fbpx

19 februarie 2019

Către: Grupul Național de Lucru pentru Dialog Structurat

În atenția reprezentanților Ministerului Tineretului și Sportului

Ref.: Exercitarea Președinției României la Consiliul UE – Componenta TINERET

 

Dragi colegi,

Având în vedere noua etapă în care ne aflăm, nu doar de deținere a Președinției Consiliului UE, dar și a unui nou cadru de Dialog cu Tinerii, cred că este oportunitatea de a arăta, atât noi – organizațiile din sectorul neguvernamental de tineret, cât mai ales partenerul nostru de dialog – Ministerul Tineretului și Sportului, că, după 9 ani de exercițiu al acestui proces, în contextul acestei importante misiuni a României, suntem capabili de a absolvi acest lung ciclu de învățare. Dovada că am promovat cu succes examenul de maturitate în ceea ce privește Dialogul Structurat cu tinerii o reprezintă capacitatea noastră, a tuturor, de a asigura pe parcursul Președinției toate etapele Dialogului, începând cu prima: INFORMAREA TINERILOR, urmată de COMUNICAREA CU GNL. Nu trebuie să uităm nici faptul că acest Grup Național de Lucru (GNL) a fost stabilit de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar unele dintre responsabilitățile cu privire la care ne-am angajat pentru fiecare ciclu fac referire la:

 • acționarea ca promotori ai Dialogului Structurat;
 • expertiză în problematica politicilor naționale și europene de tineret;
 • capacitatea de a stabili legături de colaborare la nivel local și regional;
 • disponibilitate pentru întâlnirile Grupului Național de Lucru;
 • asigurarea monitorizării și diseminării de rezultate către autoritățile naționale / regionale / locale relevante;
 • asigurarea unui feedback cu privire la rezultatele procesului de Dialog Structurat de la nivelul național către nivelul european și invers (de la nivel european către nivelul național / local, în condițiile participării la conferințele europene de tineret).

Totodată, Ministerul Tineretului și Sportului ne-a asigurat că vor exista beneficii. Să ne reamintim câteva:

 • Conectarea la procesul de Dialog Structurat de la nivel european;
 • Implicarea în pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene în domeniul tineretului;
 • Posibilitatea de a interacționa cu factori decizionali pe politici de tineret (la nivel național / regional / local și european).

Dar, ceea ce ne îngrijorează pe noi, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, nu se rezumă doar la calitatea noastră de membru al GNL (aceasta reprezentând doar un factor agravant), ci la calitatea de simplă structură a sectorului neguvernamental de și pentru tineret.

Lipsa pregătirii unui pachet informațional care să vizeze informarea și pregătirea tinerilor pentru perioada în care ne aflăm – deja Președinția, apoi lipsa dialogului permanent cu noi și cu beneficiarii noștri cu privire la pozițiile României în domeniul politicilor publice pentru tineret, lipsa conlucrării și creării de oportunități pentru tineri și organizații în această perioadă – toate acestea necesită măsuri degrabă implementate pentru a evita conturarea unui exemplu de slabă practică în pilotarea noului Dialog cu Tinerii, exemplu înaintat de noi, România – fix țara care deține Președinția.

Așadar, în lumina celor de mai sus, iată unele dintre solicitările noastre cu privire la asigurarea componentei de informare și a celei de lucru cu membri GNL pentru a crea contextul componentei de consultare și a da conținut dialogului:

1. Îndeplinirea retroactivă a procedurilor de comunicare publică preliminară exercitării Președinției Consiliului UE – Componenta TINERET:

 • Constituirea, la nivelul ministerului, a unei echipe performante pentru asigurarea componentei de comunicare publică;
 • Stabilirea clară a grupurilor țintă (tinerii, ONG-urile de și pentru tineret și studențești, formatorii de opinie, mass-media);
 • Conștientizarea obiectivului: Creșterea gradului de conștientizare a tinerilor asupra UE și a Președinției, precum și crearea unor așteptări relevante pentru exercitarea acesteia raportat la prioritățile sectoriale de tineret.
 • Realizarea pe site-ul MTS a unei secțiuni speciale dedicate exercitării Președinției Consiliului UE – Componenta TINERET, care să conțină:

*Membrii echipei responsabile de această componentă din partea României (nume, poză, poziție, atribuții, descrierea expertizei relevante, contact);

*Descrierea tehnică (dar într-o manieră prietenoasă cu tinerii), în mare a procesului și actorilor cu rol important la nivelul UE, cu particularitate pe Componenta TINERET

*Descrierea priorităților României (într-un limbaj accesibil)

*Descrierea priorităților sectoriale de tineret ale României, împreună cu povestirea procesului de selecție (când a început, care au fost etapele, seminariile și sesiunile de informare pentru tineri, contextele de consultare, calendarul acestora, locații, număr și profilul participanți – dacă este cazul, rezultatele obținute, exercițiile de dezbatere asupra selectării priorităților pentru tineret, analiza acestora și argumentarea relevanței cantitative și calitative a opțiunilor finale)

*Crearea unui Tool KIT informațional pentru ONG-uri pentru a fi diseminat tinerilor

*Preluarea Portofoliului de la Austria: Eveniment (descriere, actori prezenți, cine și de ce a participat din partea României, protocol / cutumă etc.); Moștenirea preluată de la Austria pe Componenta TINERET: Dosare (prezentare succintă, importanță, impactul asupra vieții de zi cu zi a tinerilor, provocări în finalizarea acestora etc.)

*Oportunități: pentru TINERI; pentru ONG-uri

*Evenimente: titlu, locație, descriere (istoric, importanță, profilul participanților etc.), metode de participare, metode de implicare în organizare

2. Comunicarea publică parțial retroactivă & la zi cu privire la fiecare etapă a exercitării Președinției Consiliului UE – Componenta TINERET:

 • Comunicarea progreselor înregistrate la fiecare etapă (articol pe site, Facebook, comunicat de presă)
 • Explicarea transparentă și într-un limbaj accesibil a pașilor următori, astfel încât tinerii să înțeleagă importanța pentru ei și mizele oportunității noastre de a exercita Președinția pe Componenta TINERET
 • Articole despre ateliere, conferințe, întâlniri (ATENȚIE! Articole, nu doar comunicate de presă care bifează doar 1-2 rânduri despre obiect și sunt profund inutile înțelegerii tânărului cu privire la importanța participării unui demnitar la o întâlnire și cu atât mai puțin asupra impactului acesteia asupra vieții de zi cu zi)
 • Articole dedicate Grupului de lucru pentru tineret: calendarul întâlnirilor, descrierea succintă a punctelor de pe agendă (pentru acuratețe, există documentele anexate), încărcarea deîndată ce sunt disponibile a documentelor conexe fiecărei reuniuni (să fie neapărat disponibile în limba română), follow-up

3. Dezvoltarea urgentă a Strategiei și a Planului de acțiune în cadrul GNL cu obiective, măsuri, sarcini, responsabili și calendar pentru perioada care a mai rămas din exercitarea Președinției (bazate în primul rând pe principiul accesului egal la informații – o mare carență a acestui grup în ultima vreme):

Pe lângă agenda curentă a UE și dosarele principale aflate în negociere legislativă, România va propune spre dezbatere teme / dosare europene care prezintă un interes prioritar pentru noi, promovându-le în principal pe agenda reuniunilor informale și a Youth Conference. Acesta este unul dintre motivele pentru care solicităm informarea de îndată a GNL-ului asupra agendei Grupului de lucru pentru Tineret, pe ce subiecte va avea Președinția poziții, astfel încât membrii GNL să aibă timp să încheie, la rândul lor, procesul de consultare și formulare de feedback pe propunerile României.

De asemenea, dorim să cunoaștem stadiul următoarelor subiecte anunțate în faza premergătoare exercitării Președinției pentru agenda Formațiunii Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) a Consiliului UE:

 • Spațiul European al Educației
 • Regulamentul Programului Erasmus+
 • Abordarea globală a predării și învățării limbilor străine
 • Participarea activă a tinerilor la acțiunile UE (incluziunea tinerilor și procesul de dialog structurat)
 • Adaptabilitatea tinerilor pe piața muncii
 • Formarea aptitudinilor creative, interculturale și de comunicare ale tinerilor

4. Organizarea de oportunități pentru tineri și ONG-uri: la Bruxelles și în alte locații strategice pot fi organizate evenimente de informare și discuții cu privire la prioritățile sectoriale pentru tineret; Facilitarea participării la aceste întâlniri a actorilor de profil din România cu omologi din state membre (factori de decizie, ONG-uri de reprezentare sau tematice, tineri). Trebuie să ne amintim că există posibilitatea acoperirii prin sponsorizări a unor cheltuieli pentru bunuri și servicii.

Pentru a ajunge la tineri, este nevoie de a crea informația și de a o disemina. Ministerul Tineretului și Sportului trebuie să conștientizeze cu mai multă seriozitate contextul în care ne aflăm. Nu este suficient să avem o echipă care lucrează în niște laboratoare la nu știe nimeni ce și cu ce impact (ca să știm, trebuie să ne spuneți).

Apoi, tot bagajul acesta informațional colectat cu prilejul acestui context, trebuie transferat. Trebuie transferat aparatului administrativ de specialitate din cadrul ministerului și din cadrul subordonatelor. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă și de ce. Acesta nu este un context de învățare doar pentru privilegiații care au ocazia să se afle la sursă. Ministerul are responsabilitatea să folosească această experiență pentru a spori cunoștințele personalului său de specialitate, pentru că acesta intră în contact cu tinerii și organizațiile de tineret (adică duce la îndeplinire misiunea pentru care și există această autoritate cu serviciile și instituțiile sale). Dar ei nu trebuie doar informați, ci și consultați.

Campaniile unitare de informare trebuie să ajungă în mass-media, la aparatul de specialitate al MTS/ DJST/ DSTMB/ CCS/ CCSS Tei, în centrele de tineret, la consiliile locale și județene (acestea desfășoară și finanțează activități pentru tineret), la consiliile consultative de pe lângă ele etc.

Pentru ca tinerii din România să aibă acces la informație, este nevoie și de organizațiile neguvernamentale. Noi avem și capacitatea de a colecta părerea tinerilor de la firul ierbii, dar și expertiza de a da feedback valoros pe documente de lucru (adică suntem și sursă de idei și de cunoaștere tematică în profunzime). Putem să ne coordonăm cu ONG-uri din Trio și să pledăm pentru prioritățile naționale. Dar, pentru asta, avem nevoie de informații și contexte.

Cu acest prilej, ne exprimăm, de asemenea, profunda mâhnire că MTS a stabilit, organizat și finanțat disproporționat, iar, (tineret vs sport) întâlnirile:

Tineret:

1. Conferința de tineret a UE (25.03-28.03), ocazie cu care este organizată și Reuniunea directorilor generali de tineret UE (27.03-28.03) – București

Sport:

1. Forumul UE dedicat Sportului (08.04-09.04) – …

2. Reuniunea experților pentru evenimente sportive majore (EU Think Tank) (16.04-18.04) – Cluj- Napoca

3. Reuniunea directorilor generali de sport (12.06-13.06) – Mamaia, Hotel IAKI

4. Avantajele practicării Sportului într-un mediu organizat pentru persoanele cu oportunități reduse (14.06) – București

În încheiere, nu ne rămâne decât să reamintim că DIALOGUL cu tinerii și organizațiile neguvernamentale de tineret trebuie să se fixeze pe trei piloni – TRANSPARENȚĂ în toate activitățile și fazele comunicării; IMPLICARE ACTIVĂ a tinerilor și actorilor din domeniu (instituții și servicii publice din domeniu, precum și organizații neguvernamentale de profil); INOVARE în mijloacele și metodele utilizate.

 

Vă mulțumesc,

Mihai-Adrian VILCEA

Președinte

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș