fbpx

Hai în echipa proiectului „Incubatorul participării tinerilor” din cadrul Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT)! Avem 2 posturi de mentor disponibile.  

Mentor: 40 ore/lună X 5 luni X 60 lei/ora 

Iată aici niște detalii despre posturi:

Cerințe: studii superioare, experiența: Educație non-formală, dezvoltarea de standarde și metodologii pentru managerii ONG-urilor, schimburi de experiență. 

Atribuți: 

 • Oferirea suportului necesar constituirii unui ONG de/pentru tineret; 
 • Suport inclusiv în realizarea documentelor pentru constituire si oferirea din cadrul proiectului a serviciilor specifice de avocat; 
 • Acordarea suportului în constituirea si/sau îmbunătățirea consiliilor consultative de tineret; 
 • Suport în revizuirea/crearea regulamentului de funcționare, metodelor de lucru, desfășurarea primelor ședințe; 
 • Suport în constituirea unor programe/proiecte specifice pentru stimularea participării tinerilor în viața publică; 
 • Mentorat în procesul de realizare a unei strategii pe 3-5 ani. 

Dacă dorești să aplici pentru posturile disponibile, trimite-ne CV-ul și scrisoarea de motivație la adresa de e-mail programe@fitt.ro, iar noi te vom contacta pentru un interviu de cunoaștere.
________________________________________  

Ce urmărește proiectul „Incubatorul participării tinerilor”  

Proiectul „Incubatorul participării tinerilor” urmărește construirea unei punți între ONG-urile dedicate tinerilor și instituțiile publice de la nivelul județului Timiș și consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării cooperării la nivel local în domeniul tineretului.   

De ce avem nevoie de implementarea unui astfel de proiect?  

Deoarece am realizat o cercetare prin intermediul căreia s-a demonstrat că „există o nevoie de informare cât se poate de stringentă în ceea ce privește politicile pentru tineret”, ne dorim ca lucrul cu și despre tineri să se poată desfășura într-o manieră optimă.  

Ce rezultate dorim să obținem?  

Rezultatele care vor continua și după încheierea proiectului (proiect implementat între 01 august 2022 și 30 septembrie 2023) vizează:  

 • 20 de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală (PDL) în domeniul tineret, care asigură sustenabilitatea şi în special continuarea colaborării între UAT-uri și ONG-uri din județul Timiș;  
 • promovarea cooperării între autoritățile publice și ONG-uri, care va duce la dezvoltarea materialelor resursă disponibile atât pentru autoritățile publice, cât și pentru ONG-uri;  
 • ghidul de bune practici, care va cuprinde exemple din cadrul județului Timiș, cu rolul de a arăta că în proximitate există soluții pentru cooperare între UAT-uri și ONG-uri.  

Prin intermediul acestor PDL-uri există premisele cooperării instituționale și planificate privind dezvoltarea inițiativelor locale (politici publice locale) în domeniul tineret. Mai mult, o parte dintre acestea își propun elaborarea și adoptarea de documente programatice (strategii de tineret) atât la nivelul județului Timiș cât si la nivelul unor UAT-uri.  

Ce activități vom desfășura?  

Vom desfășura activitățile educaționale, ce au rolul de a fi „locul” de cunoaștere între reprezentanții celor două medii, catalizând în acest fel viitoarea cooperare.  

Beneficiarii care vor participa la activitățile educaționale vor dobândi cunoștințele necesare dezvoltării cooperării între autorități publice și ONG-uri.  

De asemenea, vor fi organizate și activități de mentorat, ce au rolul de a ghida pașii pe care reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale trebuie să îi facă:  

 • Mentorat pentru dezvoltarea si înființarea consiliilor consultative de tineret  
 • Mentoratul acordat în realizarea de programe de/pentru tineret  
 • Mentorat cu privire la planificarea strategică  
 • Mentorat care vizează sprijinirea proceselor de constituire a ONG-urilor de/pentru tineret  

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.