fbpx

FITT este partener în proiectul „Centrul de Tineret Vratsa – un factor de dezvoltare a zonei Nord-Vest” (BGLD-1.003-0004), finanțat prin programul Local development, poverty reduction and enhanced inclusion of vulnerable groups și implementat de Centrul de Tineret Vratsa (Bulgaria).

Proiectul răspunde necesității identificate în municipiul Vratsa de îndeplinire a nevoilor tinerilor și ale comunității, inclusiv ale membrilor grupurilor vulnerabile. Acesta vizează extinderea teritoriului de acțiune a Centrului de Tineret Vratsa, continuând și dezvoltând activitățile existente, dar și desfășurând noi activități care vor spori diversitatea, interesul și numărul tinerilor implicați în activități.


Principalul grup țintă sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, elevii și studenții care riscă să abandoneze sau care au abandonat deja studiile, tineri cu risc din comunitățile minorităților etnice, tineri expuși riscului care trăiesc în așezări mici și îndepărtate sau în zone mai puțin dezvoltate economic, persoane care nu sunt incluse deja în grupul de tineri implicați în activitățile concentrate pe participarea tinerilor: copii, părinți, profesori, mentori și alți reprezentanți ai comunității locale.

Grupul țintă secundar sunt mediatorii educaționali/Romi, lucrătorii de tineret, angajații ai Centrului de Tineret Vratsa și oficialii municipali. Principalul obiectiv este îmbunătățirea nivelului de trai al copiilor și tinerilor cu risc de pe teritoriul municipiului Vratsa și extinderea gamei de activități a centrului de tineret la nivel regional, prin introducerea de servicii pentru copii și tinerii aflați în situații de risc, activități care îndeplinesc cerințele pentru obținerea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei.


Principalele activități din cadrul proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de trai pentru un acces egal la educație, formare și muncă, sporirea motivației pentru incluziunea socială a copiilor și a părinților din minoritățile etnice, crearea premiselor pentru incluziunea socială, crearea de activități de integrare pentru copii și tineri prin organizarea de inițiative comune și schimbarea atitudinilor publice pentru o toleranță mai mare față tinerii aflați în situație de risc.

Rezultatele așteptate: extinderea teritoriului de acțiune ale Centrului de Tineret Vratsa, participarea mai activă a grupului țintă la activitățile centrului, capacitatea sporită a personalului din centrul de tineret.


Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea bunăstării copiilor și a tinerilor din Vratsa, aflați în situație de risc și extinderea teritoriului de activitate a Centrului de Tineret Vratsa la nivel regional, prin introducerea de servicii pentru copii și tineri, care să îndeplinească cerințele de eligibilitate prevăzute de Certificatul de Calitate din partea Consiliului Europei.

Un alt obiectiv important care este, de asemenea, și o bază pentru dezvoltarea cetățeniei active și pentru realizarea tinerilor, este educația. Aceasta ar trebui dezvoltată în toate domeniile, atât în domeniul educației formale – în sistemul educațional, cât și în domeniul educației non-formale și al învățării pe tot parcursul vieții. Integrarea copiilor cu risc în sistemul educațional și asigurarea accesului la o educație de calitate este o componentă cheie în prevenirea neglijării copiilor, dar și un instrument pentru dezvoltarea din plin a oportunităților dedicate lor. Totodată, integrarea acestora în sistemul educațional este unul dintre principalele obiective pe care Centrul de Tineret Vratsa intenționează să le îndeplinească în anii următori.


Obiective specifice, vizând copiii și tinerii beneficiari ai proiectului:

 • îmbunătățirea condițiilor și a mediului propice asigurării accesului egal la educație, formare și muncă;
 • creșterea motivației de implicare în rândul copiilor și al părinților, parte a unor minorități etnice;
 • dezvoltarea condițiilor necesare pentru incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu oportunități reduse;
 • organizarea de activități de integrare pentru copii și tineri prin organizarea de inițiative comune și schimbarea atitudinilor publice pentru o toleranță mai mare față tinerii aflați în situație de risc;
 • păstrarea și dezvoltarea identității culturale a copiilor prin evenimente organizate într-un mediu propice integrării sociale;
 • motivarea pentru continuarea studiilor și dezvoltarea de soft skills;
 • creșterea diversității activităților și implicarea persoanelor de diferite grupe de vârstă în acestea;
 • creșterea numărului de tineri și persoane implicate în activități, pentru a asigura satisfacerea nevoilor tinerilor și ale reprezentanților comunității, inclusiv a celor din grupurile vulnerabile;
 • promovarea învățării non-formale și a formării profesionale ale tinerilor;
 • implicarea părinților în procesul de realizare educațională, socială și profesională a elevilor și studenților;
 • integrarea socială și culturală a tinerilor în societate – prin dialog și schimb de tradiții culturale ale diferitelor etnii și ale tinerilor cu statut social diferit;
 • dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor ca bază principală pentru coeziunea socială, solidaritate și formarea conștiinței civice;
 • încurajarea colaborării dintre Centrul de Tineret Vratsa, organizațiile de tineret și instituții pentru asigurarea incluziunii cu succes a tinerilor expuși riscului în societate;
 • stabilirea unei rețele de parteneri în așezările din zonă pentru integrarea tinerilor în situații de risc.

În cadrul proiectului, FITT va oferi suport Centrului de Tineret Vratsa în punerea în aplicare a măsurilor și obiectivelor necesare a fi atinse în implementarea proiectului, prin oferirea de exemple de bune practici, cunoștințe și experiențe ce pot contribui la dezvoltarea personalului și, implicit, a activității centrului de tineret din Bulgaria.