fbpx

Pentru completarea chestionarului, aplică

AICI

până la 15 octombrie 2019, ora 23:59În data de 11.09.2019, Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Dialogul UE cu tinerii (DUET), care este un instrument central de participare pentru tinerii din UE și din alte țări europene, pe consultarea tinerilor cu privire la teme relevante pentru aceștia și parteneriatul continuu în ceea ce privește guvernanța procesului la nivel local, național și european.

La nivel național, procesul de Dialog al UE cu tinerii și, implicit aplicarea acestui chestionar, este coordonat de Grupul Național de Lucru despre care puteți afla mai multe AICI. Una dintre cele 7 organizații membre ale GNL este și Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT). Răspunsurile colectate vor forma Raportul de țară (care va fi elaborat de către membrii GNL și transmis Ministerului Tineretului în perioada 16-25 octombrie). Varianta precedentă o puteți accesa AICI.

Consultarea tinerilor vizează acum Obiectivele Europene de Tineret pe care și le-au ales țările din TRIO-ul care conduce Consiliul Uniunii Europene (UE): România, Finlanda, Croația, după cum urmează:

 
ROMÂNIA a deținut Președinția la Consilul UE în perioada 01.01.2019-31.06.2019, iar prioritatea sa a fost Locuri de muncă, de calitate, pentru toți, sub umbrela Obiectivului de Tineret nr. 7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți (despre acest obiectiv puteți afla mai jos).

Prin întrebările legate de această prioritate, UE dorește să afle părerea voastră despre următoarele afirmații:

 • Persoanele tinere au acces la locuri de muncă bune care le garantează condiții de lucru corecte!
 • Tinerii lucrători beneficiaza de o bună protecție socială si asistență medicală!
 • Tinerii lucratori sunt tratați corect şi au şanse egale pe piața muncii!
 • Toți tinerii au oportunități egale pentru a obține experiența si a-şi dezvolta abilitățile necesare pe piața muncii!
 • Învățarea care are loc în afara educației formale, prin voluntariat, ucenicie sau educație non formală, este recunoscută şi apreciată de angajatori!
 • Tinerii au acces la informații de calitate şi suport adecvat pregătirii pentru piata muncii!FINLANDA deține Președinția la Consilul UE în perioada 01.07.2019-31.12.2019, iar prioritatea sa este Lucru cu tinerii, de calitate, pentru toți, sub umbrela Obiectivului de Tineret nr. 8 – Învățământ de calitate (despre acest obiectiv puteți afla mai jos).

Prin întrebările legate de această prioritate, UE dorește să afle răspunsul vostru sau părerea voastră la/despre următoarele:

UE dorește să afle răspunsul vostru sau părerea voastră la/despre următoarele:

 • Ai avut vreodată întâlniri constante cu ceea ce poate fi numit/definit ca și lucrător de tineret?
 • Pe ce ar trebui să se concentreze cel mai mult lucrătorii de tineret?

– Să ofere şi să încurajeze oportunități de învățare pentru tineri

– Să creeze şi să proiecteze activități împreună cu tinerii

– Să construiască relații pozitive şi lipsite de prejudecăți cu tinerii

– Să ajute tinerii să îşi găsească rolul pe care şi-l doresc în comunitate şi societate

– Să încurajeze colaborarea între persoane care provin din contexte culturale diferite

– Să încurajeze şi să ofere posibilitatea tinerilor să îşi exprime opiniile şi nevoile şi să îi reprezinte pe ceilalți tineri

– Să ofere tinerilor şansa de a face schimbări pozitive în comunitate
CROAȚIA va deține Președinția la Consilul UE în perioada 01.01.2020-31.06.2020, iar prioritatea sa va fi Crearea de oportunități pentru tinerii din mediul rural, sub umbrela Obiectivului de Tineret nr. 6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural (despre acest obiectiv puteți afla mai jos).

Prin întrebările legate de această prioritate, UE dorește să afle răspunsul vostru sau părerea voastră la/despre următoarele:

 • Dacă ai vrea să locuieşti într-o zonă rurală, cât de importante sunt următoarele aspecte?

– Să ai acces la servicii publice de calitate

– Să ai acces la educație de înaltă calitate

– Disponibilitatea locurilor de muncă bune şi a oportunităților de angajare

– Oportunități de a participa în luarea deciziilor

– Infrastructură şi servicii de transport public de bună calitate

– Acces la conexiune si viteză mare de conectare la Internet

– Impact asupra poluării şi schimbărilor climatice

– Conservarea tradițiilor, culturii şi obiceiurilor din zona rurală

 • În țara mea, tinerii din zonele rurale au acces la servicii publice de calitate!
 • În țara mea, tinerii din zonele rurale au acces la educație de calitate!
 • În țara mea, tinerii din zonele rurale au oportunități bune de angajare!
 • În țara mea, tinerii din zonele rurale au acces la locuințe!
 • În țara mea, zonele rurale au infrastructură bună şi transport public care face conexiunea cu zonele urbane!
 • În țara mea, în zonele rurale există acces la conexiune și viteză mare de conectare la Internet!
 • În țara mea, zonele rurale se bucură de o imagine pozitivă!
 • În țara mea, tradițiile rurale sunt apreciate!DESPRE

Obiectivul de Tineret nr.7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți

Garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități care să conducă la locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii.

Tinerii se confruntă cu o rată de șomaj mare, cu condiții de muncă precare și cu exploatare, precum și cu discriminare pe piața muncii și la locul de muncă. Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă ale viitorului împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri pentru a asigura locuri de muncă de calitate pentru toți.

Ținte:

 • Crearea de locuri de muncă de calitate care să garanteze condiții de muncă echitabile, drepturi de muncă și dreptul la un venit minim garantat ce să acopere cheltuielile de trai de bază pentru toți tinerii.
 • Garantarea protecției sociale și a asigurării medicale pentru toți lucrătorii tineri.
 • Garantarea unui tratament echitabil și a egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a elimina discriminarea de pe piața muncii.
 • Asigurarea egalității de șanse pentru toți tinerii pentru a-și dezvolta competențele și a acumula experiența practică necesară pentru a facilita tranziția de la educație la piața muncii.
 • Garantarea recunoașterii și validării competențelor dobândite prin stagii, ucenicii și alte forme de învățare la locul de muncă, precum și prin voluntariat și educație non-formală.
 • Asigurarea implicării tinerilor și a organizațiilor de tineret ca parteneri egali în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor de ocupare a forței de muncă la toate nivelurile.
 • Asigurarea accesului echitabil la informații de calitate și la mecanisme de sprijin adecvate pentru pregătirea tinerilor pentru schimbarea și pentru viitorul pieței muncii.

DESPRE

Obiectivul de tineret nr.8 – Învățământ de calitate

Integrarea și îmbunătățirea diferitelor forme de învățare și pregătirea tinerilor pentru provocările unei vieți în continuă schimbare în secolul XXI.

Educația rămâne cheia pentru cetățenie activă, societate incluzivă și angajabilitate. De aceea trebuie să ne extindem viziunea privind educația pentru secolul XXI, concentrându-ne mai mult pe competențe transversale, învățământ centrat pe beneficiar (elev/student) și educație non-formală pentru a obține un acces cu adevărat echitabil și universal la învățământ de calitate.

Ținte:

 • Garantarea accesului universal și echitabil la educație de calitate și învățare pe tot parcursul vieții.
 • Asigurarea accesului tuturor tinerilor la o educație non-formală finanțată în mod adecvat, la toate nivelurile, recunoscută și validată.
 • Promovarea spiritului deschis și susținerea dezvoltării competențelor interpersonale și interculturale.
 • Crearea și implementarea mai multor metode centrate pe beneficiar, personalizate, participative și cooperative, în fiecare etapă a procesului de învățare.
 • Garantarea faptului că sistemele de educație formează tinerilor competențe de viață, precum managementul banilor și educația pentru sănătate, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă.
 • Includerea în cadrul educației formale și non-formale a metodelor care permit tinerilor să-și dezvolte aptitudinile personale, inclusiv gândirea critică și analitică, creativitatea și modul de învățare.
 • Asigurarea accesului tinerilor la educație civică, pentru a le oferi cunoștințe solide despre sistemele politice, democrație și drepturile omului, obținute și prin experiențe practice în comunitate, în vederea promovării participării civice active.

DESPRE

Obiectivul de tineret nr.6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural

Crearea condițiilor care să permită tinerilor să-și dezvolte potențialul în mediul rural.

În ciuda angajamentului larg al Uniunii Europene pentru dezvoltarea rurală și ținând cont de faptul că în 2015 aproape o treime din populația UE trăia în mediul rural, există diferențe semnificative între a trăi în mediul urban și a trăi în mediul rural. Prin urmare, este important să fie asigurată egalitatea de șanse atât pentru tinerii din mediul urban, cât și pentru cei din mediul rural.

Ținte:

 • Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate în mediul rural pentru a asigura furnizarea echitabilă de servicii publice, conectarea la date (internet & informații) și oportunități de locuire pentru tineri.
 • Asigurarea creării de locuri de muncă durabile, de calitate și accesibile tinerilor în mediul rural.
 • Asigurarea descentralizării diferitelor activități ale tinerilor, pentru și cu tineri, pentru a sprijini incluziunea acestora și beneficiile aduse comunităților locale.
 • Asigurarea participării active a tinerilor din mediul rural în procesele de luare a deciziilor.
 • Asigurarea accesului echitabil la educație de înaltă calitate pentru tinerii din mediul rural.
 • Dezvoltarea unei imagini pozitive a mediului rural.
 • Protejarea tradițiilor rurale.