fbpx

For English: HERE


Azi, 5 mai 2019, am trimis următoarea scrisoare:


Către:

Ministerul Afacerilor Externe

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei

În atenția:

Dl. Teodor-Viorel MELEȘCANU, Ministru al Afacerilor Externe

E.S. Dl. Răzvan RUSU, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei

Ref.:

Exercitarea unui rol activ din partea României în asigurarea funcționării în condiții optime a Departamentului pentru Tineret din cadrul Consiliului Europei.

 

Timișoara, 05 mai 2019

Stimate Domnule Ministru,

Excelența Voastră, Domnule Ambasador,

Astăzi, 5 mai 2019, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la semnarea adoptării Statutului Consiliului Europei, în lumina:

  • publicării raportului Secretarului General al Consiliului Europei,
  • noutăților furnizate de Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Comitetul de Miniștri,
  • publicării poziției comune a Organizațiilor de Tineret ale Partidelor Politice și a Forumului European de Tineret cu privire la posibilitatea reducerii bugetului Departamentului pentru Tineret din cadrul Consiliului Europei,

noi, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), posesoarea Casei Tineretului din Timișoara – singurul centru de tineret din România acreditat (2016-2023) cu Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret din partea Consiliului Europei (și unul dintre cele doar 13 astfel de centre din Europa) -, vă rugăm să vă aplecați atenția, cu precădere, asupra asigurării funcționării în condiții optime a Departamentului pentru Tineret al Consiliului Europei.

Departamentul pentru Tineret este componentă a Direcției pentru Participare Democratică, în cadrul Direcției Generale pentru Democrație, iar programele pentru tineret ale Consiliului Europei urmăresc dezvoltarea unei identități culturale europene comune.

Departamentul pentru Tineret elaborează ghiduri, programe și instrumente juridice pentru dezvoltarea unor politici coerente și eficiente pentru tineret la nivel local, național și european. De asemenea, oferă finanțare și sprijin educațional pentru activitățile internaționale de tineret care vizează promovarea cetățeniei active a tinerilor, mobilitatea tinerilor și valorile drepturilor omului, democrația și pluralismul cultural. Acesta urmărește să reunească și să disemineze expertiza și cunoștințele despre situațiile de viață, aspirațiile și căile de exprimare ale tinerilor europeni.

Departamentul pentru Tineret își îndeplinește misiunea și obiectivele prin organele sale statutare:

  • Comitetul European pentru Tineret (CET), care încurajează cooperarea între guvernele din sectorul tineretului și oferă un cadru pentru compararea politicilor naționale privind tineretul, schimbul de bune practici și elaborarea de texte de stabilire a standardelor. Acesta asigură promovarea standardelor de calitate ale Consiliului Europei prin acordarea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei;
  • Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret (CCPT), care stabilește standardele și prioritățile de lucru ale sectorului de tineret ale Consiliului Europei și face recomandări pentru viitoarele priorități, programe și bugete. De asemenea, promovează sistemul de co-management în procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile, ca o bună practică pentru participarea tinerilor, democrație și incluziune, pregătind și încurajând generațiile tinere să își asume responsabilitatea de a-și construi societatea dorită;
  • Consiliul Reunit pentru Tineret, care aduce laolaltă CET și CCPT. Sarcina acestuia, în spiritul co-managementului, este de a dezvolta o poziție comună în ceea ce privește prioritățile generale ale sectorului tineretului, obiectivele anuale / plurianuale, principalele pachete bugetare și specificațiile bugetare necesare, în cadrul politic și bugetar stabilit de Comitetul Miniștrilor. De asemenea, contribuie la integrarea eficientă a politicilor pentru tineret în programul de activități al Consiliului Europei.

De asemenea, instrumente sustenabile ale Consiliului Europei pentru implementarea politicilor pentru tineret, sunt cele două Centre de Tineret ale Consiliului Europei (Strasbourg și Budapesta) – centre de formare internațională și întâlniri, cu facilități rezidențiale, care găzduiesc majoritatea activităților din sectorul tineretului. Personalul profesionist include o echipă de consultanță care oferă asistență educațională și tehnică în pregătirea, desfășurarea și urmărirea activităților. De asemenea, Consiliul Europei a înființat și gestionează Platforma Europeană a Centrelor de Tineret, din care fac parte cele 13 centre care au primit Certificatul de Calitate. Această platformă reprezintă cadrul în care centrele asociate Consiliului Europei împărtășesc și fac schimb de bune practici privind metodele și experiențele cu privire la promovarea valorilor Consiliului Europei în rândul tinerilor, la firul ierbii.

Nu în ultimul rând, încă din anul 1972, Consiliul Europei alocă, prin Fundația Europeană pentru Tineret (ca divizie a Departamentului pentru Tineret), susținere financiară pentru organizarea de activități de tineret la nivel european, astfel încât facilitează ca vocea tinerilor să se facă auzită, susține organizațiile neguvernamentale de tineret (și rețelele de astfel de organizații), promovează pacea, înțelegerea și respectul. Peste 300.000 de tineri din Europa au fost beneficiarii activităților susținute de Fundație.

Având în vedere toate cele prezentate mai sus, considerăm vitală susținerea continuării funcționării în condiții optime a Departamentului pentru Tineret din cadrul Consiliului Europei, împreună cu toate organele sale statutare, prin centrele sale de tineret, prin platforma de centre de tineret și prin divizia sa de finanțare a activităților de tineret, cel puțin la nivelul la care acestea funcționează în prezent.

Așadar, în eventualitatea concretizării prognozelor lansate, vă rugăm să vă împotriviți diminuării susținerii funcționării Departamentului pentru Tineret, precum și să depuneți toate diligențele necesare și posibile, astfel încât țara noastră să devină contribuitor și factor determinant, eficient și concret al asigurării dezvoltării, în continuare, a unei identități culturale europene comune, prin susținerea programelor Consiliului Europei pentru activitățile internaționale de tineret care vizează promovarea cetățeniei active a tinerilor, mobilitatea tinerilor și valorile drepturilor omului, democrația și pluralismul cultural.

Ne exprimăm, pe această cale, încredere sporită în ascultarea demersurilor noastre, având în vedere că:

  1. Unul dintre obiectivele prioritare ale României la Consiliul Europei este “susținerea obiectivelor și a măsurilor de reformă a Consiliului Europei în scopul concentrării activității Organizației în domeniile sale majore de expertiză: consolidarea statului de drept, promovarea democrației și a respectului pentru drepturile omului”.
  2. Țara noastră, inclusiv cu ocazia exercitării Președinției rotative a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei (2005-2006) și-a dedicat mandatul realizării unui impact concret în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, fiind bazat pe respectarea drepturilor omului, asigurarea prosperității și justiției sociale accentuând rolul autorităților locale și al societății civile în dezvoltarea democrației, importanța educației ca investiție în viitor, valorizarea minorităților etnice și religioase la cultura și civilizația europeană și, totodată, a presupus organizarea „Conferinței Școlilor Politice Europene” (primul eveniment de un asemenea calibru organizat vreodată de Consiliul Europei), care a reprezentat o oportunitatea de reunire a școlilor europene care pregătesc lideri tineri, recunoscând astfel contribuția importantă a societății civile în promovarea democrației la nivel incipient.

 

Vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de toată considerația noastră.

Cu stimă,

 

Mihai-Adrian VILCEA

Președinte al Fundației Județene pentru Tineret Timiș