fbpx

Ieri, 18 februarie 2020 a avut loc primul context comun de dialog al reprezentanților structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, studențești și de elevi din țară organizat de MTS (reprezentat la această întâlnire de dl. secretar de stat Claudiu-Daniel Catana și dna. subsecretar de stat Andra-Mihaela Costache) la exact un an de la cea mai recentă întâlnire (care a avut loc la 18 februarie 2019) și la 105 zile de la preluarea mandatului de către actualul ministru care, între timp, a devenit interimar.

Așadar, după:

MTS ne invită, în sfârșit, la un dialog. Agenda nu a presupus decât parțial punctele de mai sus:

 1. Propuneri privind elaborarea metodologiilor pentru concursurile de proiecte și a ghidurilor de finanțare;
 2. Discutarea priorităților MTS referitor la proiectele proprii și la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret,  Concursul Local de Proiecte pentru Tineret cât și pentru Concursul Național de Proiecte Studențești;
 3. Sporirea gradului de implicare a tinerilor în proiectele și activitățile dedicate acestora;
 4. Diverse.

Având în vedere lipsa sau insuficiența informațiilor/explicațiilor, întrebările noastre nu s-au limitat la punctele prestabilite, drept urmare, președintele FITT a formulat următoarele solicitări:

1.Explicarea prerogativelor interimatului cu privire la adoptarea de acte normative.

MTS a explicat că are, chiar și în etapa interimatului, prerogative depline de adoptare de ordine de ministru (chiar și pentru metodologiile de finanțare), precum și de inițierea propunerilor de hotărâri de guvern (caz concret: reorganizarea ministerului).

2. Explicarea diferențelor dintre prioritățile asumate prin Programele de Guvernare

FITT a întrebat dacă MTS consideră ca fiind deja îndeplinite, după doar 3 luni, prioritățile care nu se mai regăsesc în a doua variantă a programului de guvernare, amintind și de analiza colegilor de la Consiliul Tineretului din România cu privire la aceste asumări. MTS a explicat că a prevăzut în acest al doilea program ceea ce a apreciat că poate fi realizat în timp scurt (până la finalul mandatului).

De asemenea, MTS a enumerat activități din multe spectre (antreprenoriat, sport, consiliere etc.), ceea ce ne-a lăsat impresia că direcțiile de acțiune nu sunt concret conturate. Așadar, deși am apreciat dorința de a primi feedback, acesta va putea fi acordat pe deplin, abia în fața unui plan concret.

Un semn de evoluție este inițiativa MTS de a implementa proiecte cu finantare europeană, pe care o tratăm, însă, cu o doză de rezervă, având în vedere capacitatea precară de execuție, de care dă dovadă în gestionarea unor granturi mici, pe care MTS le are acum în implementare.

Totodată, apreciem și intenția MTS de a contribui și la implementarea documentelor de politică publică internaționale, context în care am semnalat și recenta adoptare a Strategiei Sectorului de Tineret 2030, a Consiliului Europei.

3. Prezentarea bugetelor care urmează să fie alocate pentru:

 • concursul național de proiecte;
 • concursurile locale de proiecte;
 • activitățile proprii ale MTS;
 • taberele studențești;
 • concursul de proiecte studențești;
 • centrele de tineret;
 • etc.

La această întalnire nu au participat nici experții financiari din minister și nici demnitari care să aibă prerogative de ordonatori de credite. Drept urmare, MTS nu a dorit să ofere informații concrete cu referire la cuantumul bugetului; singura informație care a fost oferită este aceea că nu sunt tranșate încă discuțiile, dar deși în ansamblu bugetul MTS a crescut, la nivelul sectorului de tineret sunt scăderi semnificative, ținta MTS fiind păstrarea bugetului la nivelul execuției de anul trecut. De aici am înțeles că MTS nu are ca obiectiv creșterea bugetului pentru tineret.

Dar, pentru o informare corectă și completă, așa cum ne-am asumat și în cadrul întâlnirii, azi am transmis o adresă prin care am revenit detaliat asupra solicitării noastre.

4. Modificări pentru metodologii:

 • modificarea limitărilor procentuale pentru tipurile de activități: MTS a acceptat 60% din bugetul total al proiectului pentru cazare și masă;
 • proiectele de informare să nu aibă costurile de implementare cuantificate în marja maximă de 10% costuri pentru activitățile de promovare (să fie explicit menționat în metodologie): MTS a acceptat;
 • introducerea costurilor indirecte 7-10% din valoarea proiectului: MTS caută soluții;
 • limitarea costurilor salariale cu echipa de management la 10% și nu costuri salariale la nivel de echipă de proiect: MTS a acceptat;
 • recalcularea cuantumului echivalent activităților de voluntariat la nivel de salariu minim: MTS a acceptat;
 • diferențierea cuantumului de echivalare a activităților de voluntariat, în funcție de activitatea prestată: MTS a acceptat;
 • trimiterea pe e-mail a documentelor pentru aplicarea proiectului, dacă sunt semnate cu semătură electronică: MTS verifică dacă se poate implementa;
 • existența unei liste de rezerve pentru proiecte, ca să nu mai rămână bani nealocați/neexecutați: MTS a acceptat;
 • introducerea, încă de pe acum (în actuala propunere de metodologie), a unei date pentru al doilea apel de proiecte (în cazul în care apare neexecuție sau rectificare pozitivă, să se lanseze direct apelul): MTS a acceptat;
 • introducerea costurilor de utilități, ca elemente de contribuție proprie: MTS a acceptat;
 • comunicările către MTS după semnarea contractului (inclusiv cele legate de modificări ale proiectului) să se realizeze și pe e-mail și acestea să fie luate în calcul: MTS a acceptat;
 • oferirea unui avans la semnarea contractului: MTS nu a oferit un răspuns concret, argumentând că există temerea că nu are cum să recupereze banii, în eventualitatea neimplementării proiectului;
 • introducerea unei categorii de cheltuieli eligibile denumită “costuri de producție” pentru evenimente culturale: MTS a primit pozitiv propunerea, dar se va documenta dacă poate fi inclusă;
 • oferirea de feedback în scris pentru aplicațiile de finanțare pentru toate aplicațiile: MTS a acceptat.

5. Explicarea propunerii de modificare a organigramei MTS

Deși aveam o listă lungă de nelămuriri, având în vedere că nota de fundamentare este insuficientă pentru a înțelege nu doar motivul, ci și viziunea cu privire la forma de organizare a acestei autorități, MTS ne-a explicat doar că așa a considerat că va funcționa mai bine și că orice alte întrebări să fie adresate în scris, drept urmare, azi am trimis o adresă și cu privire la acest aspect.

6. Activitatea Grupului Național de Lucru (GNL) pentru Dialogul UE cu Tinerii

Participarea la CCPT-uri este una dintre obligațiile asumate de către toți cei 7 membri ai GNL, noi fiind unul dintre aceștia. Având în vedere faptul că niciun demnitar nu a mai dialogat cu GNL, în comun, de la întâlnirea precedentă a CCPT (18.02.2019), am solicitat în cadrul întâlnirii de ieri să abordăm și tema activităților viitoare ale Grupului. În acest context, MTS a propus ca acestei teme să-i fie alocată o întâlnire specială, doar pentru acei membri ai GNL care doresc să participe, care să aibă loc imediat după încheierea întâlnirii CCPT.

Astfel, la această întâlnire au participat doi dintre cei 7 membri: FITT și FTR (Forumul Tinerilor din România).

Subiectul întâlnirii a fost pregătirea delegație României la Conferința Europeană de Tineret de la Zagreb, în contextul Președinției Croației la Consiliul UE și criteriile de selecție a acelor membri ai GNL care să facă parte din delegație. Astfel, pe lângă principiul rotativ, vor fi luate în considerare contribuția membrilor la consultări, contribuția la Raportul de țară, la participarea la întâlnirile GNL și corelarea domeniului de activitate al organizației cu tema conferinței.

Totodată, MTS ne-a precizat că nu poate suporta costurile de transport în lipsa unui document oficial, astfel va fi nevoie să ne asumăm, în cazul deplasării, aceste costuri (ele vor fi decontate direct la Zagreb).

MTS și-a asumat că până în data de 20.02.2020 va face publice organizațiile participante.
În loc de concluzie:

Într-adevăr, această zi a adus unele clarificări și acorduri, dar, după un an lipsit de dialog și după mulți alții în care, recurent, în loc să continuăm construcțiile, am restartat prioritățile și mecanismele de implementare cu fiecare nouă conducere, nu avem cum să plecăm de la masa dialogului fără o privire de ansamblu, ce cuprinde între ministerul. Din păcate, nu putem ignora faptul că, în continuare, sectorul de tineret nu este abordat cu același interes ca cel sportiv.

În anul 2019 am întâmpinat provocări prin lipsa de dialog în cadrul formal al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret: acesta a fost organizat doar o dată (18.02.2019) și a existat o tentativă de organizare care, însă, a eșuat, sub pretextul lipsei de interes din partea participanților (deși cu o zi înainte de expirarea perioadei de înscriere, fusese adoptată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului).

În anul 2020 ne aflăm iar într-o situație nefericită. Deși MTS a organizat un dialog cu federațiile sportive (pentru metodologia de finanțare) la doar 24 de zile de la învestirea noului Guvern și în data de 10 decembrie ordinele de ministru privind finanțarea sportului erau deja adoptate, federațiile de tineret au fost invitate la dialog abia după 3 luni de la preluarea mandatului și cu o zi înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură (04 februarie 2020), expunându-ne astfel unui dialog cu o conducere interimară și fără participarea directă a ministrului (care se afla fix la audierea sa pentru formarea următorului Guvern, unde a și declarat că va lipsi de la votul pentru propria învestitură).

Dar, întorcându-ne la consiliul consultativ, deși nu am primit răspunsuri pe deplin satisfăcătoare la întrebări acumulate în decursul unui întreg an, așteptăm onorarea asumărilor MTS de ieri, potrivit cărora aceste întâlniri ale CCPT vor fi organizate lunar și, având în vedere convingerea noastră că dialogul are capacitatea de a genera construcție și dezvoltare sustenabilă, în cazul în care vom avea aceste contexte promise (iar tineretul va deveni prioritate a propriului minister de resort), suntem încrezători de impactul pozitiv al acestui mecanism și asupra sectorului din care facem parte și pentru ale cărui interese milităm.

Dacă aceste întâlniri ale CCPT-ului vor avea loc lunar, iar MTS va răspunde întrebărilor noastre formulate în scris, atunci vom avea ocazia să aflăm situația de fapt, dar și să contribuim la dinamica pozitivă a acesteia:

 • cum trebuie să arate autoritatea publică centrală și ce să facă,
 • care sunt bugetele alocate sectorului de tineret,
 • cum vor fi implementate prioritățile naționale,
 • cum putem contribui la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor,
 • cum vom încheia procesul de adoptare a Legea Tineretului,
 • care este calendarul pentru noua Strategie Națională și a planului său aferent,
 • care sunt etapele planificate pentru definitivarea procesului de descentralizare,
 • ce se va întâmpla cu infrastructura MTS,
 • cum putem susține și dezvolta activitățile desfășurate de către instituțiile și serviciile subordonate,
 • cum putem profesionaliza sectorul,
 • multe altele asemenea.