fbpx

Salutare! A venit timpul să ne întregim echipa cu 4 persoane dornice să-și aplice cunoștințele într-o organizație neguvernamentală pentru tineret, pe următoarele posturi vacante:

 

Consilier pentru tineret – full time

Cerințe: studii superioare, experiență în lucrul cu tinerii sau în domenii relevante, abilități de comunicare și interacționare cu tinerii, capacitatea de a lucra într-o echipă și de a gestiona proiecte multiple, cunoașterea limbii engleze și a tehnologiilor moderne (diploma de formator reprezintă un avantaj).

Atribuții principale: 

 • Contribuie la realizarea și implementarea programului de activități pentru tineret; 
 • Oferă îndrumare în dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor; 
 • Creează materiale educaționale și informaționale pentru tineri; 
 • Contribuie la colectarea nevoilor tinerilor; 
 • Susține și facilitează activități educaționale recurente pentru tineri, pe baza nevoilor colectate; 
 • Facilitează procesul de învăţare nonformală şi informală; 
 • Utilizează tehnici şi metode nonformale în lucrul cu tinerii; 
 • Asigură informarea şi consilierea generală a tinerilor; 
 • Contribuie la dezvoltarea de procese participative în rândul tinerilor, prin organizarea de consultări, sesiuni de dialog cu decidenții, implicarea tinerilor în luarea deciziilor; 
 • Administrează evenimentele destinate tinerilor din punct de vedere administrativ; 
 • Contribuie la implementarea proiectelor existente, dedicate tinerilor; 
 • Contribuie la dezvoltarea de noi proiecte și programe pentru tineri; 
 • Realizează evaluări și raportări în urma activității de tineret desfășurate.

Vezi fișa de post

 

Specialist marketing – full time

Cerințe: studii superioare, minimum un an experiență în domeniul comunicării, PR, jurnalism sau marketing, cunoștințe avansate despre gestionarea platformelor de socializare și WordPress, cunoștințe avansate în marketing și PR, în comunicarea verbală și scrisă, precum și în gramatica limbii române și engleze, abilități de lucru în echipă, în condiții de limită de timp și cu volum mare de informații, exprimare facilă în fața unui public, coordonarea unei echipe, facilitare de sesiuni de formare în domeniu, utilizare Canva. 

Atribuții principale: 

 • Gestionarea canalelor de comunicare ale fundației; 
 • Elaborarea şi actualizarea site-ului și a platformelor de socializare ale fundației; 
 • Dezvoltarea și implementarea strategiei de marketing și a modalităților de promovare a activităților FITT pe plan intern și extern pentru a ajunge la publicul țintă prin canale adecvate (social media, e-mail, spoturi publicitare, campanii guerilla, TV etc.). 
 • Planificarea și realizarea conținutului distribuit, a campaniilor de promovare, precum și a activităților conexe; 
 • Urmărirea rezultatelor campaniilor de promovare; 
 • Gestionarea bazei de date a contactelor media și monitorizarea aparițiilor media în online și offline; 
 • Reprezentarea fundației în relație cu partenerii și cu presa; 
 • Asigurarea respectării Manualului de Identitate Vizuală FITT atât intern, cât și extern; 
 • Elaborarea comunicatelor de presă, prezentărilor, articolelor pentru website, newsletterelor, broșurilor etc.; 
 • Coordonarea echipei de voluntari în compartimentul de Promovare și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților asumate;
 • Întocmirea rapoartelor pe care le prezintă periodic Directorului de departament; 
 • Dezvoltarea de politici pentru fidelizarea beneficiarilor existenţi;  
 • Dezvoltarea unor campanii de informare, educare, conștientizare și de creare de legături noi.

Vezi fișa de post

 

Grafician – full time

Cerințe: studii medii; cunoștințe avansate de Adobe Illustrator, Photoshop, Canva; experiență de cel puțin 1 an în domeniu; aptitudini artistice solide, noțiuni de culoare, compoziție și design; aptitudini de realizare grafică statică si animată.

Atribuții principale:  

 • Asigură realizarea machetelor grafice prin proiectarea conținutului informațional; 
 • Execută și adapteză imaginile sau conținutul informațional pentru comunicarea audio-vizuală; 
 • Prelucrează și creează efecte speciale, animații sau alte imagini vizuale; 
 • Montează machete grafice și se asigură de corecta realizare a machetelor grafice și prelucrarea imaginilor pentru montajul machetelor grafice; 
 • Verifică produsele finale (texte lipsă, imagini de proastă calitate care nu se pot tipări etc); 
 • Pregătește fișiere pentru livrat; 
 • Determină mărimea și așezarea materialelor ilustrative; 
 • Dezvoltă și actualizează identitatea vizuală a FITT, dacă este cazul; 
 • Realizează materiale promoționale și concepte grafice; 
 • Dezvoltă și produce prezentări tipărite sau digitale și infografii; 
 • Ține legătura cu firma de printare; 
 • Printează materiale primite de la organizațiile membre; 
 • Coordonează voluntarii activi pe zona de graphic design;
 • Facilitează sesiuni de formare în domeniu pentru voluntari;
 • Oferă feedback și îndrumare pentru activitatea colegilor din echipa de Promovare.

Vezi fișa de post

 

Coordonator de voluntari – part time 

Cerințe: studii medii sau postliceale, abilități de comunicare și interacționare cu tinerii, capacitatea de a lucra într-o echipă și de a gestiona o echipă. 

Atribuții principale:

 • Evaluează nevoia de voluntari a programelor şi proiectelor derulate de organizaţie, propunând, în acest sens, strategia organizaţiei în domeniul voluntariatului; 
 • Coordonează activităţile de voluntariat din cadrul organizaţiei; 
 • Instruieşte si asistă personalul organizaţiei, coordonatorii de programe și proiecte în dezvoltarea activităţilor de voluntariat; 
 • În colaborare cu coordonatorii de programe și proiecte, stabileşte sarcinile pentru fiecare voluntar; 
 • Verifică referinţele sau recomandările voluntarilor; 
 • Coordonează recrutarea, intervievarea şi selectarea voluntarilor; 
 • Planifică şi organizează programele de orientare şi instruire a noilor voluntari; 
 • Asigură monitorizarea şi evaluarea voluntarilor, în baza informaţiilor furnizate de coordonatorii de programe sau proiecte; 
 • Menţine legătura cu voluntarii prin întâlniri frecvente; 
 • Menţine o bază de date cu privire la voluntarii organizaţiei, întocmind în acest sens diferite documente de evidenţă, monitorizare şi evaluare a lor; 
 • Oferă asistenţă voluntarilor, la solicitarea acestora, pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor asumate (acomodarea în echipa proiectului, relaţia cu coordonatorii de programe etc.); 
 • Propune și implementează măsuri pentru recompensarea şi motivarea voluntarilor.

Vezi fișa de post

 

Vrei să te alături unei echipe de tineri pe unul dintre posturile deschise? Trimite-ne CV-ul tău pe programe@fitt.ro până în 26 aprilie.