fbpx

Incubatorul participării tinerilor

 

Ce urmărește proiectul „Incubatorul participării tinerilor” (cod proiect: 1044/151187)

Proiectul „Incubatorul participării tinerilor” urmărește construirea unei punți între ONG-urile dedicate tinerilor și instituțiile publice de la nivelul județului Timiș și consolidarea capacității organizaţiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării cooperării la nivel local în domeniul tineretului.

De ce avem nevoie de implementarea unui astfel de proiect?

Deoarece am realizat o cercetare prin intermediul căreia s-a demonstrat că „există o nevoie de informare cât se poate de stringentă în ceea ce priveşte politicile pentru tineret”, ne dorim ca ca lucrul cu și despre tineri să se poată desfășura într-o manieră optimă.

Ce rezultate dorim să obținem?

Rezultatele care vor continua şi după încheierea proiectului (proiect implementat între 01 august 2022 și 30 septembrie 2023) vizează:

  • 20 de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală (PDL) în domeniul tineret, care asigură sustenabilitatea şi în special continuarea colaborării între UAT-uri şi ONG-uri din judeţul Timiş;
  • promovarea cooperării între autorităţile publice şi ONG-uri, care va duce la dezvoltarea materialelor resursă disponibile atât pentru autorităţile publice, cât şi pentru ONG-uri;
  • ghidul de bune practici, care va cuprinde exemple din cadrul judeţului Timiş, cu rolul de a arăta că în proximitate există soluţii pentru cooperare între UAT-uri şi ONG-uri.

Prin intermediul acestor PDL-uri există premisele cooperării instituționale și planificate privind dezvoltarea inițiativelor locale (politici publice locale) în domeniul tineret. Mai mult, o parte dintre acestea îsi propun elaborarea și adoptarea de documente programatice (strategii de tineret) atât la nivelul județului Timis cât si la nivelul unor UAT-uri.

Ce activități vom desfășura?

Vom desfășura activitățile educaționale, ce au rolul de a fi „locul” de cunoaștere între reprezentanții celor două medii, catalizând în acest fel viitoarea cooperare.

Beneficiarii care vor participa la activităţile educaţionale vor dobândi cunoştinţele necesare dezvoltării cooperării între autorităţi publice şi ONG-uri.

De asemenea, vor fi organizate și activități de mentorat, ce au rolul de a ghida pașii pe care reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale trebuie să îi facă:

  • Mentorat pentru dezvoltarea si înființarea consiliilor consultative de tineret
  • Mentoratul acordat în realizarea de programe de/pentru tineret
  • Mentorat cu privire la planificarea strategică
  • Mentorat care vizează sprijinirea proceselor de constituire a ONG-urilor de/pentru tineret

Finanțare

Pentru a putea realiza acest proiect s-a primit o finanțare totală de 392.119,99 lei, din care 384.277,59 lei din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2022, restul sumei fiind contribuția proprie de 7.842,40 lei.