fbpx

Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico – Financiară pentru executarea Lucrărilor de Amenajare, necesare derulării proiectului cu titlul „Festivalul Old but Gold”,  conform celor descrise în Caietul de sarcini de mai jos, Achizitor:  Fundatia Judeteana pentru Tineret Tims.

Caiet de Sarcini nr. 1693A/23.10.2018

Achiziție lucrări de amenajare spații

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant Oferta Tehnico – Financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertele cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme.

Eventualele specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Lucrările sunt necesare desfășurării activităților directe și indirecte din cadrul proiectului „Festivalul Old but Gold”, proiect câștigat în cadrul concursului organizat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, după cum urmează:

 

Nr. Crt. Denumire produs/serviciu SPECIFICAȚII UM Cantitate

 

1 Lucrări amenajare Spațiu expozițional Reparații, curățare și igienizare spațiu expozițional: pereți și tavan – suprafață totală 570 mp Buc. 1
2 Lucrări amenajare Galerie de artă Șapă autonivelantă suprafață totală 170 mp, minim 5 cm grosime;

Reparații, curățare și igienizare  – suprafață totală 50 mp

Buc. 1
3 Lucrări amenajare Studio de teatru Șapă autonivelantă suprafață totală 70 mp, minim 5 cm grosime;

Reparații, curățare și igienizare studio de teatru: pereți și tavan – suprafață totală 290 mp

Buc. 1
4 Lucrări amenajare Atelier de ceramică Reparații, curățare și igienizare – pereți și tavan – suprafață totală 170 mp Buc. 1
5 Lucrări amenajare Atelier pictură Reparații, curățare și igienizare – pereți și tavan – suprafață totală 130 mp Buc. 1

 

CRITERII DE ATRIBUIRE

Oferta cea mai avatanjoasă d.p.d.v. economic în ceea ce priveste:

  1. Prețul ofertei 50.00% – 50 puncte

Algoritmul de calcul: Punctaj = (cel mai mic pret ofertat / pret ofertant (n)) x punctajul maxim alocat (50)

  1. Termen de execuție (exprimat în zile) 50% – 50 puncte

Algoritm de calcul:

  1. Pentru cel mai scazut dintre termenele ofertate pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul contractului si acorda 50 puncte.
  2. Pentru alt termen decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel: P=termen minim ofertat/ termenul ofertat (n)] x punctajul maxim alocat [50].
    Termenul de execuție ce face obiectul contractuui trebuie sa fie maxim de 30 de zile. Termenele de executie mai mari de 30 de zile vor fi declarate neconforme.

ALTE  CERINŢE/PRECIZĂRI:

Se realizează o ofertă de preț pentru fiecare din spațiile menționate mai sus indicând prețul pe fiecare spațiu în parte.

Lucrările se execută în maxim 29 de zile de la data finalizării procedurii de achiziție.

Bugetul total disponibil este de 40.500 RON (fără TVA)

Preţul contractului de achiziţie este ferm, exprimat în lei pe toata durata de execuţie a contractului.

Prestatorul va răspunde pentru calitatea lucrărilor livrate, Achizitorul fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a lucrărilor depreciate sau necorespunzătoare cu cerinţele din Caietul de sarcini. Detallie legate de modalitatea de plată, se negociază la semnarea contractului.

Ofertele se depun fizic la sediul Fundației Județene pentru Tineret Timiș – Secretariat (str. Arieș nr. 19, Timișoara, jud. Timiș) sau online pe adresa de e-mail office@fitt.ro până cel târziu în data de 23.10.2018 în intervalul 10:00-13:00.

 

Coordonator proiect,

Mihai-Adrian Vilcea