fbpx

Youth summer fest // august // Timișoara & Lugoj

youth summer fest
ENGLISH BELOW
Luna august promite numeroase activități și evenimente pentru tinerii din Timișoara și Lugoj. Marcând Anul European al Tineretului și, în special, luna în care se sărbătorește Ziua Internațională a Tineretului, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează Youth summer fest – un proiect de voluntariat care aduce laolaltă 200 de tineri din țară și din afară, pentru a facilita activități și evenimente pentru publicul timișorean și lugojean. 
Pe parcursul întregii luni, voluntarii din Youth summer fest pregătesc activități săptămânale culturale, educaționale, sportive, artistice și de petrecere a timpului liber în Timișoara și Lugoj. Toate evenimentele organizate în cadrul festivalului au acces gratuit. 

Festivalul s-a deschis în 1 august cu un concert Phaser în grădina de vară a Casei tineretului (În spatele casei). În 3 august, la aniversarea Municipiului Timișoara, FITT a organizat o manifestare pașnică de tipul freeze flashmob cu scopul de a crește gradul de conștientizare asupra importanței implicării tinerilor în comunitate.

Citește revista festivalului

Numărul 1

Numărul 2

 

Calendar provizoriu evenimente 

Pe parcursul festivalului se vor mai adăuga/actualiza evenimente.

 • 6 august, ora 16:30 – Water party (Parcul Central)
 • 6 august, ora 17:30 – Multi-Culti party (Centrul de tineret Lugoj)
 • 6 august, ora 20:00 – Concert Pyroblast & ALLjazzisOVER (În spatele casei)
 • 12 august – Ziua internațională a tineretului – conferință, consultări cu tinerii, ateliere și concert (Casa Tineretului)
 • 13 august, ora 18:00 – Youth fair (Parcul Botanic): pictură pe față, open stage pentru participanți, karaoke, Gincana carnival (Space Jam, Limbo, Tied Legs, Foot Bowling, Tanks, Jumping Potatoes, Messy Watermelon), info stand, Re-fashion (recondiționare/pictură pe haine), improvizație teatrală
 • 19 august, ora 17:30 – Art yourself (Centrul de tineret Dâmbovița)
 • 19 august, ora 18:00 – Escape room (Centrul de tineret Lipovei)
 • 19 august, ora 18:00 – Treasure hunt (Centrul de tineret Martirilor și oraș)
 • 20 august (TBA) – Turnir de sporturi (TBA)
 • 24 august (TBA) – Teatru Auăleu (TBA)
 • 26 august, ora 17:30 – Language&chill (Centrul de tineret Martirilor)
 • 26 august, ora 18:00 – Youth like to move it (Centrul de tineret Dâmbovița)
 • 26 august, ora 18:00 – Hands on canva (Centrul de tineret Lipovei)
 • 26 august, ora 19:00 – Concert Cover UP (În spatele casei)

 

Youth Summer Fest face parte din proiectul Youth Centres UP 2, cu finanțare de la Corpul European de Solidaritate și Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, și este implementat cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara. 

__________________________________________________

 

August promises numerous activities and events for the young people of Timișoara and Lugoj. Marking the European Year of Youth and, in particular, the month in which the International Youth Day is celebrated, the Timiș County Youth Foundation (FITT) organizes Youth summer fest – a volunteer project that brings together 200 young people from the country and abroad, in order to facilitate activities and events for the public from Timisoara and Lugoj.
During the whole month, Youth summer fest volunteers prepare weekly cultural, educational, sports, artistic and leisure activities in Timișoara and Lugoj. All events organised during the festival have free access.

The festival opened on 1 August with a Phaser concert in the summer garden of the Youth House (Behind the House). In 3 August, on the anniversary of the municipality of Timisoara, FITT organised a peaceful freeze mob type manifestation in order to raise awareness on the importance of youth implication on the community.

Read the festival’s magazine

Number 1

Number 2

 

Provisional Events Calendar

During the festival, more events will be added.

 • August 6, 16:30 – Water party (Central Park)
 • August 6, 17:30 – Multi-Culti party (Lugoj Youth Center)
 • August 6, 20:00 – Pyroblast & ALLjazzisOVER Concert (Behind the house)
 • August 12 – International Youth Day – conference, consultations with young people, workshops and concert (Youth House)
 • August 13, 18:00 – Youth fair (Botanic Park): face painting, open stage for participants, karaoke, Gincana carnival (Space Jam, Limbo, Tied Legs, Foot Bowling, Tanks, Jumping Potatoes, Messy Watermelon), an info stand, Re-fashion (reconditioning/painting on clothes), theatre improvisation
 • August 19, 17:30 – Art yourself (Dâmbovița Youth Center)
 • August 19, 18:00 – Escape room (Lipovei Youth Center)
 • August 19, 18:00 – Treasure hunt (Martyrs Youth Center and city)
 • August 20 (TBA) – Sports Tournament (TBA)
 • August 24 (TBA) – Auăleu Theatre (TBA)
 • August 26, 17:30 – Language&chill (Martyrs Youth Center)
 • August 26, 18:00 – Youth like to move it (Dâmbovița Youth Center)
 • August 26, 18:00 – Hands on canvas (Lipovei Youth Center)
 • August 26, 19:00 – Cover UP Concert (Behind the house)

 

Youth Summer Fest is part of the Youth Centres UP 2 project and is implemented with the support of the West University of Timișoara and with funding from the European Solidarity Corps and the Municipality of Timișoara through the Projects Centre.