fbpx

În cadrul Parteneriatului dintre Comisia Europeană și Consiliul Europei în domeniul tineretului, în perioada 27-28 noiembrie 2019, este organizat la Tbilisi (Georgia) evenimentul Strengthening the potential of youth work in Eastern Europe, pentru susținerea dezvoltării lucrului cu tinerii.

Agenda evenimentului cuprinde atât prezentări plenare și paralele, cât și ateliere pe următoarele teme:

 • Potențialul lucrului cu tinerii în Europa de Est: de la recunoaștere la livrare;
 • Lucru cu tinerii bazat pe cunoștințe în țările din Europa de Est;
 • Cooperation and commitment to ensuring quality in youth work
 • Calitatea în lucru cu tinerii: practici inspiraționale;
 • Pași următori în dezvoltarea lucrului cu tinerii în regiune.Dintre cei invitați să susțină intervenții în cadrul evenimentului, președintele FITTMihai VILCEA este singurul reprezentant din România și, totodată, reprezintă și singurul Centru de Tineret cu Certificat de Calitate din partea Consiliului Europei invitat la eveniment (dintre cele 13 existente). În cadrul a două sesiuni diferite, acesta abordează următoarele teme:

 • Stabilirea standardelor de calitate în lucrul cu tinerii
 • Construirea centrelor de tineret – infrastructura de tineret (exemplu de bună practică).Rezultatele așteptate în urma acestui eveniment:

 • O mai bună cunoaștere a realității și a nevoilor furnizorilor de lucru cu tinerii din regiune și asupra măsurilor și structurilor existente de sprijinire a politicii pentru tineret pentru lucru cu tinerii la nivel local și regional în Europa de Est;
 • Reflecție asupra nevoilor de educație și formare ale lucrătorilor de tineret voluntari și salariați din țări și măsuri de sprijin care pot consolida calitatea ofertelor de educație și formare, dar și calitatea livrării lucrului cu tineri;
 • Creșterea gradului de conștientizare a sprijinului și a instrumentelor specifice disponibile la nivel european și regional pentru lucrul cu tinerii și pentru politicile de lucru cu tinerii, precum și reducerea diferenței de cunoaștere, acolo unde este posibil;
 • Reflecții mai profunde asupra rolului lucrului cu tinerii în relația cu centrele de tineret, incluziunea socială, participarea tinerilor și cetățenie activă, competențele și dezvoltare educațională, angajabilitatea tinerilor, precum și mobilitatea învățării de calitate și schimbul de cunoștințe și exemple de inițiative de bună practică prin cooperare bilaterală și multilaterală, inclusiv Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret, Europe Goes Local, Capitalele Tineretului, cartografierea educației și formarea lucrătorilor de tineret, MOOC privind lucrul cu tinerii și alte inițiative relevante;
 • Conexiuni mai bune între părțile interesate relevante din lucru cu tinerii din regiune și din țările individuale și dezvoltarea rețelelor de lucru cu tinerii pentru consolidare.
 • Bune practici inițiate în regiune legate de lucru cu tinerii care inspiră evoluții în alte țări din regiune și din întreaga Europă.