fbpx

Afilieri

FITT este membră a următoarelor rețele, structuri și platforme:

La nivel LOCAL:

 1. CCPT Timișoara Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timișoara.În 11.04.2013 FITT, în baza Legii Tinerilor nr. 350/2006, a solicitat Primăriei Municipiului Timișoara înființarea primului Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret Local din țară care se întrunea pentru prima dată la doar o lună mai târziu.
 2. Timișoara 2021Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii. FITT este membru din data de 04.04.2014.

La nivel NAȚIONAL:

 1. FNT Fundația Națională pentru Tineret – este singura structură federativă neguvernamentală recunoscută printr-o lege privitoare la politicile publice pentru tineret (Legea Tinerilor nr. 350/2006, art. 14, alin. 1). FNT este de utilitate publică și are 22 de fundații pentru tineret (care înglobează peste 175 de organizații de tineret). FITT este membru fondator (27.01.2007), iar din 15.07.2020, președintele FITT este și președinte al FNT.
 2. CTR – Consiliul Tineretului din România persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, nonpartizană și autonomă, cu 21 de membri. FITT este membru fondator (12.01.2006).
 3. GNL Grupul Național de Lucru pentru dialogul tinerilor cu UE – organism format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului. GNL are 7 membri. FITT este membru din anul 2016.
 4. CNPT – Consiliul Național pentru Tineret organ consultativ, înființat în 20.08.2020, organizat la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, fără personalitate juridică, cu atribuții în elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării politicilor în domeniul de tineret la nivel național. Centrele de tineret care dețin certificat de calitate din partea Consiliului Europei sunt membri de drept ai CNPT. FITT este singura structură care deține un astfel de centru. Anterior CNPT a existat CCPT de pe lângă MTS, Consiliu Consultativ pe Probleme de Tineret în cadrul căruia FITT a fost membru activ în ultimii aproximativ 5 ani.
 5. Rețeaua INPUT – Prima rețea tematică de cooperare națională în domeniul politicilor de și pentru tineret. Această rețea a fost lansată de FITT în anul 2018, în cadrul Centrului INPUT (Centrul de Inovație și Excelență în Domeniul Politicilor Publice de Tineret).
 6. RNCT Rețeaua Națională a Centrelor de Tineret – platformă de cooperare și dezvoltare comună, lansată de FITT în 5 decembrie 2019, care reunește centre de tineret publice și private din România.
 7. Promotorii Voluntariatului – Programul Secretariatului General al Guvernului al cărui obiectiv îl reprezintă susținerea capacității operaționale a organizațiilor neguvernamentale din domeniul voluntariatului și încurajarea cetățenilor să desfășoare activități de voluntariat. Programul național are 8 membri, în funcție de regiunile de dezvoltare. FITT este promotorul voluntariatului în Regiunea Vest (județele Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin).

La nivel INTERNAȚIONAL:

 1. ENYC European Network of Youth Centres rețea înființată de Consiliul Europei (CoE) în anul 2003 și care promovează cooperarea centrelor de tineret din Europa, valorile CoE și care susține dezvoltarea politicilor publice pentru tineret la nivel local, național și european. Rețeaua este formată din 19 membri din 16 țări. Din România, FITT este singurul membru al rețelei. FITT a devenit membru în anul 2016, iar din 09.02.2019, reprezentantul FITT este, pentru 3 ani, vicepreședintele rețelei
 2. EPYC European Platform for Youth Centres  platformă înființată de CoE în anul 2010. Pe lângă cele două centre de tineret înființate de CoE (Strasbourg și Budapesta), Consiliul a mai acreditat, printr-un proces riguros de evaluare bazat pe un set special de condiții, alte 13 centre de tineret din 11 țări. Centrul nostru, Casa Tineretului din Timișoara, a obținut Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret din partea CoE de două ori consecutiv: pentru 3 ani (2016-2018) și pentru 5 ani (2019-2023). Din România, FITT este singurul membru al platformei. FITT a devenit membru în 23.03.2016.
 3. AER Youth Regional Network  rețea de dezbatere și schimb de idei cu privire la teme și politici publice pentru tineret înființată de Adunarea Regiunilor Europene în anul 2008. Rețeaua este formată din 51 de membri din 22 de țări și promovează participarea tinerilor la nivel local și regional, susține dezvoltarea cadrului legal în acest sens și pledează pentru cooperarea cu alte instituții și organizații în Europa și în afara ei. Din România mai sunt alți 6 membri ai rețelei: Consiliul Județean al Elevilor Alba (Alba), Grupul Tinerilor cu Inițiativă (Călărași), Mișcarea Tinerilor Maghiari din România (Covasna), Federația Organizațiilor de Tineret din Regiunea Ciuc (Harghita), Consiliul Regional al Tinerilor Satu-MareConsiliul Județean Hunedoara.
 4. ENRYP European Network of Regional and Local Youth Platforms – rețea de schimburi de bune practici în domeniul tineretului, cu precădere despre participarea tinerilor, cetățenia activă, conștientizarea UE și inovarea socială în țările Uniunii Europene. Rețeaua a fost fondată în anul 2017 de către 6 organizații din țări diferite, în cadrul unui proiect Erasmus+. Din România, FITT este singurul membru al rețelei, fiind, de altfel, și membru fondator. FITT a devenit membru în anul 2017.
 5. Culture Action Europe  rețea europeană înființată în anul 1992, dedicată organizațiilor culturale, artiștilor, activiștilor, teoreticienilor și creatorilor de politici publice. Rețeaua este formată din 141 de membri din 24 de țări. Din România mai sunt alți 3 membri ai rețelei: Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii (Timișoara), Cultură în Mișcare (Oradea) și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală – INCFC (București). FITT a devenit membru în anul 2018.
 6. TEH Trans Europe Halles  înființată în anul 1983, această rețea cuprinde 110 centre culturale multidisciplinare din 33 de țări. Misiunea ei este să întărească dezvoltarea sustenabilă a centrelor culturale neguvernamentale și să încurajeze noile inițiative prin conectarea, susținerea și promovarea lor și să influențeze activ politicile publice culturale. Din România mai sunt alți trei membri ai rețelei: Ambasada (Timișoara), Fabrica de Pensule (Cluj-Napoca) și Asociația ARTA în dialog (Cluj-Napoca). FITT a devenit membru în anul 2019.