fbpx

Ce este Dialogul Structurat?

Dialogul Structurat reprezintă comunicarea bilaterală între tineri și decidenți care are drept scop implementarea priorităților politicilor de tineret la nivel local, regional, național și/sau european în fiecare stat membru al UE. Totodată, acesta reprezintă un mecanism prin care vocea tinerilor se face auzită în procesul de creare și actualizare a politicilor locale și naționale, a directivelor europene etc.Ce înseamnă ciclul VI al Dialogului Structurat?

Începând cu anul 2010, tinerii din Statele Membre ale Uniunii Europene au posibilitatea de a se implica ȋn largi consultări privind politica de tineret de la nivel local, naţional sau european.

Cadrul reȋnnoit pentru cooperarea europeană ȋn domeniul tineretului (2010 – 2018) creează procesul consultativ al Dialogului Structurat cu scopul de a stimula colaborarea dintre autorităţi şi societatea civilă tânără. Tinerii furnizează factorilor decidenţi date reale, concrete, despre provocările cu care se confruntă şi, totodată, participă activ la implementarea politicilor de tineret la toate nivelurile posibile.

Formal, Dialogul Structurat este implementat ȋn cicluri de lucru de 18 luni, perioadă ce coincide cu preluarea Preşedinţiei semestriale a Uniunii Europene de către un trio de State Membre. Fiecare trio de ţări propune o temă generală care este preluată şi dezbătută ȋn toate Statele Membre ale Uniunii Europene. Rezultatele consultărilor sunt transformate ȋn recomandări de activităţi şi proiecte ȋn cadrul conferinţelor europene de tineret, organizate succesiv de fiecare preşedinţie.

Având în vedere că, în 2018, se va încheia cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010 – 2018), prioritatea generală a Dialogului Structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret pentru acest ciclu de lucru (1 iulie 2017 – 31 decembrie 2018) se concentrează asupra următorului cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului. Titlul pentru cel de al șaselea ciclu al Dialogului Sructurat este „Tineretul în Europa: ce urmează?”.

Actualul trio de președinții – Estonia, Bulgaria și Austria – se axează, pentru cel de al șaselea ciclu de lucru al Dialogului Structurat, pe evaluarea, revizuirea și reînnoirea Dialogului Structurat, în vederea îmbunătățirii și promovării acestuia.
Cum funcționează Dialogul Structurat în România și cum se constituie Grupul Național de Lucru (GNL)?

La nivel naţional, Dialogul Structurat este implementat de Grupul Naţional de Lucru (GNL), organism format din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai autorităţilor. Grupul  Naţional de Lucru este stabilit de către Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza unui apel deschis de candidatură. La ȋntâlnirile GNL pot fi invitaţi ȋn calitate de contributori şi alţi actori sociali interesaţi.

Pentru perioada noiembrie 2017 – decembrie 2018, GNL are următoarea componență:

 • Consiliul Tineretului din România (CTR)
 • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)
 • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)
 • Federația Forumul Tinerilor din România (FTR)
 • Uniunea Studenților din România (USR)
 • Organizația de tineret – Blocul Național Sindical (OT-BNS)
 • Federația YMCA România.Care a fost și cum s-a desfășurat procesul de consultare?

GNL-DS a stabilit în luna decembrie 2017 că în România procesul de dialog structurat cu tinerii se va desfășura prin două metode: ateliere de consultare cu tinerii și chestionar online aplicat tinerilor, respectând întrebările propuse de Comitetul Coordonator European (European Steering Committee).

Chestionarul online – organizațiile membre GNL au reușit să contacteze un număr total de 1887 tineri ce au și completat chestionarul după cum urmează: CTR (135), FITT (73), ANOSR (230), FTR (1062), USR (106), OT-BNS (0), YMCA (11) la care s-au adăugat Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret (41), Comunicatori tineRETEA (22), alții (186).

Ateliere de consultare cu tinerii – la nivelul Grupului Național de Lucru privind Dialogul Structurat, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) a elaborat 3 instrumente pentru desfășurarea atelierelor de consultare cu tinerii:

 • atelier având o durată de 2 zile (6 ore/zi);
 • două ateliere cu durata de câte 5 ore.

Atelierele aveau ca scop abordarea celor 16 tematici propuse la nivel european, precum și instrumente de raportare corespunzătoare fiecărei tip de consultare – materiale ce au fost elaborate de către Grupul Național de Lucru – https://goo.gl/VBHP8G

Astfel la nivel național au fost consultați 1090 tineri după cum urmează:

 • ateliere cu o durată de 2 zile
  • 5 ateliere (FITT și ANOSR) la care au participat 205 tineri
 • ateliere cu o durată de până la 5 ore
  • 17 ateliere (CTR) – 303 tineri
  • 11 ateliere (FTR) – 277 tineri
  • 7 ateliere (USR) – 220 tineri
  • 3 ateliere (YMCA) – 88 tineri

În urma fiecărui atelier de consultare a fost elaborat un raport ce conținea ideile exprimate de tineri, utilizând un mecanism online standardizat, opiniile tinerilor astfel colectate au fost sintetizate de către membrii GNL-DS în acest raport național.

S-a constatat că cea mai mare parte a participanților la atelierele de consultare și a respondenților la chestionarul online au fost elevi și studenți, astfel că în concluziile acestui raport se regăsesc, majoritar, opiniile acestor categorii de tineri. Totodată, s-a remarcat faptul că tinerii cu dizabilități au răspuns în număr foarte redus la chestionarul online și nu au participat deloc la atelierele de consultare fizice, acestea fiind aspectele pe care Grupul Național de Lucru dorește să le îmbunătățească pe viitor.
AICI poate fi consultat întregul Raport de țară al României pentru cel de-al VI-lea Ciclu al procesului de Dialog Structurat cu Tinerii, iar AICI se regăsește Raportul rezultatelor consultării online a tinerilor.