fbpx

De ce FITT, o structură federativă județeană, este relevantă la nivel NAȚIONAL și INTERNAȚIONAL

FITT este o organizație neguvernamentală (structură federativă) înființată în baza Decretului-Lege nr.150/1990 și a avut o activitate neîntreruptă din anul 1990.

Chiar înainte ca România să adere la Convenția Culturală Europeană (și la Consiliul Europei), acel Decret-Lege trasa limitele exercitării scopului fundațiilor județene pentru tineret, indicând valorile Consiliului Europei: „Fundațiile pentru tineret nu pot avea scopuri contrare ordinii de drept, principiilor democrației și asigurării drepturilor fundamentale ale omului.”(Art.3). Mai apoi, în anul 2002, Parlamentul (inspirându-se din Legea învățământului, în vigoare de la acea vreme – nr.84/1995) a conturat nu doar limitele scopului fundațiilor pentru tineret, dar și conținutul, făcându-l bivalent:

  • ELABORAREA, ORGANIZAREA ȘI FINANȚAREA de programe specifice;
  • INSTRUIREA, EDUCAREA ȘI FORMAREA tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei

FITT și-a continuat parcursul ghidându-se după valorile Consiliului Europei (CoE) și, în anul 2016 a făcut din Casa Tineretului din Timișoara primul (și unicul, în continuare) deținător din România al Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret oferit de Consiliul Europei, certificat pe care l-a reconfirmat în anul 2018, deținându-l astfel pentru perioada 23.03.2016 – 31.12.2023.

Unul dintre criteriile de obținere a Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret l-a constituit dialogul regulat despre politicile publice pentru tineret dintre FITT și autoritățile de resort. Votul pentru obținerea Certificatului a fost dat de Comitetul Director European pentru Tineret – în cadrul căruia România este reprezentată prin delegatul Ministerul Tineretului).

Consiliul Europei pune în lumina reflectoarelor statelor membre Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret, recomandându-le guvernelor acestora (prin ministerele de resort) să promoveze Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret ca exemplu de bună practică.

Recommendation CM/Rec(2017)4 of the Committee of Ministers to member States on youth work (31.05.2017): “Recommends that the governments of the member States, within their sphere of competence, renew their support for youth work by: 7) promoting the Council of Europe Quality Label for Youth Centres as an example of good practice”.

Mai mult, deținerea unui astfel de certificat a venit cu următoarea garanție din partea Consiliului Europei: referitoare la VIZIBILITATE și PRESTIGIU:

“Obținerea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei oferă centrelor recunoașterea și legitimarea instituțională internațională și legitimarea muncii lor, având în vedere relațiile instituționale ale Consiliului Europei, istoricul stabilirii standardelor și autoritatea morală a filozofiei sale în politicile privind lucrul cu tinerii. Acesta poate ajuta centrele să acceseze recunoașterea acasă și în străinătate și le poate ajuta să acceseze sprijin și resurse pentru a-și îndeplini misiunea. În plus, obținerea certficatului de calitate oferă centrului în cauză dreptul de a-i folosi identitatea vizuală, inclusiv logo-urile relevante și materialele publicitare.”
Dialogul NEMIJLOCIT și cu autoritățile naționale

România este în fericita situație de a fi unul dintre cele 11 state (dintre cele 50 care au aderat la Convenția Culturală Europeană) care are un astfel de centru certificat. Drept urmare, respectarea Recomandării, dar și îndeplinirea garanțiilor asumate de CoE (al cărei membru este și țara noastră) este nu doar dezirabil, ci și firesc, să se realizeze, mai întâi, prin dezvoltarea culturii dialogului DIRECT și PERMANENT dintre minister și centrul certificat, reprezentat de FITT.

Încă din anul 2016 am început un proces de acomodare a autorităților cu atribuții în domeniul de resort (politici publice pentru tineret), care, uneori, încă întâmpină provocări în a înțelege nu doar dimensiunea validării din partea CoE prin certificare, dar mai ales capitalul de informație actualizată (politici, bune practici, parteneriate) pe care FITT îl aduce permanent în țară. Aceste provocări le împiedică pe unele dintre ele să califice FITT ca invitat permanent la discuții / partener constant de dialog (deși argumentele care justifică oportunitatea unei astfel de decizii sunt obiective), riscând să rateze valorizarea bagajului pe care FITT îl poate aduce ca aport la dezvoltarea sectorului de și pentru tineret, la nivel național.

Așadar, ținând cont de faptul că standardele de calitate (pe care CoE le validează ca îndeplinite de FITT) nu se referă doar la infrastructură (Casa Tineretului din Timișoara), ci și la echipă, activități, dar și la nivelul ridicat de analiză și complexitate a propunerilor de politici publice pentru tineret, deși presupune un efort suplimentar din partea noastră, continuăm, neobosit, să contribuim nu doar la îndeplinirea scopului nostru, ci și la susținerea autorităților publice de a se familiariza cu politicile și practicile europene în domeniul nostru de specialitate.
Apartenența FITT la alte structuri federative nu înlocuiește prerogativele conferite de Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret al Consiliului Europei

  • FITT este membru în 6 platforme și rețele europene ale căror scopuri variază de la spații pentru tineri, cetățenie activă, inovare socială, sector neguvernamental, cultură etc. care ne-au adus alături de alte 340 de organizații neguvernamentale și autorități publice din întreaga Europă.
  • Pe lângă structurile europene la care a aderat de-a lungul vremii, FITT este membru al organelor supreme de conducere a două federații naționale – FNT și CTR- care au scopuri distincte și bine delimitate și care ne-au adus alături de 2 filiale ale unor organizații internaționale, 6 federații naționale și 20 de federații județene.
  • Totodată, FITT este și membru al Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, organizație neguvernamentală de utilitate publică care ne-a adus alături de alte 47 de organizații neguvernamentale și autorități publice din Timișoara.

Dar, prin apartenența FITT la toate aceste structuri, nu înseamnă că și delegăm automat și total reprezentarea noastră la nivel local, național și internațional, cu atât mai puțin cu privire la ariile acoperite de Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret (din standardele de calitate pe baza cărora suntem evaluați și validați de Consiliul Europei, pag.17):

  1. Centrul este o locație în care o diversitate de părți interesate reflectă asupra implicațiilor lucrului cu tinerii asupra politicilor pentru tineret.
  2. Centrul este angajat în advocacy direct pentru politici solide pentru tineret, cu alte cuvinte, pentru o legătură mai puternică între realitatea la fața locului a tinerilor și conținutul politicilor pentru tineret.
  3. Centrul face schimb regulat de politici pentru tineret cu autoritățile publice responsabile de tineret.