fbpx

[RO] Cea de-a doua săptămână a proiectului a fost despre voluntarii schimbă-lume în interacțiune cu comunitatea.

Cum săptămâna noastră începe de marți (duminică și luni sunt zile libere), ziua de 16 iulie a debutat cu activitatea zilnică „Morning spot”, în cadrul căreia participanții se bucură de doza de 15 minute de cunoștințe despre solidaritate. Aceasta a continuat cu o întâlnire pentru a afla normele de Sănătate și Securitate în Muncă și cu întâlnirea comună de organizare a muncii și a traiului împreună. După-masa zilei de marți i-a găsit pe voluntari explorând cartierele timișorene unde vor construi împreună spații sigure pentru tinerii locuitori ai acestora, urmând ca, pe baza celor descoperite în cartiere, să demareze acțiunea de planificare a implicării comunității.

Ziua de miercuri a continuat cu planificarea implicării comunității și cu implementarea acțiunilor stradale planificate, cu rolul de a informa locuitorii cartierelor despre rolul lor în comunitatea timișoreană și despre suportul de care au nevoie de la aceasta. Ziua s-a încheiat cu o seară culturală bogată în tradiții și informații neștiute despre diferite culturi reprezentate în proiect.

Joi, 18 iulie, voluntarii au contribuit la înfrumusețarea unor spații din Casa Tineretului, urmând ca apoi, să își continue activitatea în comunitate, interacționând cu membrii acesteia. Ziua de vineri a fost dedicată în întregime comunității, mijloacelor de implicare și de atragere a acesteia și planificării întâlnirii directe cu comunitatea, ce avea să aibă loc ziua următoare. Împărțire de flyere, informare din ușă în ușă, mici concerte ad-hoc, face painting au fost câteva dintre acțiunile realizate de voluntari pentru  a-i informa și a-i convinge pe aceștia să participe alături de ei, la amenajare.

Sâmbătă, zi cu soare, energie și dorință de schimbare, i-a surprins pe voluntarii schimbă-lume la locațiile ce în scurt timp vor deveni spații sigure pentru tinerii din cartierele timișorene. Astfel, aceștia au pregătit locațiile și activitățile cu care aveau să îi aștepte pe locuitorii cartierelor, pentru a-i ajuta pe aceștia să descopere cine sunt tinerii dornici de schimbare, urmează să se întâmple în comunitatea lor și cum se pot implica în amenajarea spațiilor. Ziua a fost, după spusele voluntarilor, una frumoasă și plină de provocări în interacțiunea cu timișorenii.

Cu motivație, curiozitate și entuziasm, am început o nouă săptămână în care demarăm amenajarea propriu-zisă a centrelor de tineret de cartier.[EN] The second week of our project was about the Change-Makers in interaction with the community.

As our week begins on Tuesday (Sunday and Monday are days off), July 16 began with the daily Morning spot, where participants benefit of a 15 minutes informative session about solidarity. It continued with a meeting with the aim to find out the rules of Health and Safety at Work and the common meeting to organize the work and living together. The afternoon of Tuesday found our volunteers exploring Timisoara’s neighborhoods where they will create the safe spaces for the young inhabitants and based on what has been discovered in the neighborhoods they have started to plan community involvement.

Wednesday’s day continued with the preparation for community engagement and implementation of planned street actions to inform the people about their role in Timisoara’s community and the support they need from them. The day ended with a cultural evening rich in traditions and new information discovered about the different cultures represented in the project.

On July 18, the volunteers contributed to the beautification of some of the Youth House spaces and then, they continued their activities within the community, interacting with its members. Friday was all about the community, the plans for the community engagement and the planning of a meeting with the community, which was to be held the next day. Offering flyers, door-to-door information, small ad-hoc concerts and face painting were some of the volunteers’ actions in order to inform and convince them to participate next to them in the youth centres’ arrangement.

On Saturday, a day with sunshine, energy and desire for change, has found the Change Makers volunteers in the places that soon will become safe spaces for young people in Timisoara’s neighborhoods. Thus, they have prepared the locations and activities with which they welcomed the community’s members in order to help them discovering who are those young volunteers, what is going to happen in their community and how they can get involved in setting up the spaces. The day was, according to the volunteers, a beautiful and challenging one regarding the interaction with Timisoara community.

With motivation, curiosity and enthusiasm, we started a new week in which we will properly start the arrangement of the youth centers.