fbpx

Formațiunile Consiliului UE

Consiliul UE este o entitate juridică unică, dar care se reunește în 10 „formațiuni” diferite în funcție de subiectul dezbătut.

Nu există o ierarhie între formațiunile Consiliului, deși Consiliul Afaceri Generale are un rol special de coordonare și răspunde de aspectele instituționale, administrative și orizontale. De asemenea, Consiliul Afaceri Generale are un domeniu de competență special.

Oricare dintre cele 10 formațiuni ale Consiliului poate adopta un act care să se înscrie în domeniul de competență al unei alte formațiuni. Prin urmare, oricare ar fi actul legislativ adoptat de Consiliu, formațiunea nu este menționată nicăieri.

 1. Consiliul Agricultură și Pescuit adoptă acte legislative într-o serie de domenii care privesc producția alimentară, dezvoltarea rurală și gestionarea pescuitului.
 2. Consiliul Competitivitate urmărește consolidarea competitivității și sporirea creșterii economice în UE. Acesta se ocupă de patru domenii de politică importante: piața internă, industria, cercetarea și inovarea, precum și spațiul.
 3. Consiliul Afaceri Economice și Financiare este responsabil pentru politica UE în trei domenii principale: politica economică, chestiuni referitoare la fiscalitate și reglementarea serviciilor financiare.
 4. Consiliul Mediu este responsabil pentru politica de mediu a UE, inclusiv protecția mediului, utilizarea resurselor în mod prudent și protecția sănătății umane. Se ocupă de asemenea de chestiuni de mediu la nivel internațional, în special în domeniul schimbărilor climatice.
 5. Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori urmărește să ridice nivelul de ocupare a forței de muncă și să amelioreze condițiile de viață și de muncă, asigurând o protecție sporită a sănătății umane și a consumatorilor pe teritoriul UE.
 6. Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) furnizează un cadru de cooperare între statele membre în vederea schimbului de informații și de experiență în legătură cu domenii de interes comun.
 7. Consiliul Afaceri Externe este responsabil de acțiunea externă a UE, care include politica externă, apărarea și securitatea, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar.
 8. Consiliul Afaceri Generale coordonează pregătirile pentru reuniunile Consiliului European. El răspunde, de asemenea, de o serie de domenii de politică transsectoriale.
 9. Consiliul Justiție și Afaceri Interne dezvoltă cooperarea și politicile comune privind diferite chestiuni transfrontaliere, cu scopul de a construi un spațiu de libertate, securitate și justiție la nivelul UE.
 10. Consiliul Transportui, Telecomunicații și Energie urmărește îndeplinirea obiectivelor UE în domeniile transporturilor, telecomunicațiilor și energiei, și anume de a crea infrastructuri și piețe moderne, competitive și eficiente, precum și rețele transeuropene de transporturi, comunicații și energie.

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS)

este format din miniștrii responsabili de educație, cultură, tineret, mass-media, comunicare și sport din toate statele membre ale UE. Componența exactă a Consiliului depinde de punctele discutate într-o reuniune specifică.

La reuniunile Consiliului participă și un reprezentant al Comisiei Europene – de obicei comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Consiliul EYCS se reunește de trei sau patru ori pe an; de două ori în configurația sa completă.

Consiliul adoptă mai ales măsuri de stimulare și recomandări. Cu toate acestea, inițiativele aprobate de Consiliu, cum ar fi programele Erasmus+ sau Europa Creativă, pot avea un impact foarte direct asupra cetățenilor UE. În unele cazuri, atunci când tratatele permit acest lucru, Consiliul poate să adopte și acte legislative: de exemplu, în legătură cu chestiuni din domeniul audiovizualului și cu recunoașterea reciprocă a diplomelor.

Consiliul EYCS este de asemenea implicat îndeaproape în monitorizarea progreselor legate de aspectele privind educația și tineretul ale Strategiei Europa 2020, precum și în dezvoltarea contribuției sectorului cultural la o Europă mai inovatoare, iar sprijinul pentru asigurarea potențialului Europei ca centru global pentru producerea de conținut digital creativ contribuie pe deplin la Agenda digitală instituită în cadrul Strategiei Europa 2020.

Acțiunile UE în domeniile educației, tineretului, culturii și sportului vizează conservarea patrimoniului cultural al Europei, sprijinirea industriilor culturale și creative ale acesteia, încurajarea mobilității studenților și a cadrelor didactice și promovarea activității fizice și a incluziunii sociale prin sport.

Grupurile de lucru

Consiliul UE este sprijinit de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană (Coreper) și de peste 150 de grupuri de lucru și comitete foarte specializate, cunoscute sub numele de „grupuri de pregătire ale Consiliuluiˮ.

Grupurile de pregătire pot fi împărțite în două categorii principale:

 1. comitete instituite de tratate, prin decizii interguvernamentale sau printr-un act al Consiliului – majoritatea acestor comitete sunt permanente și de multe ori au un președinte numit sau ales
 2. comitete și grupuri de lucru instituite de Coreper – acestea se ocupă de chestiuni foarte specifice și sunt prezidate de un delegat din țara care asigură prin rotație, timp de șase luni, președinția Consiliului.

În plus, pentru un anumit scop, pot fi create comitete ad-hoc, care încetează să existe atunci când și-au îndeplinit misiunea.

Grupul de lucru pentru TINERET

Grupul de lucru pentru tineret pregătește puncte de discuție pentru miniștrii tineretului din UE.

Activitatea sa include aspecte legate de tineret, precum:

 • participare și cetățenie activă, inclusiv prin „dialog structurat”
 • solidaritate și incluziune socială a tinerilor
 • recunoașterea valorii învățării informale și non-formale
 • activități pentru tineret
 • oportunități pentru tineri în educație și formare, precum și pe piața muncii

Grupul de lucru se ocupă, de asemenea, cu aspecte legate de tineret aferente altor sectoare: educație, ocuparea forței de muncă, sănătate și bunăstare și sport. Această activitate este coordonată cu celelalte grupuri de lucru relevante.