți accesa Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamnetul European și Comitetul Reginilor – Evaluarea ex post a evenimentului „Capitala europeană a culturii” din 2007 (Luxemburg și SIBIU) și din 2008 (Liverpool și Stavanger) din 22 decembrie 2009:

Evaluarea ex post a evenimentului „Capitala europeană a culturii” din 2007 (Luxemburg și Sibiu) și din 2008 (Liverpool și Stavanger)

Orașe candidate pentru anul 2021

În luna decembrie 2014, România a invitat orașele interesate să-și depună candidaturile (varianta pentru preselecție) pentru programul din anul 2021, în conformitate cu Regulamentul în vigoare. Astfel, au fost primite 14 aplicații:

Orașe finaliste

Reuniunea de preselecție a avut loc în decembrie 2015, în urma ei fiind alese patru orașe:

 • BAIA MARE
 • BUCUREȘTI
 • CLUJ-NAPOCA
 • TIMIȘOARA

Acestor orașe li s-a oferit timp, până în luna august 2016, pentru a-și revizui dosarele de candidatură și pentru a depune varianta finală.

Raportul Juriului de experți Faza de preselecție (RO)
The Selection Panel’s report Pre-Selection Stage (EN)

Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2021

Pentru etapa selecției finale, calendarul anunțat al competiției a fost următorul:

 • 12 august 2016: termenul limită pentru depunerea celui de-al doilea dosar de candidatură, restructurat, elaborat și dezvoltat conform cerințelor tehnice specifice etapei finale de selecție și recomandărilor juriului formulate în cadrul raportului de pre-selecție, pentru orașele selectate.
 • 11-13 septembrie 2016: vizita de 1 zi a juriului la Timișoara, precum şi în celelalte oraşe, în contextul evaluării candidaturii orașului.
 • 15-16 septembrie 2016: susținerea dosarelor de candidatură a oraşelor candidate în fața juriului de selecție – la Ministerul Culturii din România.
 • 16 septembrie 2016: desemnarea orașului câștigător, ce va deține titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, în România.
 • 24 octombrie 2016: publicarea raportului final al juriului de experți independenți.

Dintre cele 4 oraşe finaliste, juriul de experţi independenţi responsabil cu evaluarea candidaturilor pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, prin Președintele juriului, domnul Steve Green, a recomandat, în data de 16 septembrie 2016, ca acesta să-i revină Timişoarei.

Toate aplicațiile din România au fost examinate de un grup format din 12 experți independenți: doi desemnați de Ministerul Culturii din România și 10 de către instituțiile Uniunii Europene (Comisia Europeană, Consiliul Europei, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor).

În data de 24 octombrie 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experţi independenţi, care cuprinde o evaluare generală a celor 4 candidaturi ale oraşelor aflate pe lista restrânsă şi o recomandare justificată în mod corespunzător pentru nominalizarea oraşului Timişoara drept Capitală Europeană a Culturii 2021.

Celelalte 2 capitale europene ale culturii 2021

În anul 2021, trei orașe vor deține titlul de Capitală Europeană a Culturii, două din Uniunea Europeană (TIMIȘOARA și ELEFSINA) și unul dintr-un stat candidat (NOVI SAD).

ELEFSINA (Grecia)

Juriul de experţi independenţi responsabil de evaluarea candidaturilor oraşelor din Grecia care au concurat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 a recomandat ca oraşului Elefsina să îi fie acordat titlul. Trei orașe s-au aflat pe lista scurtă după etapa de pre-selecție din luna februarie 2016: Elefsina, Kalamata și Rodos. Desemnarea oficială a orașului de către autoritățile din Grecia va avea loc în următoarele luni.

În decembrie 2014, Ministerul Culturii și Sportului din Grecia a lansat invitația către orașele interesate de a-și depune candidaturile în vederea obținerii titlului. Un număr de paisprezece orașe au răspuns apelului: Corfu, Delphi, Eleusis (Elefsina), Ioannina, Kalamata, Larissa, Lesvos (Mytilene), Messolonghi, Piraeus, Rodos, Salamis (Salamina), Samos, Tripolis și Volos. Reuniunea de preselecție a avut loc în februarie 2016 și trei orașe au fost selectate pe lista scurtă, acestea fiind invitate să transmită forma completă a candidaturilor lor până în octombrie 2016. Reuniunea de selecție finală a avut loc la Atena, în perioada 10-11 noiembrie 2016.

ELEFSINA (bidbook EN)
ELEFSINA (pagină web)

NOVI SAD (Serbia)

În ceea ce priveşte competiţia dintre oraşele care provin din ţări candidate sau potenţial candidate, Comisia Europeană a lansat apelul pentru depunerea candidaturilor în decembrie 2014. Apelul a fost deschis către oraşele din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Macedonia, Muntenegru şi Serbia. În urma etapei de preselecţie care a avut loc în decembrie 2015, cele două oraşe care au fost preselectate au fost Herceg Novi (Montenegru) şi Novi Sad (Serbia).

Juriul de experţi independenţi responsabil de evaluarea candidaturilor oraşelor ce provin din ţări candidate sau potenţial candidat, reunit la Bruxelles în data de 13 octombrie 2016, a recomandat oraşul Novi Sad din Serbia pentru a-i fi acordat titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021. Este pentru prima oară când titlul de Capitală Europeană a Culturii va fi deţinut de un oraş din Serbia.

NOVI SAD (bidbook EN)
NOVI SAD (pagină web)

Reuniune de monitorizare I

Bruxelles, 2017

În data de 11 octombrie 2017, Comisia Europeană a organizat la Bruxelles, Regatul Belgiei, prima reuniune de monitorizare a oraşului Timişoara – Capitală Europeană a Culturii (CEaC) în anul 2021.

Din partea orașului Timișoara au participat:

 • Simona Neumann, Director executiv TM2021
 • Christopher Torch, Director artistic TM2021
 • Simona Fiț, Coordonator de planificare și monitorizare TM2021
 • Dan Diaconu, Viceprimar al Timișoarei
 • Romanița Jumanca, Consilier județean Timiș

În urma prezentării RAPORTULUI DE PROGRES referitor la stadiul implementării programului cultural Timișoara CEaC 2021 de către reprezentanții municipiului Timișoara,  juriul de experţi independenţi, responsabil de monitorizarea acțiunii, a publicat  primul raport.

Raportul cuprinde o evaluare generală a evoluției programului Timișoara Capitala Europeană a Culturii 2021, pentru perioada septembrie 2016 – septembrie 2017, precum și recomandări pentru viitoarele etape de implementare ale programului.

Raportul de progres al Timișoara 2021 (EN)
Raportul juriului de experți independenți 2017 (RO)
Report by the panel of independent experts 2017 (EN)

Reuniune de monitorizare II

Timișoara, 2018

În perioada 11-12 iunie 2018, Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a primit vizita membrilor comisiei de monitorizare, compusă din Agnieszka Wlazel, Jiri Suchanek, Raluca Velisar, Valentina Iancu, reprezentantul Comisiei Europene, Gerald Colleaux și al Ministerului Culturii și Identității Naționale, Andreea Reisz.

Această vizită a reprezentat ultimul pas din prima fază a procesului de monitorizare, care se realizează cu doi ani jumătate înaintea anului principal, anul de capitală.

În urma vizitei la fața locului și a monitorizării activității asociației, precum și a conținutului programului cultural, în urma discuțiilor și întâlnirilor avute cu reprezentanți ai Primariei Municipiului Timișoara, ai Consiliului Județean Timiș, ai Ministerului Culturii și Identității Naționale, ai organizațiilor și instituțiilor de cultură din oraș și ai societății civile, ai Consiliului Director și ai echipei executive, Comisia de monitorizare a elaborat o scrisoare de recomandare pentru această etapă, concentrată pe problemele financiare, de finanțare și cele structurale, procedurile de finanțare.

Reuniune de monitorizare III

Timișoara, 2019

În data de 5 iunie 2019 Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană a primit vizita membrilor comisiei de monitorizare.

Din partea orașului Timișoara au participat:

 • Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timișoara
 • Dan Diaconu, Viceprimarul Municipiului Timișoara
 • Simona Neumann, Director Executiv TM2021;
 • Christopher Torch, Consilier Artistic, TM2021;
 • Ionuț Suciu, manager de teritoriu, TM2021;
 • Bogdan Cotîrță, TM2021;
 • Adrian Negoiță, Consilier Consiliul Județean Timiș;
 • Horațiu Rada, Președintele Consiliului Director Asociația TM2021;
 • Ion Ardeal Ieremia, Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale și Membru al Consiliului Director al Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

În cadrul sesiunii de monitorizare, Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii a făcut o prezentare care a inclus următoarele aspecte: Program, Dimensiune Europeană, Strategia pe termen lung/ moștenierea, Infrastructură Culturală, Capacitatea de a produce rezultate, Management, Finanțare, Rezultate.

În urma discuțiilor, juriul de monitorizare a solicitat clarificări cu privire la diferite aspecte și a oferit consiliere.

Raportul juriului de experți independenți 2019 (RO)
Report by the panel of independent experts 2019 (EN)

DESPRE PROGRAMUL CULTURAL

Shine your light – Light up your city!
Luminează orașul prin tine!

Conceptul dosarului de candidatură a evoluat de-a lungul anilor. Astfel, în anul 2012 au avut loc primele consultări, activități-pilot de lărgire a publicului și lansarea primului concept, REVOLUTIONARY (REVOLUȚIONAR), care punea accent pe puterea energiei civice specifice orașului și afirmarea lui pe plan european, în ideea de a contribui la unificarea Europei, așa cum a facut-o în decembrie ‘89.

În anul 2013 a fost realizat un studiu sociologic privind nevoile locale, iar în anul 2014 s-a conturat o comunicare intensă cu publicul. Astfel, prin parcursul său istoric, Timișoara a experimentat principiile care stau la baza Uniunii Europene de astăzi, iar valorile înrădăcinate în identitatea Timișoarei au dus la cel de-al doilea concept care a fost supus testării și dezbaterilor, CHANNEL OF CULTURES (CORIDOARE CULTURALE), cu referire la Canalul Bega care-l traversează și care are multiple conotații istorice, comerciale, dar și valențe culturale.

Anul 2015 a însemnat verificarea rezultatelor obținute și a urgențelor orașului, prin organizarea a 21 de ateliere de lucru, aplicarea de chestionare, campanii de consultare și informare pe platformele online (consultări intensive cu publicul, dezbateri pe tema accesului la cultură a persoanelor vulnerabile, cu dizabilități și a comunităților minoritare), implicarea în evenimente organizate în oraș.

Prin feedback-ul primit, s-a constatat că Timișoara – care face parte din rețeaua orașelelor construite pe baza valorilor Iluminismului și primul oraș european cu iluminat electric stradal – este un catalizator și un punct emergent de răspândire a valorilor și culturii locale. Fiind produsul unui experiment, acesta a dat naștere unor idei inovatoare, fiind supranumit oraș al premierelor. Astfel, s-a ajuns la conturarea conceptului cu care, de fapt, orașul a intrat în competiție, și anume: SHINE YOUR LIGHT – LIGHT UP YOUR CITY! (LUMINEAZĂ ORAȘUL PRIN TINE!)

Timișoara este locul potrivit pentru inițierea unui demers cultural puternic și sistematic, cu scopul de a readuce speranța în comunitățile europene tulburate. Ne axăm pe public, pe oameni, cetățeni, voci – neauzite, dar nu pierdute. Avem o poveste de spus – aceea a unui oraș cosmopolit, a unui oraș care a rezistat și apoi s-a reinventat, situat la hotarele Europei Centrale și de Sud-Est. Inițiem colaborări mari și mici deopotrivă în întreg orașul, regiunea și continentul.

Programul imaginează o călătorie extraordinară de la singurătate la apartenență, de la lumină prin întuneric și înapoi, parcurgând: 

 • 3 TERITORII ce abordează provocările cu care se confruntă Europa astăzi.Programul Cultural invită și încurajează publicul să parcurgă cu încredere spațiile luminoase și întunecate ale istoriei și ale viitorului nostru, din trei perspective de o importanță crucială astăzi: |Oameni (sunt esența însăși a comunității. În spatele ororilor și furiei pe care presa le diseminează zilnic în întreaga lume se află ființe umane. Trebuie să deblocăm energia civică, abilitatea de a gândi critic și de a lua cuvântul, de a accepta responsabilitatea și de a lua măsuri. Trebuie să ridicăm nivelul de incluziune a grupurilor marginalizate, onorând diversitatea, respingând intoleranța. Tema europeană de aici este cetățenia culturală.)| |Locuri (sunt temeliile vizibile ale societății noastre. Vedem problemele și ne deranjează răul pe care oamenii îl cauzează ecosistemului. Trebuie să revitalizăm spațiul public, locurile în care se întâmplă schimbarea. Găsim utilități noi pentru clădiri vechi și locuri uitate din orașul nostru, după zeci de ani de neglijență și utilizare necorespunzătoare. Tema europeană este colaborarea pentru crearea spațiului public: reinventare urbană participativă.)| |Conexiuni (definesc complexitatea și inteligența unui sistem. Formăm o viziune comună pentru viitorul orașului nostru. Pe scară largă, ne alăturăm altor mișcări globale implicate și creative. Redefinim profilul internațional al Timișoarei. Tema europeană de aici este interdependența.)|.
 • 6 STAȚII (programe de mare anvergură, care pun accentul în principal pe extinderea și diversificarea publicului). Aceste programe sunt: |1. Reflecții| |2. Actorii schimbării| |3. Îndrăznește!| |4. Orașul luminilor| |5. Lumina peste granițe| |6. Peisaje de lumină|.
 • 18 TRASEE (programe de mai mică anvergură, care aprofundează relațiile dintre operatorii culturali și publicul lor implicat) ce descriu procesul prin care devenim Capitală Europeană a Culturii în 2021. Aceste programe sunt: |1.CENTRUL DE RESURSEElectro-Cultura (acesta este punctul de referință al acestei călătorii și asigură pregătire, energie, sinergie și măiestrie) |2.Orizonturile cunoașterii| |3.Lumini captivante| |4.Analogic| |5.Invizibil/Vizibil| |6.Clarobscur| |7.Perspective fluide| |8.Impuls| |9.Vocile orașului| |10.La pas| |11.Incubatoare de energie| |12.Patrimoniul sub reflectoare| |13.Spații vii| |14.Cămine în mișcare| |15.Baroc reloaded| |16.Encounters| |17.În căutarea luminii| |18.Ecouri europene|.

TERITORII

STAȚII

TRASEE

Circuitul principal

ELECTRO-CULTURA (Centru de resurse)

Traseul 1. LUMINAT DE OAMENI

Primul teritoriu

OAMENI

Stația 1

REFLECȚII

Traseul 2. ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

Traseul 3. LUMINI CAPTIVANTE

Traseul 4. ANALOGIC

Stația 2

ACTORII SCHIMBĂRII

Traseul 5. INVIZIBIL/VIZIBIL

Traseul 6. CLAROBSCUR

Traseul 7. PERSPECTIVE FLUIDE

Al doilea teritoriu

LOCURI

Stația 3

ÎNDRĂZNEȘTE!

Traseul 8. IMPULS

Traseul 9. VOCILE ORAȘULUI

Traseul 10. LA PAS

Stația 4

ORAȘUL LUMINILOR

Traseul 11. INCUBATOARE DE ENERGIE

Traseul 12. PATRIMONIUL SUB REFLECTOARE

Traseul 13. SPAȚII VII

Al treilea teritoriu

CONEXIUNI

Stația 5

LUMINĂ PESTE GRANIȚE

Traseul 14. CĂMINE ÎN MIȘCARE

Traseul 15. BAROC RELOADED

Traseul 16. ENCOUNTERS

Stația 6

PEISAJE DE LUMINĂ

Traseul 17. ÎN CĂUTAREA LUMINII

Traseul 18. ECOURI EUROPENE