fbpx

Componența delegației României

Conferința de tineret a UE este un eveniment ce reunește delegațiile tuturor țărilor membre (reprezentanții tinerilor și ai guvernelor), organizat în cadrul Președinției României la Consiliul UE. Scopul acestui eveniment îl reprezintă co-crearea de propuneri de politică publică în cadrul DIALOGULUI dintre Tineri și reprezentanții autorităților publice.

În România, DIALOGUL cu Tinerii (continuatorul mecanismului de dialog structurat) este implementat de Grupul Național de Lucru (GNL), format din reprezentanți ai ONG-urilor de tineret și ai Ministerului Tineretului și Sportului (MTS). După ce am realizat consultările și Raportul de Țară, noi, cele 7 organizații membre ale GNL, trebuia să fim conectate la procesul de Dialog cu Tinerii la nivel european și să fim implicate în pregătirea Președinției României la Consiliul UE (în domeniul politicilor publice de tineret). Despre nerespectarea acestor angajamente de către MTS, am scris  AICI și AICI.

Așadar, FITT nu a fost implicată în decizia finală pentru alegerea priorităților României pentru Tineret, nici în alegerea temei acestei conferințe (cu atât mai puțin în realizarea agendei) și nici nu am fost informați cu privire la negocierile din TRIO și cum se sincronizează tema (și rezultatele) conferinței din România cu cele ale conferințelor din Finlanda și Croația. Toate acestea, in contextul în care, la Conferința de Tineret a UE din București, delegația României (componenta neguvernamentală) este formată din:

 1. Consiliul Tineretului din România (CTR): Iulia-Natalia FAUR (vicepreședinte);
 2. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT): Mihai-Adrian VILCEA (președinte);
 3. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR): Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ (președinte);
 4. Forumul Tinerilor din România (FTR): Ionuț-Alin GRIGORE (președinte);
 5. Uniunea Studenților din România (USR): George UZUN (președinte);
 6. Organizația de Tineret – Blocul Național Sindical (OT BNS): Ciprian-Nicolae VĂCARU (președinte);
 7. Young Men’s Christian Association Romania (YMCA România): Alina-Violeta POP (secretar general).Agenda

Abia în seara zilei de 24 martie, am primit și INFO KIT-ul pentru conferință. Așa am aflat detaliile agendei și cum se va desfășura conferința ce începea a doua zi. Astfel că, această conferință care urmărește, în primul rând, să creeze legătura dintre DIALOGUL UE cu Tinerii și Obiectivele de Tineret stabilite prin Strategia de Tineret a UE (2019-2027), iar în al doilea rând, urmărește abordarea Obiectivului de Tineret nr.7 – “Locuri de muncă pentru toți” (cu focalizare pe creșterea adaptabilității tinerilor la provocările viitorului muncii), conține următoarele:

25 martie 2019 

 • Eveniment secundar: Imaginează-ți Europa – Viziunea ta pentru Europa anului 2050;
 • Eveniment secundar: Capitala Tineretului din România.

26 martie 2019

 • Discursuri principale: Viitorul muncii și tinerii;
 • Grupuri de lucru: Viitorul muncii, Obiectivele de Tineret și Strategia de Tineret a UE.

Aceste grupuri de lucru urmăresc:

a) să exploreze legătura dintre Obiectivul de Tineret nr.7 “Locuri de muncă pentru toți” și celelalte Obiective de Tineret;

b) să împărtășească practici (politici publice, proiecte etc.) din realitatea participanților, în zona obiectivului ales, care contribuie, de asemenea, la atingerea Obiectivului de Tineret nr.7;

c) să discute și să propună măsurile necesare la nivel european în aria obiectivului de tineret ales, care contribuie, de asemenea, la atingerea Obiectivului de Tineret nr.7.

Participanții au putut avea maxim 4 preferințe, din următoarele grupuri de lucru:

 1. O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 2. Egalitate pentru toate genurile. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 3. Societăți incluzive. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 4. Informare și dialog constructiv. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 5. Sănătate mintală și bunăstare. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI (deocamdată nu au fost livrate).
 6. Dezvoltarea tinerilor în mediul rural. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 7. Învățământ de calitate. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 8. Spații ale tinerilor și participare pentru toți. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 9. O Europă verde și durabilă. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.
 10. Organizații de/pentru tineret și programe europene. Rezultatele atelierului pot fi accesate AICI.

AICI puteți recapitula ce presupune fiecare Obiectiv de Tineret.

27 martie 2019

 • Dezbatere plenară: Europa și cu mine – politici și programe ale UE privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;
 • Pregătirea Ciclului România-Finlanda-Croația a DIALOGULUI cu Tinerii: Dialogul UE cu Tinerii în acțiune;
 • Grupuri de lucru Dialogul UE cu Tinerii în acțiune (partea 1): Contribuție pentru Ciclul România-Finlanda-Croația:
 1. Ocuparea forței de muncă, de calitate, pentru toți;
 2. Muncă de calitate pentru toți;
 3. Crearea de oportunități pentru tinerii din mediul rural.

Fiecare din aceste 3 ateliere atelier s-a desfășurat pentru câte 3 grupe de participanți.

 • Grupuri de lucru Dialogul UE cu Tinerii în acțiune (partea a 2-a): 10 grupuri de lucru paralele, despre instrumente concrete de susținere a DIALOGULUI UE cu Tinerii. Aceste ateliere au scopul de a crea spațiul pentru învațare din practica Dialogului cu Tinerii (Dialogul Structurat) și/sau din procese asemănătoare care pot fi adaptate în continuare în Dialogul UE cu Tinerii, la nivel local, național și european. Atelierele acoperă atât metode de lucru cu tinerii (ex.: cafenea publică), cât și modalități de asigurare a vizibilității (construirea de coaliții), dar și metode de lucru cu decidenții (ex.: co-gestionare).

Participanții au putut avea maxim 3 preferințe, din următoarele grupuri de lucru:

 1. Ambasadorii Tinerilor pentru Dialogul Structurat al UE – bazat pe o practică din Spania (Consiliul Tineretului din Spania stabilește – pentru fiecare ciclu al Dialogului Structurat UE – o rețea de Ambasadori ai Tinerilor (2 / regiune), care are sarcina de a aduna contribuții, de a difuza informații, să creeze și să gestioneze acțiuni pe tema ciclului. Sunt luate măsuri de sprijin pentru rețea: formare, îndrumare, întâlniri on-line și la fața locului, întâlniri cu factorii de decizie. Rețeaua facilitează vizibilitatea la nivel local și are capacitatea de a aduce și de a face auziți tinerii care, de obicei, nu participă la un astfel de dialog. Atelierul a explicat practica din Spania și participanții au avut șansa de a reflecta și de a împărtăși dacă există rețele de sprijinire a tinerilor în realitățile lor naționale și/sau cum ar putea să implementeze și să transfere mai eficient aceste practici în realitățile lor.)
 2. Liderii omologi și cercetătorii modelează politicile (Cercetarea participativă a fost folosită în regiunea Vestfold, Norvegia, într-un proiect intitulat “Vocile tineretului”. Tineri din diverse medii – ex. Migranți, refugiați, tineri cu oportunități reduse – au susținut dezvoltarea a 3 planuri publice pentru o perioadă de 5 ani în domeniul Dezvoltării urbane, transportului și sănătății publice din regiunea Vestfold. Tinerii au fost instruiți ca cercetători cu capacități egale, au învățat să folosească metode de cercetare participativă, să creeze un mediu sigur pentru colegii lor ca să abordeze teme precum sănătatea mintală, tranziția în școală, relații etc. În cadrul atelierului participanții au aflat cum să sprijine tinerii să-și desfășoare propriile cercetări participative. Au obținut instrumente practice de cercetare și au învățat cum să le utilizeze în Dialogul UE cu tinerii).
 3. 100% Orașul Tineresc – Eticheta de calitate a UE pentru orașele prietenoase cu tinerii (Eticheta de calitate a orașului 100% pentru tineri este un rezultat al orașelor Braga, Riga, Torino, Valencia, Cluj-Napoca, Ganja și Varna. Acesta prezintă sectorul de Tineret ca pe o soluție, ca potențial activ, ca potențial al unei creșteri incluzive, inteligente și durabile – Agenda UE 2020 -, prin elaborarea unei etichete de calitate pentru orașele prietenoase cu tinerii. Punerea în aplicare a indicatorilor pentru orașe 100% tinerești aduce o mentalitate integrată, care include politici de investiții pentru tineri, infrastructură pentru tineri și politici privind serviciile, participarea și strategia finală pentru tineret).
 4. Rețeaua Sectorială Extinsă – RSE – (În Marea Britanie, Grupul Național de Lucru – GNL – a fost completat cu o rețea sectorială mai largă de cercetători, organizații membre ale Consiliului Tineretului Britanic, ONG-uri și alte organisme conduse de tineret. Ei au ajutat să se formeze și să se desfășoare consultări și să se disemineze asistat și să se pună în aplicare rezultatele. Acesta este un model de bună practică pentru toate GNL-urile, deoarece a permis consultării să acceseze expertiza și rețelele de tineri care nu erau implicați în altă parte a procesului. A făcut ca această consultare să fie mai bine informată, în timp ce era construită, a contribuit la implicarea tinerilor minoritari, cum ar fi minoritățile religioase, a făcut consultarea mai largă.)
 5. Bugetarea participativă pentru luarea deciziilor financiare legate de tineret (Ce se întâmplă dacă tinerii din orașele și țările UE ar stabili priorități și agende și ar decide asupra unor părți din bugetele orașelor, țărilor și, poate, întreaga UE? Este bugetarea participativă pentru tineri o soluție reală pentru acest scop? Orașul Cluj-Napoca a făcut asta în anul 2015, când a fost Capitală Europeană a Tineretului. Com’ON Cluj-Napoca – așa cum l-au numit tinerii din oraș – un buget participativ pentru tineri ce a prins viață în acel an. Proiectul a implicat inovarea socială în scopul îmbunătățirii mai multor aspecte de bază ale participării tinerilor în viața urbană: în primul rând, participarea lor ca parte a grupurilor informale, în al doilea rând, contribuția lor activă la viața comunității și, în al treilea rând, participarea lor în luarea deciziilor printr-un proces direct, participativ și democratic. Proiectul a mobilizat 248 de grupuri informale, cu 437 de inițiative eligibile. Atelierul a explicat practica, configurarea sa și a explorat împreună cu participanții modul în care poate fi adaptat în continuare la Dialogul UE cu Tinerii la nivel local, național și internațional. Mai mult, atelierul a testat dacă bugetarea participativă reprezintă o cale de urmat în toate părțile Europei.)
 6. Instrumente online pentru participarea tinerilor și auto-exprimare (Atelierul a oferit participanților ocazia de a explora, învăța și analiza critic mai multe instrumente și metodologii online care contribuie la creșterea participării tinerilor și a exprimării proprii. Participanții au explorat câteva principii sau o listă de verificare care îi ajută pe participanți și organizații să asigure participarea non-exclusivă, precum și să se gândească la “decalajul digital” care este de multe ori neglijat.)
 7. Arta conversațiilor semnificative (Arta de a Găzdui este o abordare a leadershipului care evoluează de la personal la sistemic folosind practica personală, dialogul, facilitarea și co-crearea inovației pentru a aborda provocările complexe. Găzduirea presupune metodologii și practici pentru susținerea de conversații colective / dialog pentru grupuri mici de până la 2 persoane și mari de mii de persoane. Ele susțin participarea, ascultarea tuturor vocilor, colaborarea și co-crearea, apariția și inovarea, găsirea de soluții, cristalizarea și prototipurile proiectelor și pot fi utilizate pentru o gamă largă de evenimente – întâlniri, conferințe, ateliere de lucru, cursuri de formare, excursii pe teren, incubatoare.)
 8. Aducerea Dialogului UE cu tinerii, unde sunt aceștia (Grupul Național de Lucru din Ungaria a adus procesul de dialog structurat la festivalurile de muzică și artă din Ungaria, la care a participat un număr foarte mare de tineri. Au avut loc diverse activități, depinzând de cum s-a sincronizat sezonul estival cu ciclului Dialogului. Au existat panouri pentru colectarea părerilor, au avut loc mese rotunde / discuții cu factorii de decizie politică și informare cu privire la Dialog și la Consiliul Național al Tineretului, uneori fiind posibilă introducerea unui sondaj asupra proiectelor de recomandări, delegații UE pentru tineret ducând contribuțiile tinerilor din Ungaria la conferințele UE de tineret. A existat astfel și loc pentru schimb de idei cu privire la modul în care recomandările ar putea fi puse în aplicare în continuare în țară).
 9. Facilitarea grafică (Facilitarea grafică înseamnă adăugarea de vizualizare la un proces de prezentare, explicare sau co-creare. Cu alte cuvinte, atunci când prezentați ceva unui grup, atunci când explicați ceva unei alte persoane, atunci când încercați să colaborați, este mai ușor să vă faceți înțeles și auzit dacă explicați și ideile dvs. în mod grafic. Acest lucru este posibil cu abilitățile de bază de desen pe care le posedă cineva. Efectul este deja cercetat: 65% dintre oameni se numesc cursanți vizuali; vizualizarea culorilor sporește voința oamenilor de a citi o bucată de conținut cu 80%; conținutul cu imagini relevante are cu 94% mai multe vizualizări decât conținutul fără imagini relevante. Rezultatul facilitării grafice este acela de a vă implica mai mult colegii, în informațiile cu care vă jucați. În cadrul acestui atelier, participanții au explorat cum să folosească desenul și instrumente vizuale pentru a sprijini dialogul, colaborarea și pentru a face schimbările mai ușoare.)
 10. Participarea la luarea deciziilor: învățarea de la co-gestionarea Consiliului Europei (Sistemul de co-gestionare al Consiliului Europei este un exemplu viu al democrației participative. Este un loc pentru reflecție comună și co-producție, care combină vocea tinerilor europeni cu a autorităților publice responsabile de sectorul de tineret, conducând la o împărtășire și evaluare a experienței. Consiliul reunit pentru tineret (CMJ) este organismul administrat în comun, care reunește Consiliul Consultativ (30 de reprezentanți ai tineretului) și Comitetul Director European pentru Tineret – reprezentanții statelor membre -. Consiliul reunit adoptă deciziile privind prioritățile, programele și bugetul sectorului de tineret. Atelierul a explorat aplicarea co-gestionării la nivel național și a reflectat care aspecte ale co-gestionării pot fi preluate în Dialogul UE cu Tinerii).

28 martie 2019

 • Tinerii în dialog cu funcționarii de nivel înalt: Rolul tineretului în viitorul Uniunii Europene.Aportul FITT

Prima parte a echipei noastre a ajuns de la Timișoara la București în dimineața zilei de 24 martie 2019, iar cea de-a doua parte, a doua zi.

Pentru seara dinaintea conferinței (25 martie), FITT a fost invitată la un eveniment secundar – Romanian Youth Capital (Strategies, Good Practices, Accomplishments)în cadrul căruia ne-au fost alocate 7 minute pentru a prezenta unora dintre delegații deja ajunși la conferință programul CheckOUT Timișoara, provocările inerente pilotării unui program național, rezultatele obținute, dar mai ales evoluția ulterioară, dat fiind faptul că programul de capitală în Timișoara a reprezentat doar un episod din dinamica puternicei mișcări de tineret și studențești a unui oraș care avea deja și o strategie locală și un consiliu consultativ de tineret și un centru de tineret acreditat cu Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei, iar acum dezvoltă deja INPUT – o rețea națională pornită de la motivația dezvoltării de standarde naționale de calitate pentru centrele de tineret.. La finalul evenimentului, Alexandru, Alex, Ana, Andreas, Antonia, Bianca, Cezara, Dragoș, Florentina, Florin, Mihai, Nadia și Yolanda au împărțit invitaților tricouri, stickere, brelocuri, pliante, i-au invitat la standul nostru să vizioneze videoclipuri din cadrul programului și le-au povestit ce facem noi în Timișoara, în țară și ce punți creăm cu Europa. Doi colegi din echipa noastră – Marco și Bogdan – le-au oferit delegaților o mostră din Festivalul de artă stradală, CheckART, organizat de noi de patru ediții deja, proiect ce a luat naștere în cadrul programului CheckOUT Timișoara.

 

Noi credem cu tărie că nu doar FITT, care este membru GNL, trebuie să aibă ocazia să ia parte la astfel de evenimente, ci și tineri din organizațiile membre ale fundației sau din structuri partenere. Drept urmare, pentru participarea efectivă la conferință, noi am ales ca personalul FITT să ocupe doar două locuri (Nadia și Dragoș), dând astfel ocazia atât organizațiilor noastre membre să ni se alăture, cât și Consiliului Județean al Elevilor Timiș. Așadar, aceștia din urmă au înscris doi reprezentanți (Antonia și Florin), iar adunarea generală a trimis alți doi reprezentanți (Alex și Alexandru). Organizația care i-a înscris este Liga AC.

Deși planificarea conferinței a fost una precară, cu multe elemente lipsă (inclusiv proiectoarele pentru sălile de lucru au fost aduse de noi, de la Timișoara), odată începută, echipa noastră s-a regrupat în număr de 6 membri, care au fost responsabili de susținerea activităților logistice (amenajarea spațiilor, primirea delegaților la aeroport, biroul de înregistrare și la biroul de informații), dar au avut și rol de raportori.

Așadar, Alex, Alexandru, Antonia, Dragoș, Florin și Nadia (toți cu experiență în organizarea de evenimente și gestionare de rezultate pe conținut) duc, în continuare, la capăt, toate sarcinile primite în cadrul Conferinței de Tineret a UE. Alături de ei este și Mihai – reprezentantul nostru în delegația României.

Alex (Liga AC) a fost raportor al atelierului Societăți incluzive și al atelierului Instrumente online pentru participarea tinerilor și auto-exprimare.

Antonia (CJE Timiș) a fost raportor al atelierului Egalitate pentru toate genurile și al atelierului Participarea la luarea deciziilor: învățarea de la co-gestionarea Consiliului Europei.

Nadia (FITT) a fost raportor al atelierului Informare și dialog constructiv, al atelierului Muncă de calitate pentru toți și al atelierului Rețeaua Sectorială Extinsă (RSE).

Despre conferință, organizare, dezbateri și rezultate vom reveni cu informații în articolele viitoare.

https://www.facebook.com/euyouthconf/videos/1008075679397741/