fbpx

Ana BIRCHALL, Tibor NAVRACSICS, Constantin-Bogdan MATEI, Antje ROTHEMUND, Carina AUTENGRUBER


Conferința de Tineret a UE a inclus și transmiterea unor mesaje-cheie. Astfel, joi dimineața (28 martie), au venit, împreună, în fața tinerilor:

 • Ana BIRCHALL  – viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României (ianuarie 2018 – prezent);
 • Tibor NAVRACSICS – comisar european pentru educație, cultură, tineret și sport (2014-2019);
 • Constantin-Bogdan MATEI – ministrul tineretului și sportului în Guvernul României (20 noiembrie 2018 – prezent);
 • Antje ROTHEMUND – director al departamentului pentru tineret din cadrul Consiliului Europei (octombrie 2014 – prezent);
 • Carina AUTENGRUBER – președinte al Forumului European al Tinerilor (1 ianuarie 2019 – prezent).

Această întâlnire a fost moderată de Andrei POPESCU:

 • coordonator al programului Corpul European de Solidaritate și al departamentului de comunicare din cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP);
 • vicepreședinte al Grupului de lucru pentru tineret din cadrul Consiliului UE.
 • secretar de stat în domeniul politicilor publice pentru tineret (decembrie 2015 – ianuarie 2017)

Translation, into English, by FITT:

The EU Youth Conference included some key-messages, as well. Therefore, on Thursday (March 28th), in front of the young people came together:

 • Ana BIRCHALL  – viceprime-minister for Romania’s Strategic Partnership’s Implementation (January 2018 – present);
 • Tibor NAVRACSICS – European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sports (2014-2019);
 • Constantin-Bogdan MATEI – minister for Youth and Sports in the Romanian Government (November 20, 2018 – present);
 • Antje ROTHEMUND – head of the Youth Department of the Council of Europe (October 2014 – present);
 • Carina AUTENGRUBER – president of European Youth Forum (January 1, 2019 – present).

This meeting was moderated by Andrei POPESCU:

 • coordinator of European solidarity Corps programme and of the communication department of The National Agency for Community Programmes in the Fields of Education and Vocational Traning (ANPCDEFP);
 • vicepresident of the Youth Working Party of the Council of the EU;
 • state secretary for youth (December 2015 – January 2017)
Andrei POPESCU (moderator):

Good morning Europe, how are you today, ready for dialogue? Wonderful!  Welcome everybody, welcome to Romania, welcome to Bucharest!

First of all, it’s a special day because this is the final day of the EU Youth Conference that started two days ago. A lot of ideas, a lot of energy was invested, but also, it’s the first day of the DG meetings of the Youth Ministries, as well, and I will take this moment to welcome you all and to thank you very much for taking the time to be here, in Romania in order to, well, hopefully shape a better future for young people all over Europe.

Secondly, it’s a special day because it’s not any day when we have the chance to interact with actors that are relevant when it comes to youth and youth development and youth work. With no further ado, the whole session is going to look as follows: we are going to have a message sent by the Prime-minister, Ms. Viorica-Vasilica DANCILA and we have with us Ms. Vice-prime-minister Ana BIRCHALL to send the message. Then, we are going to have some warm-up questions for our four guests and then we’ll start the dialogue. Are we good? Are you ready? Good. Then, allow me to introduce Ms. Ana Birchall, vice-prime-minister in the Government of Romania, to send us the message of the prime-minister, Ms. Viorica-Vasilica DANCILA.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Andrei POPESCU (moderator): Bună dimineața, Europa, cum sunteți astăzi, gata pentru dialog? Minunat! Bun-venit tuturor, bun-venit în România, bun-venit în București!

În primul rând, este o zi specială deoarece este ultima zi a Conferinței UE pentru tineret, care a început acum două zile. O mulțime de idei și multă energie au fost investite, dar, de asemenea, este și prima zi a ședinței directorilor generali ai ministerelor pentru tineret și voi profita de acest moment pentru a vă ura bun venit și pentru a vă mulțumi foarte mult că ați alocat timp să veniți aici, în România, pentru a contura, sperăm noi, un viitor mai bun pentru tinerii din întreaga Europă.

În al doilea rând, este o zi specială, deoarece nu în fiecare zi avem șansa de a interacționa cu actorii relevanți atunci când ne referim la tineret, dezvoltarea tineretului și la activitatea de tineret. Fără să mai zăbovim, toată sesiunea va arăta după cum urmează: vom avea un mesaj trimis de către prim-ministru, dna Viorica-Vasilica DANCILĂ și o avem alături de noi pe doamna vicepremier Ana BIRCHALL pentru a ne transmite mesajul. Apoi, vom avea câteva întrebări de încălzire pentru cei patru oaspeți ai noștri, după care vom începe dialogul. Sunteți de acord? Sunteți gata? Bun. În acest caz, permiteți-mi să vă prezint pe doamna Ana BIRCHALL, viceprim-ministru în Guvernul României, pentru a ne transmite mesajul prim-ministrului, dna Viorica-Vasilica DANCILĂ.

Ana BIRCHALL (Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României):

Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața și vă mărturisesc că nu pot să exprim în cuvinte cât de onorată sunt să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Good morning very very much. Thank you very much, good morning everyone and each of you. It’s a great honour and pleasure to be here with you and, on behalf of the Prime-minister and the Romanian Government, to wish you the best and to really share with you the fact that we are very grateful for the debates that were taking place in the past few days, for the lessons and recommendations that you gave to us. [Traducere, în limba română, realizată de FITT: Bună dimineața. Vă mulțumesc foarte mult, bună dimineața totutor și fiecăruia dintre dumneavoastră. Este o mare onoare și plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, în numele Prim-ministrului Guvernului României, să vă urez toate cele bune și să vă împărtășesc faptul că suntem recunoscători pentru dezbaterile care au avut loc aici în ultimele zile, pentru lecțiile și recomandările pe care ni le-ați oferit.]

Acum, permiteți-mi să vă prezint, în numele doamnei Prim-ministru și al Guvernului României, salutul Domniei Sale și să vă spun că realmente este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră și să vă împărtășesc faptul că această Conferință de Tineret a Uniunii Europene, cu siguranță, este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate agendei tinerilor europeni, dar și un eveniment special pentru Președinția Română la Consiliul Uniunii Europene, datorită caracterului său aparte, care pune accent pe participarea tinerilor.

Astfel, încep prin a saluta implicarea tinerilor români în organizarea evenimentului și în asigurarea bunei sale desfășurări și doresc să vă felicit pe toți pentru organizarea unor evenimente de real succes, în cadrul cărora tinerii și-au putut exprima ideile, planurile și proiectele care să-i pună mai bine în valoare și să le ofere șansa unei mai bune implicări.

Stimate domnule Comisar, dragă coleg – membru al Guvernului – dragă ministru, stimați invitați, vreau să vă spun că avem convingerea că reuniunile găzduite aici s-au ridicat la nivelul așteptărilor, din toate punctele de vedere: al calității dezbaterilor și al argumentelor și ideilor susținute, precum și al pasiunii cu care acestea sunt exprimate și expuse interlocutorilor. Or, acest lucru era de așteptat, pentru că, pe parcursul acestei săptămâni, am avut la București tineri cu experiențe de viață și cu formare educațională sau profesională diferite, dar cu interese comune, atunci când vine vorba de cele două teme propuse de Conferință: „Dialogul UE cu tinerii” și „Viitorul muncii”.

Pe de o parte, „Dialogul UE cu tinerii” este un proces amplu, care vine în întâmpinarea așteptărilor tinerilor, care urmărește identificarea de soluții împreună cu aceștia și care invită factorii de decizie, guverne și alte autorități centrale sau locale la acțiune, în așa fel încât problemele și provocările cu care ne confruntăm astăzi la nivelul european să nu persiste și să nu fie amplificate pe viitor, cu riscul de a prejudicia interesele generațiilor viitoare. Și putem lua exemplul „Ocuparea tinerilor”, „Ocuparea”, tema „Ocupării tinerilor”, temă în privința căreia Uniunea Europeană și Statele membre nu au fost pasive, ci au recunoscut amploarea consecințelor generate pe piața forței de muncă, în special în rândul tinerilor, de recenta criză economică și au inițiat măsuri precum schema de „Garanție pentru Tineret”, locuri de muncă pentru tineri sau programul „Corpul European de Solidaritate”, dedicat, din nou, tinerilor. Efectele pozitive se simt, dacă ne uităm la rata șomajului în rândul tinerilor, care se află în prezent în scădere, dar problemele nu sunt pe deplin rezolvate.

Pe de altă parte, participarea tinerilor în viața publică este sănătoasă, pentru că ea contribuie la ameliorarea procesului de luare a deciziilor și, în definitiv, la consolidarea democrației noastre europene. Poate că nu întotdeauna vom lua deciziile care să mulțumească toate punctele de vedere, dar, atâta timp cât vom reuși să stimulăm implicarea tinerilor, vom avea la dispoziție mecanismele potrivite de îmbunătățire a procesului de luare a deciziilor. Din munca în echipă cu tinerii, am învățat că faptele reprezintă măsura adevărată a caracterului nostru. Oferind șanse tinerilor ambițioși, dornici de afirmare și interesați să se implice, pentru ca lumea în care trăim să se schimbe în bine, contribuim direct la consolidarea prezentului și la asigurarea viitorului, crescând în mod responsabil, noi generații de lideri.

De aceea, îmi doresc ca profesionalismul și inițiativa de care, atât de mulți dintre voi dați dovadă în fiecare zi, să vă determine, la un moment dat, atunci când veți considera voi că este necesar să fiți cetățeni, nu numai implicați, dar să fiți implicați și în luarea deciziilor și să vă puneți în valoare potențialul, acționând în interesul tuturor cetățenilor noștri.

Când vorbim de viitorul Uniunii noastre, este crucial, așadar, să menținem interesul tinerilor pentru implicarea în viața publică. Aceste exerciții de consultare și participare facilitate de Dialogul UE cu tinerii ne permit să ne gândim cu optimism la viitorul, la faptul că viitorul Uniunii se află în mâinile unor generații cu un simț civic puternic dezvoltat.

Am afirmat, de fiecare dată, că avem responsabilitatea de a crea oportunități pentru tineri, că tinerii sunt o prioritate națională. Iar dacă investim în educația lor, în dezvoltarea lor personală și profesională, succesul nu va întârzia să apară, pentru că investiția în educație nu este o cheltuială, ci o garanție, a unui viitor mai bun pentru generațiile prezente și viitoare.

Îmi doresc ca tinerii de valoare și cu inițiativă să se implice tot mai mult, în cât mai multe domenii ale vieții publice, dar mai ales în viața politică, în administrația centrală și locală sau în diplomație, acestea fiind domenii în care vocea tinerilor trebuie să se facă mai bine auzită.

Tinerii sunt viitorul României, resursa strategică a țării. Programul de Guvernare pe care îl punem în aplicare acordă un rol fundamental tinerilor, prin măsuri și strategii țintite, menite să pună în valoare ambiția, profesionalismul și entuziasmul tinerilor. Am demarat programe care pun în prim-plan tinerii, am alocat resurse, astfel încât să asigurăm noilor generații un viitor aici, acasă, în România. Inițiative de succes precum „Start Up Nation”, programe de integrare a tinerilor pe piața muncii sau „Programul de Internship al Guvernului”, pentru a da doar câteva exemple, sunt numai câteva măsuri, care au avut rezultate remarcabile și care au fost receptate favorabil de un număr foarte mare de tineri. De aceea, prioritatea Guvernului din care fac parte este că tinerii să aibă șansa de a se realiza aici, în România, și de aceea Guvernul Viorică Dăncilă asigură convingerea că investiția în tineri este o investiție în viitorul nostru. Eu văd un viitor frumos pentru România și pentru tinerii noștri și doar împreună putem transforma mai repede acest viitor în realitate. Cu lideri proveniți din tânăra generație vă pot spune că nu numai România va fi pe mâini bune și este pe mâini bune, dar și Uniunea Europeană va fi și este pe mâini bune. Tuturor tinerilor vă urez să vă îndepliniți visele, să aveți încredere în forțele proprii și să luptați cu entuziasmul caracteristic vârstei, pentru a vă clădi drumul în viață, așa cum vi-l doriți.

Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi extraordinar de bună!

Thank you so much hand I wish you a very very good day, a very successful debate and look very much for to seeing you again! Thank you. [Traducere, în limba română, realizată de FITT: Vă mulțumesc foarte mult și vă urez să aveți o zi bună, o dezbatere de succes și abia aștept să vă revăd. Mulțumesc.]


Translation, into English, by FITT:

Ana BIRCHALL (viceprime-minister for Romania’s Strategic Partnership’s Implementation)Thank you very much. Good morning and I must confess I can’t find the words to express how honoured I am to be here today, in front of you.

Good morning very very much. Thank you very much, good morning everyone and each of you. It’s a great honour and pleasure to be here with you and, on behalf of the Prime-minister and the Romanian Government, to wish you the best and to really share with you the fact that we are very grateful for the debates that were taking place in the past few days, for the lessons and recommendations that you gave to us.

Now, please allow me to salute you, in the name of the Prime-minister, Ms. Viorica DANCILA and to let you know it is a real honour to be together with you and to share the fact that this EU Youth Conference is, certainly, one of the most important events dedicated to the European Youth Agenda, but a special event for the Romanian Presidency at the EU Council, as well, due to its special character, which emphasises the youth participation.

Therefore, I begin with saluting the Romanian young people’s involvement in organising this event and in ensuring its flow and I would like to congratulate you all for organising such successful events, where young people could express their ideas, plans and projects, which put them in the spotlight and offer them the chance of getting even more involved. 

Dear Commissioner, dear colleague – member of the Government – dear minister, dear guests, I want to tell you that we are convinced that these meetings hosted here have come to the level of expectations in all respects: the quality of the debates and the arguments and ideas as well as the passion with which they are expressed and exposed to the interlocutors. This was to be expected, because during this week we had in Bucharest young people with different life experiences and with different educational or professional training but with common interests when it comes to the two topics proposed by the Conference: “EU Dialogue with Youth” and “The Future of Work”.

On one hand, the “EU Youth Dialogue” is an ample process that meets the expectations of young people, seeking solutions together with them and inviting decision-makers, governments and other central or local authorities to take action, so that the problems and challenges that we face today at the European level do not persist and are not amplified in the future, with the risk of damaging the interests of future generations. And we can take the example of “Employment of young people”, “Employment”, the topic “Employment of young people”, on which the European Union and the Member States were not passive, but acknowledged the magnitude of the consequences on the labor market, especially among young people , the recent economic crisis and have initiated measures such as the “Youth Guarantee” scheme, jobs for young people or the “European Solidarity Corps” programme, also dedicated to young people. The positive effects are felt if we look at the youth unemployment rate, which is currently falling, but the issues are not fully resolved.

On the other hand, young people’s participation in public life is healthy, because it helps to improve the decision-making process and, ultimately, to strengthen our European democracy. Perhaps we will not always make decisions that will please all points of view, but as long as we are able to stimulate the involvement of young people, we will have at our disposal the right mechanisms to improve the decision-making process. From teamwork with young people, we have learned that deeds are the true measure of our character. By offering opportunities to ambitious youngsters, keen on affirmation and interested in getting involved, in order for the world we live in to change for the better, we contribute directly to the consolidation of the present and to securing the future, with a growing leadership of new generations.

That is why I wish that the professionalism and initiative that many, so many of you are showing every day will determine yourself, at some point when you think it is necessary, to be citizens not only involved, but involved in decision-making and value your potential, acting in the interests of all our citizens.

When we talk about the future of our Union, it is crucial, therefore, to keep young people’s interest in getting involved in public life. These consultation and participation exercises facilitated by the EU Dialogue with young people allow us to think with optimism about the future, about the fact that the future of the Union is in the hands of generations with a strong civic sense.

I have always said that we have the responsibility to create opportunities for young people, that young people are a national priority. And if we invest in their education, in their personal and professional development, success will not be delayed, because investing in education is not an expense but a guarantee of a better future for present and future generations.

I wish valuable young people with initiative to become more and more involved in as many areas of public life as possible, but especially in political life, in central and local administration or in diplomacy, these being areas where the voice of young people needs to be heard better.

Young people are the future of Romania, the country’s strategic resource. The Governing Programme we are implementing gives a fundamental role to young people, through targeted measures and strategies designed to highlight the ambition, professionalism and enthusiasm of young people. We started programmes that put the young at the forefront, we have allocated resources so as to provide new generations with a future here at home in Romania. Successful initiatives such as “Start Up Nation”, youth integration on the labor market programmes, or the “Government Internship Program” to give just a few examples are only a few measures that have had remarkable results and have been welcomed by a very high number of young people. Therefore, the priority of the Government which I am part of is that young people have the chance to get fulfilled here in Romania, and that is why Viorica DANCILA Government guarantees that investing in young people is an investment in our future. I see a beautiful future for Romania and for our young people and together we can turn faster this future into reality. With leaders from the young generation, I can tell you that not only will Romania be in good hands (and it is in good hands), but also the European Union will be and is in good hands. To all young people I wish you to fulfil your dreams, trust your own forces, and fight with the enthusiasm, specific to your age, to build your way in life as you wish. Thank you very much and wish you a great day !

Thank you so much hand I wish you a very very good day, a very successful debate and look very much for to seeing you again! Thank you.

Andrei POPESCU (moderator):

Thank you very much, Ms. Ana BIRCHALL, viceprime-minister for Romania’s Strategic Partnership’s Implementation and we thank you very much for taking your time (we know how busy your schedule is) and for kicking-off the discussions. And just one thing would like to send you, because this is probably a key-message that has been sent during this conference: yes, young people are the future, but they are young right now and have concrete needs right now, therefore, we need to take care of their needs in the present. Thank you very much.

Ms. Ana BIRCHALL left the room immediately.

Mr. Andrei POPESCU does an energiser with the audience.

Andrei POPESCU (moderator):

Let’s start our introductory key-messages and I would like to kindly ask each of the participants to answer to one of the questions that we have. And while I’m going to ask the questions also I will kindly introduce each one of you. And we are going to start with the EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sports, Mr. Tibor NAVRACSICS. Thank you very much for taking the time to be today with us and we know that Europe is going through a lot of transformations lately: we have just adopted a Youth Strategy last November, the Commission had an important role in that process, also young people were set up since Bratislava meeting to be one of the key-priorities in Europe. And within this context I would like to kindly ask Mr. Navracsics which do you think they are the three most important challenges that young people are facing in the future of Europe with all this political and social context that we are having right now?


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Andrei POPESCU (moderator): Vă mulțumim foarte mult, doamna Ana BIRCHALL, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României și  vă mulțumim foarte mult că ne-ați acordat din timpul dumneavoastră (știm cât de încărcată vă este agenda) și că ați deschis sesiunea de discuții. Aș dori un singur lucru să vă transmitem, pentru că este probabil mesajul-cheie care a fost transmis de-a lungul acestei conferințe: da, tinerii sunt viitorul, dar ei sunt tineri acum și au nevoi concrete acum, drept urmare, avem nevoie să ne ocupăm de nevoile lor în prezent. Vă mulțumim foarte mult.

Dna. Ana BIRCHALL a părăsit sala imediat.

Dl. Andrei POPESCU a făcut un exercițiu de energizare a publicului.

Andrei POPESCU (moderator): Haideți să începem cu mesajele-cheie de introducere și aș dori să invit pe fiecare dintre participanți să răspundă la una dintre întrebările noastre. Și, în timp ce le voi adresa, vă voi prezenta pe fiecare în parte. Vom începe cu comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, dl. Tibor NAVRACSICS. Vă mulțumim că ați alocat timp să fiți alături de noi azi și știm că Europa trece prin multe transformări în ultima vreme: abia am adoptat Strategia de Tineret în luna noiembrie, Comisisa a avut un rol important în acest proces și, de asemenea, de la întâlnirea de la Bratislava, tinerii au devenit una dintre prioritățile-cheie ale Europei. În acest context, aș dori să vă întreb, domnule NAVRACSICS, care credeți dumneavoastră că sunt cele mai importante trei provocări cu care se confruntă tinerii în viitorul Europei, cu toate aceste contexte politice și sociale în care ne aflăm?

Tibor NAVRACSICS (European Commissioner for Education, Culture, Youth and Sports):

Good morning ladies and gentlemen. It’s my honour to be here, in Bucharest, in this very important conference on the future, with the people of the future. When we talk about challenges, I think, basically, at a very abstract level, our challenges remain the same. We have “economic challenges” and we have “societal challenges”. What is the most important thing is the main challenge who is behind all these partial challenges, I would say, and that’s “the challenge of the future generations to be autonomous, responsible and committed citizens of a democratic society”, I would say a “democratic and a competitive” society – competitive in both meaning: in the meaning of the “economic competitiveness”, but also in the meaning of “social competitiveness”. What we have to do and if I can say only one message, that would be my message is that in the future, in the coming years, we have to harness more these synergies at our disposal, because we all know the internal structure of youth policy, we all know all the fundamental dilemmas if we pursue the policy goals of youth policy as a separate “silo”, separated from other policies or as a horizontal responsibility which has the aspects in build in all other policies. I would go for a combined approach and that’s why I would argue for a more efficient usage of these synergies. I think we have lot more opportunities to use if we take all the synergies into account. Let me just briefly go across all those challenges:

 • We have “economic challenges. Of course, we know that youth unemployment is still very high in some countries. However, it is lower than it was in 2014 when we entered the Office. But I still think that youth unemployment is unbearably high in some countries and we have to tackle and we have to keep it low in other member states as well. But we can keep the level of youth unemployment low only in case if we put together the aspects and the points of a good quality education, safe social environment, good prospects for the personal development, meaning a good quality education beyond the schools, in peer groups, non-formal and informal education forms in peer groups, for instance, or funding grass-roots sports activity, social inclusion, social integration, all those areas which probably accompany the educational systems or the functioning of the educational system, but not at the core of the educational activities and we have to do more to help young people live more fulfilled life.
 • If we take “social competitiveness, we have to do more for building up cohesive, more integrated societies. Again, how to tackle social marginalization, social frustration, how to tackle all those problems which can frustrate young people, which can turn them toward radical or even extremist solutions, either in political, either in societal life. And we have to put together all these social factors, which combined, can be powerful device for tackling all these deviant elements of the society. And again, if we take EU funds and all those funds which are at our disposal in the next multiannual financial framework from 2021 – we will double Erasmus, which means more money for education and social integration projects and, of course, youth policy projects and youth projects. We are going to have the European Solidarity Corps. The deputy prim-minister just mentioned the European Solidarity Corps as a very important institution or device for social integration, for building up a European identity at European level, for building up a European community at European level. But we also can harness the opportunities of the regional funds, of the cohesion funds and all those funding machineries of the European Union, which, combined with Erasmus, with Creative Europe, with all other devices can be very blissful for you and beneficial for youth policy proposes.

We have to take a holistic approach, we have to be more comprehensive and we have to identify those policy goals which can be reached in various, probably non-usual, ways of financing.

On the other hand, we have to use all the community building exercises in the future. I think Erasmus gives very good instructions how to go for a more comprehensive, more inclusive, European identity, which is not antagonistic to any other loyalties, any other identities. It is not antagonistic to local identities, to regional loyalties, to national loyalties and other loyalties and that’s the way we have to follow, I think, when we want to build up a more powerful, more cohesive young community. And that’s why we need your contribution as well, because youth organizations can be very important allies to find and identify young people beyond youth organization, non-organized young people, sometimes marginalized young people, who have no voice in contemporary society. We have to express their ideas, we have to help them express their ideas and we have to involve them into this youth dialogue. That’s why I think that this new Youth Strategy can be a very important corner stone of the future youth policy and I absolutely rely on your contribution, on your help and I am looking forward to cooperating with you in the upcoming months and years in youth policy.

Thank you very much.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Tibor NAVRACSICS (comisar european pentru educație, cultură, tineret și sport): Bună dimineața doamnelor și domnilor. Este onoarea mea să fiu aici, la București, în această conferință foarte importantă despre viitor, cu oamenii viitorului. Când vorbim despre provocări, cred că, la un nivel foarte abstract, provocările noastre rămân aceleași. Avem “provocări economice” și avem “provocări sociale”. Ce este cel mai important lucru, este provocarea principală care se află în spatele acestor provocări parțiale, aș spune, și aceasta este “provocarea generațiilor viitoare de a fi cetățeni autonomi, responsabili și dedicați ai unei societăți democratice”, aș spune “democratice și competitive”- competitivă atât în ​​sensul “competitivității economice”, cât și în sensul “competitivității sociale “. Ceea ce trebuie să facem și dacă pot spune un singur mesaj și acesta ar fi mesajul meu, este că, în viitor, în anii următori, trebuie să valorificăm mai mult aceste sinergii pe care le avem la dispoziție, deoarece știm cu toții structura internă a politicilor pentru tineret, cunoaștem cu toții toate dilemele fundamentale dacă urmărim obiectivele politice ale politicii de tineret ca pe un “siloz” separat, separat de alte politici sau ca pe o responsabilitate orizontală care are aspectele în interiorul componentelor tuturor celorlalte politici. Aș merge pe o abordare combinată și de aceea aș susține o utilizare mai eficientă a acestor sinergii. Cred că avem mult mai multe oportunități de utilizat dacă luăm în considerare toate sinergiile. Permiteți-mi doar să trec pe scurt prin toate acele provocări:

 • Avem “provocări economice”. Bineînțeles, știm că șomajul în rândul tinerilor este în continuare foarte ridicat în unele țări. Cu toate acestea, este mai mic decât în anul 2014, când am preluat mandatul. Însă cred în continuare că șomajul în rândul tinerilor este insuportabil de ridicat în unele țări și trebuie să ne ocupăm și trebuie să-l menținem scăzut și în alte state membre. Însă putem menține nivelul scăzut al șomajului în rândul tinerilor numai în cazul în care punem laolaltă aspectele și punctele de educație de bună calitate, un mediu social sigur, perspective bune pentru dezvoltarea personală, adică o educație de bună calitate dincolo de școli, în grupuri, forme de educație non-formală și informală în grupuri de tineri, de exemplu, sau finanțarea activităților sportive de masă, incluziunea socială, integrarea socială, toate acele domenii care probabil însoțesc sistemele educaționale sau funcționarea sistemului educațional, dar nu în centrul activităților educaționale și trebuie să facem mai mult pentru a ajuta tinerii să trăiască o viață mai împlinită.
 • Dacă ne referim la “competitivitatea socială”, trebuie să facem mai mult pentru a construi societăți coezive și mai integrate. Din nou, cum să abordăm marginalizarea socială, frustrarea socială, cum să rezolvăm toate acele probleme care pot frustra tinerii, care îi pot îndrepta către soluții radicale sau chiar extremiste, fie în viața politică, fie în viața socială. Și trebuie să punem împreună toți acești factori sociali, care, combinați, pot fi un dispozitiv puternic pentru a rezolva toate aceste elemente deviante ale societății. Și din nou, dacă ne referim la fondurile UE și la toate acele fonduri care sunt la dispoziția noastră în următorul cadru financiar multianual începând din anul 2021 – vom dubla programul Erasmus, ceea ce înseamnă mai mulți bani pentru proiectele de educație și integrare socială și, bineînțeles, proiecte de politici pentru tineret și proiecte de tineret. Vom avea Corpul European de Solidaritate. Vicepremierul doar ce a menționat Corpul European de Solidaritate ca fiind o instituție sau un instrument foarte important pentru integrarea socială, pentru construirea unei identități europene la nivel european, pentru construirea unei comunități europene la nivel european. Dar putem, de asemenea, să valorificăm oportunitățile fondurilor regionale, ale fondurilor de coeziune și ale tuturor mecanismelor de finanțare ale Uniunii Europene, care, combinate cu Erasmus, cu Europa Creativă, cu toate celelalte dispozitive, pot fi foarte propice pentru voi și benefice scopurilor politicilor pentru tineret.

Trebuie să avem o abordare holistică, trebuie să fim mai cuprinzători și trebuie să identificăm acele obiective de politică ce pot fi atinse în diferite modalități de finanțare, probabil neobișnuite.

Pe de altă parte, în viitor, trebuie să folosim toate exercițiile de construire a comunității. Cred că Erasmus oferă instrucțiuni foarte bune despre cum să mergem spre o identitate europeană mai cuprinzătoare și mai incluzivă, care nu este în antiteză cu niciun alt devotament, nicio altă identitate. Nu este în antiteză cu identităților locale, cu devotamentele regionale, naționale și cu niciun alt atașament și acesta este modul în care trebuie să continuăm, cred, atunci când vrem să construim o comunitate tânără mai puternică, mai solidară. Și de aceea avem nevoie și de contribuția voastră, pentru că organizațiile de tineret pot fi aliați foarte importanți pentru a găsi și a identifica tinerii din afara organizațiilor de tineret, tinerii neafiliați, uneori tinerii marginalizați, care nu au niciun cuvânt de spus în societatea contemporană. Trebuie să le exprimăm ideile, trebuie să îi ajutăm să-și exprime ideile și trebuie să îi implicăm în acest dialog cu tinerii. De aceea, cred că această nouă Strategie pentru Tineret poate fi o piatră foarte importantă la temelia viitoarei politici pentru tineret și mă bazez pe deplin pe contribuția voastră, pe ajutorul vostru și aștept cu nerăbdare să cooperez cu voi în lunile și anii ce urmează, în politicile pentru tineret.

Mulțumesc foarte mult.

Andrei POPESCU (moderator):

Thank you very much Mr. NAVRACSICS. Now we are going to move on to our second guest. Because youth is one of those fields that in European Union is belonging to the so-called subsidiarity fields, meaning that basically the whole decision lies within the member states. However, we have a youth strategy, therefore, some links needs to be done between what’s happening at European level and what is happening at national level. Therefore, our next guest is Mr. Constantin-Bogdan MATEI, minister for youth and sports and I would like to kindly ask him if you are to pick one, only one of the eleven youth goals that have been developed through the EU Youth Strategy and you feel that’s the one that Romania needs to look to it with priority, which would be that youth goal and why? Thank you.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Andrei POPESCU (moderator): Vă mulțumim, domnule NAVRACSICS. Mergem mai departe, la următorul oaspete al nostru. Tineretul este unul dintre acele domenii care, în Uniunea Europeană, se supune așa-numitului principiul al subsidiarității, însemnând că practic, toate deciziile aparțin statelor membre. Cu toate acestea, avem o strategie pentru tineret, așadar, anumite legături trebuie să existe între ce se întâmplă la nivel european și ce se întâmplă la nivel național. Drept urmare, următorul nostru oaspete este domnul Constantin-Bogdan MATEI, ministru al tineretului și sportului și aș dori să-l întreb dacă ar trebui să alegeți un, doar unul dintre cele unsprezece obiective de tineret care au fost dezvoltate prin Strategia pentru Tineret a Uniunii Europene și cu privire la care sunteți de părere că România ar trebui să se aplece cu prioritate, care ar fi acel obiectiv de tineret și de ce? Vă mulțumesc.

Constantin-Bogdan MATEI (ministrul tineretului și sportului):

Mulțumesc. Eu am să încerc să cobor, ca să fim mult mai aproape unii de ceilanți. Pentru că tot vorbim astăzi tinerilor, cred că este foarte important să fim foarte aproape unii de ceilalți, să ne simțim aproape. Toate temele sunt foarte importante, dar cred că Locuri de muncă de calitate pentru toți tinerii ne privește pe fiecare dintre noi, dar, implicit, și pe fiecare dintre dumneavoastră care sunteți astăzi prezenți aici și eu vreau să vă mulțumesc. Ceea ce discutăm noi astăzi, vi se datorează dumneavoastră, nicidecum nouă sau nicidecum mie, în calitate de ministru al tineretului și sportului, vremelnic, e adevărat, o funcție care mă onorează, dar mă și responsabilizează. Acest minister are două paliere: partea de tineret, dar și partea de sport. Dacă ar fi o temă pe care mi-aș dori-o, în calitatea mea de ministru al tineretului și sportului, ar fi aceea ca să le îmbinăm pe cele două – tineretul și sportul -, pentru că este extrem, extrem de important. De ce? Pentru că din rândul tinerilor, fiecare dintre dumneavoastră, din țările de unde proveniți, aveți campioni. Aveți campioni europeni, aveți campioni mondiali, dar și mulți, mulți participanți la jocurile olimpice. Cred că nu există loc în care să mergem fiecare dintre noi și să nu ni se spună de un fost mare sportiv pe care țara respectivă sau țara pe care dumneavoastră o reprezentați, nu ni se aduce aminte de el. Și atunci, cred că important este să înțelegem ca cele două domenii să le legăm, să creăm mecanismele necesare atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat în parte, astfel încât cele două să fie unitare și împreună să reușim să creăm ceea ce este mai bun pentru noi și anume, integrarea tinerilor pe piața muncii.

Mai mult de atât, am să fac referire la ceea ce se întâmplă în România: 

 • În România, la nivel guvernamental, nu numai Ministerul Tineretului și Sportului se ocupă de partea de tineret. E adevărat, că și noi încercăm, dar nu reușim în totalitate. Cerințele tinerilor sunt multe, dar sunt obiective și niciodată n-am tratat o cerință a tinerilor ca fiind una neobiectivă, ci o cerință obiectivă de care societatea românească are și are nevoie.
 • Mai mult de atât, la nivel guvernamental, de partea de tineri se ocupă și Ministerul Educației Naționale, care derulează proiecte pe parte de ceea ce înseamnă învățământ universitar, dar și învățământ preuniversitar. De ce? Pentru că ne interesează o educație de calitate. Având o educație de calitate, cu siguranță că pe fiecare dintre noi, cei tineri, dintre dumneavoastră, îi vom regăsi unde aceștia s-au pregătit atâția și atâția ani, plecând de la învățământul universitar și, bineînțeles, integrarea acestora pe piața muncii. Este extrem de important să regăsim tineri la locuri de muncă pentru exact în domeniul în care s-au pregătit și cred că acesta este, ar putea reprezenta, un obiectiv pentru fiecare dintre noi.
 • Mai mult de atât, la nivel guvernamental, pe parte de tineret se ocupă și Ministerul Muncii, care derulează o serie de proiecte pentru tineri, astfel încât aceștia să poată să-și găsească locul în societate. Un alt domeniu extrem de important pe care cred că și prin sport îl putem, îl putem dezvolta, dar și mai mult de atât, putem veni în întâmpinarea tinerilor, sunt zonele defavorizate, unde cred că, din păcate, fiecare stat în parte are probleme când vorbim despre tineri din zone defavorizate. Nu cred că există stat la ora actuală, fie că vorbim de statele membre ale Uniunii Europene, fie că vorbim de celelante, întâlnim în fiecare stat zone defavorizate, tineri în zonele defavorizate și acolo ar trebui să ne axăm mult, mult mai mult.

Ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, este un lucru extrem, extrem de important, dar și ceea ce ați făcut până acum, iar pentru asta, pentru modul în care vă implicați, fie în dezbateri, fie în ideile pe care dumneavoastră ni le propuneți pentru a lua decizii la nivelul Comisiei Europene, la nivel de stat, România sau celelalte state, este un lucru extrem de important. Va trebui, în continuare, tot prin dumneavoastră, să fiți o forță, pentru că dacă veți fi o forță, cu siguranță că și pe noi, cei care suntem astăzi și avem decizia, vom lua împreună, cele mai bune direcții, astfel încât pe tineri să-i putem ajuta.

Important este ca în continuare să avem un dialog permanent, ca în continuare dumneavoastră să găsiți soluțiile necesare pentru că numai dumneavoastră le știți cel mai bine, pentru că veniți din rândul tinerilor, pentru că aveți activități zilnice cu tinerii. Ori numai dumneavoastră puteți să faceți acest lucru.

Ministerul Tineretului și Sportului, cât și Guvernul României, se apleacă asupra problemelor dumneavoastră și sunt convins că împreună – Comisia Europeană, Uniunea Europeană, România, pentru că deține Președinția, vă sunt alături.

În final, nu vreau decât atât – să vă rog să fiți la fel de implicați și, nu în ultimul rând, să vă felicit pe toți cei care ați contribuit la organizarea acestui eveniment frumos și, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i aplaudăm pe toți cei care s-au implicat în acest frumos eveniment.

Thank you very much. [Traducere, în limba română, realizată de FITT: Vă mulțumesc foarte mult]


Translation, into English, by FITT:

Constantin-Bogdan MATEI (Romanian minister for youth and sports)Thank you. I’m going to try to get down, to be a little closer to each other. Because today we are talking to young people, I think it is very important to be very close to each other, to feel close to each other. All the themes are very important, but I think “Quality Employment for All Young People” is of each and one of us’s concern, but implicitly, of every one of you who are here today and I want to thank you. What we are talking about today is thanks to you, not in any way to us, nor to me, as a temporary minister of youth and sport, it is true, a position that honors me but also makes me responsible. This ministry has two dimensions: the youth field, but also the sports field. If it were a theme I would like, in my capacity as minister of youth and sport, it would be to combine the two – youth and sport – because it is extremely, extremely important. Why? Because among young people, each of you, in the countries you come from, you have champions. You have European champions, you have world champions, but also many, many participants in the Olympic Games. I don’t think there is any place to go, where each of us not to be told or remembered of a former great sportsman from that country or from the country you represent. And then, I think it is important to understand to link the two areas, to create the necessary mechanisms both at the European Union level and at the level of each state so that the two are unitary and together we succeed to create what is best for us, namely, the integration of young people on the labor market.

Moreover, I will refer to what is happening in Romania:

 • In Romania, at the governmental level, not only the Ministry of Youth and Sport deals with the youth field. It is true that we are also trying, but we are not entirely successful. Young people’s requirements are many, but they are objective, and we have never treated a young people’s requirement as an unusual one, but as an objective requirement that the Romanian society has and needs.
 • Moreover, at the governmental level, with the youth field deals also the Ministry of National Education, which develops projects regarding both university education and pre-university education. Why? Because we are interested in quality education. Having a quality education, surely we will meet every one of us, of you – the young people, where they have been trained for so many years, starting with the university education and, of course, integrating them on the labor market. It is extremely important to find young people in the jobs for exactly what they have been prepared for, and I think it is, it could be an objective for each of us.
 • Moreover, at the governmental level, with the youth field deals also the Ministry of Labor, which carries out a series of projects for young people, so that they can find their place in society. Another extremely important area, that I think we can develop also through sports, but even more, we can meet young people at half way, it is the disadvantaged areas, where I think unfortunately every state has problems when we talk about young people from disadvantaged areas. I do not think there is a state at the moment, whether we are talking about the Member States of the European Union, or we are talking about the other countries, we find in every state disadvantaged areas, young people in disadvantaged areas, and there we should focus much, much more.

What you do today, is an extremely important thing, but also what you have done so far, and for that, for the way you are involved either in the debates or in the ideas you are proposing to us for making decisions at the European Commission level, at state level, Romania or the other states, is an extremely important thing. You will still have to be a force, because if you are a force, surely we, those who are today and we have the decision, will take together the best directions, so that we can help the young people.

It is important that we continue to have a permanent dialogue, that you continue to find the necessary solutions, because you only know them best, because you come among the youth, because you have daily activities with young people. Therefore, only you can do this.

The Ministry of Youth and Sports and the Government of Romania as well, are addressing your problems and I am convinced that together – the European Commission, the European Union, Romania, because it holds the Presidency, are with you.

Finally, I just want to ask this – please, be just as involved and, nevertheless, to congratulate all those who have contributed to the organization of this beautiful event and, with your permission, I would like to applaud all those who have been involved in this beautiful event. Thank you very much.

Andrei POPESCU asked those who got involved in organizing the conference, to stand up for applauses.

Andrei POPESCU (moderator):

Now we are going to move on, because we have seen the message from the European level and the message from the national level. When it comes to authorities, now we are going to move to another inter-governmental organism, but which has a very very strong influence in the youth sector, and that is the Council of Europe, which is not the European Council, is probably known as the Human Rights Council, more like and it’s been active since 1960’s in the youth filed and they developed quite a lot of things in terms of youth policy, youth research, youth work and so on and so forth. And we have here together, today with us Ms. Antje ROTHEMUND, Head of Youth Unit in the Council of Europe, and I would like to kindly ask you, because, I know, for the time being, you are trying to move forward the youth sector and you are developing in the Council of Europe the strategy dedicated for the youth sector, with the horizon for 2030. So, can you please, let us know what are plans of the Council of Europe with the Strategy and how do you foresee that will impact on young people and the youth sector? Thank you.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Andrei POPESCU i-a invitat pe cei implicați în organizarea conferinței să se ridice pentru a primi aplauze.

Andrei POPESCU (moderator): Acum vom merge mai departe, după ce am primit mesajul de la nivel european și pe cel de la nivel național. Referitor la autorități, ne vom îndrepta către un alt organism inter-guvernamental, dar care are o influență foarte puternică asupra domeniului politicilor pentru tineret și acesta este Consiliul Europei, care nu este Consiliul European, fiind cunoscut, cel mai probabil, drept Consiliul pentru Drepturile Omului și care este activ din anii 1960 în domeniul pentru tineret, dezvoltând destul de multe lucruri în materia politicilor pentru tineret, cercetării pentru tineret, lucrului cu tinerii ș.a.m.d. Astfel, o avem astăzi alături de noi pe doamna Antje ROTHEMUND, director al departamentului pentru tineret din cadrul Consiliului Europei și aș dori să vă întreb, pentru că știu că în prezent încercați să orientați către viitor sectorul de tineret și că dezvoltați în Consiliul Europei strategia pentru tineret cu orizont 2030. Așadar, ne puteți spune care sunt planurile Consiliului Europei cu privire la Strategie și care prevedeți dumneavoastră că va fi impactul acesteia asupra tinerilor și sectorului de tineret? Vă mulțumesc.

Antje ROTHEMUND (Head of the Youth Department – Council of Europe):

Thank you very much for this kind invitation and thank you very much for being here, for your questions and it’s really a great honour for me to be able to share also what we do on the Council of Europe level in terms of Youth Strategy for the future and for the present. For those of you who are less familiar with the Council of Europe, this year we actually celebrate our 70thanniversary of the organization, and, you know, that we are the organization with the European Court on Human Rights in Strasbourg. We have 47 member states, covering the whole continent, so we are big, but poor, but we are nice. And our Youth for Democracy programme aims to support young people in upholding, promoting, defending and enjoying human rights, democracy and the rule of law, wherever they live and whatever their background.

The Council of Europe Youth Sector Strategy 2030 is presently being written, it’s being written in a collaborative process, by the governmental representatives of the ministries in charge of youth and the representatives of the youth organizations that are deciding commonly about our priorities in what we called the Joined Council on Youth. So, it’s not ready yet, because we are still working with it. Nevertheless, I am able to share with you a couple of the main lines and it’s actually as the moderator asked me to give the three big headlines, but actually, they are four, so my apology. So, they are four big headlines and I didn’t want to forget one or omit one. So, they are four big thematic lines that the Council of Europe Youth Sector wants to follow in the ten years to come, and none of them will be a big surprise to you, because, in fact, it’s a continuation of what we have been doing in the last 50 years, you mentioned it, in the youth sector, but, of course, adapted to what it’s happening in Europe today.

 • So, the first headline is “Revitalising Pluralist Democracy”, because Europe is not all in order, there are things to do, we have some big challenges on the political level: populism, nationalism, corruption, poverty, racism, the threat to freedom of expression and the freedom of association, which we would like to wrest through this “Revitalising Pluralist Democracy” headline.
 • The second is “Young People’s Access to Rights”: to human rights, to social rights and that’s, of course, at the core of a human rights organisation, like the Council of Europe.
 • The third headline is “Peaceful and Inclusive Societies”: Social cohesion has been mentioned before and, of course, we would like to involve in particularly also young people that are less at to access their social and human rights in Europe and the question of Peace is actually a question that young people find more and more important, because peace is something that has become a bit old fashion and evident and people don’t necessary think about it anymore as something to aspire and this is exactly the moment when we have to make sure it’s not forgotten, that this European cooperation is most of all and first and foremost also a peace project.
 • And last, but not least, “Youth Work and Non-formal Learning”, which is at the core of our work and the Council of Europe has recently a sort of it’s been speeding up on promoting youth work items in particularly the training and education of youth workers as on voluntary and on professional and paid level and these are the subjects that we identified with the young people and the ministries together as the most important.

We do our work by supporting civil society, youth work, youth policy and youth research with capacity building programmes, in our European youth centres in Strasbourg and in Budapest, which are homes for our values and reference points, with grants from our European Youth Foundations to support projects run by young people for young people and, last but not least and very importantly, through our long-lasting cooperation in the Youth Partnership with the European Commission.

And, I would like to end by saying that in the Council of Europe Youth Sector we believe that young people should be involved in all matters that concern them and actually it is very difficult to find any matter which does not concern young people, either today or tomorrow. This is why we promote youth participation through co-management as a best example of good governance, at all levels, local, national and international.

Thank you and I am looking forward to our discussions.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Antje ROTHEMUND (director al departamentului pentru tineret – Consiliului Europei): Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a mă invita și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici, pentru întrebările dvs. și este o mare onoare pentru mine să pot împărtăși ceea ce facem la nivelul Consiliului Europei, în ceea ce privește Strategia pentru Tineret, pentru viitor și pentru prezent. Pentru aceia dintre voi care sunteți mai puțin familiarizați cu Consiliul Europei, în acest an sărbătorim, de fapt, cea de-a 70-a aniversare a organizației noastre și știți că suntem organizația care are Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Avem 47 de state membre, acoperind întregul continent, deci suntem mari, dar săraci, dar suntem simpatici. Programul nostru Tineret pentru Democrație își propune să sprijine tinerii în susținerea, promovarea, apărarea și exercitarea drepturilor omului, democrația și statul de drept, indiferent de locul în care trăiesc și indiferent de contextul lor.

Strategia pentru Sectorul de Tineret 2030 a Consiliului Europei este în proces de scriere, proces de colaborare între reprezentanții guvernamentali ai ministerelor responsabile de tineret și reprezentanții organizațiilor de tineret care decid împreună prioritățile noastre, în ceea ce noi am numit Consiliul Reunit pentru Tineret. Deci, încă nu este gata, pentru că încă lucrăm la ea. Cu toate acestea, pot să vă împărtășesc câteva linii principale și, de fapt, moderatorul mi-a cerut să dau cele trei titluri mari, dar, de fapt, sunt patru, așa că scuzele mele. Deci, ele sunt patru titluri mari și nu am vrut să uit sau să omit vreunul. Așadar, acestea sunt patru mari linii tematice pe care Sectorul de Tineret al Consiliului Europei dorește să le urmeze în următorii zece ani și niciuna dintre ele nu va fi o mare surpriză pentru voi, deoarece, de fapt, este o continuarea ceea ce am făcut în ultimii 50 de ani, ați menționat, în sectorul de tineret, dar, bineînțeles, este adaptată la ceea ce se întâmplă în Europa de azi.

 • Deci, primul titlu este “Revitalizarea democrației pluraliste”, pentru că în Europa nu este totul în ordine, sunt lucruri de făcut, avem mari provocări la nivel politic: populism, naționalism, corupție, sărăcie, rasism, amenințarea la adresa libertății expresiei și a libertății de asociere, pe care ne-am dori să o înlăturam prin intermediul titlului “Democrație pluralistă revitalizantă”.
 • Al doilea este “Accesul tinerilor la drepturi”: la drepturile omului, la drepturile sociale și, desigur, în centrul unei organizații pentru drepturile omului, cum este Consiliul Europei.
 • Al treilea titlu este “Societăți pașnice și incluzive”: coeziunea socială a fost menționată mai devreme și, bineînțeles, dorim să implicăm în special și tinerii pentru care drepturile lor sociale și ale omului în Europa sunt mai puțin accesibile; și chestiunea păcii este de fapt o problemă pe care tinerii o găsesc din ce în ce mai importantă, pentru că pacea este ceva care a devenit puțin demodat și evident nici oamenii nu se mai gândesc la ea ca la ceva la care să aspiri și exact acesta este momentul în care trebuie să ne asigurăm că nu este uitată, că această cooperare europeană este, mai presus de toate, și în primul rând, un proiect de pace.
 • Și, nu în ultimul rând, “Lucrul cu Tinerii și Învățarea Non-formală”, care se află în centrul activității noastre, iar Consiliul Europei a făcut recent un fel de accelerare a promovării elementelor lucrului cu tinerii, în special formarea și educarea lucrătorilor de tineret ca voluntari și ca profesioniști și angajați și acestea sunt subiectele pe care le-am identificat, împreună cu tinerii și ministerele, ca fiind cele mai importante.

Noi lucrăm prin sprijinirea societății civile, a lucrului cu tineret, a politicilor pentru tineret și a cercetării pentru tineret, cu programe de consolidare a capacității, în centrele noastre europene de tineret din Strasbourg și Budapesta, care sunt căminele valorilor și puncte de referință, cu subvenții de la a noastră Fundație Europeană pentru Tineret, să susținem proiectele coordontate de tineri pentru tineri și, nu în ultimul rând și foarte important, prin cooperarea noastră de lungă durată în cadrul Parteneriatului pentru Tineret cu Comisia Europeană.

Și, aș dori să închei spunând că în cadrul Sectorul Tineret al Consiliului Europei credem că tinerii ar trebui să fie implicați în toate chestiunile care îi privesc și, de fapt, este foarte dificil să găsim o chestiune care nu se referă la tineri, fie astăzi, fie mâine. De aceea, promovăm participarea tinerilor prin co-management ca cel mai bun exemplu de bună guvernare, la toate nivelurile, local, național și internațional.

Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile noastre.

Andrei POPESCU (moderator):

Thank you very much. Now, we are going to move towards the final speaker that we have today and then we’ll start the Q&A session. Because it’s important, – we are talking about youth! You cannot talk about youth without talking about young people and you cannot talk about young people (a bit earlier I was mentioning that the Council of Europe probably is known about Human Rights, but probably European Youth Forum is known for youth rights or preserving the youth rights). Therefore, we have today with us Mrs. Carina AUTENGRUBER from the European Youth Forum, the president of the European Youth Forum and, in order to finish in a round way, I am going to ask you the same question that we started with: in the current setting that we have in Europe, which do you think are the three key priorities for the young people when it comes to the Future of Europe, but in order to be active now? Thank you.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Andrei POPESCU (moderator): Vă mulțumesc foarte mult. Acum ne vom îndrepta către ultimul vorbitor pe care îl avem astăzi alături de noi, apoi vom începe sesiunea de Întrebări și Răspunsuri. Pentru că este important,  – vorbim despre tineret! Nu poți vorbi despre tineret fără să vorbești despre tineri și nu poți vorbi despre tineri (mai devreme spuneam, Consiliul Europei este cunoscut, cel mai probabil, pentru drepturile omului, dar probabil Forumul European al Tineretului este cunoscut pentru drepturile tinerilor sau pentru apărarea drepturilor tinerilor). Așadar, o avem astăzi alături de noi pe domnișoara Carina AUTENGRUBER de la Forumul European al Tineretului, președintele Forumului European al Tineretului și, ca să încheiem în aceeași notă, vă voi adresa aceeași întrebare cu care am început: în contextul actual european, care credeți dumneavoastră că sunt prioritățile-cheie pentru tineri, când ne referim la Viitorul Europei, dar pentru a fi active acum? Vă mulțumesc.

Carina AUTENGRUBER (President of the European Youth Forum):

Good morning dear Commissioner, dear Minister for Youth, dear Antje, dear youth delegates and dear directors general for youth. I am very honoured and pleasant to be here today as well and to present three of the ideas or three of the visions that young people have for Europe as well. I am sure that they are way more and that we can also see with the Youth Goals that they are way more the visions that young people have for Europe, but I will stick to the three as I was requested as well by the moderator.

So, the first vision that young people have for Europe is that we envision a Europe that is sustainable. Secondly, we also envision a Europe where all our voices are being heard and where the voices of everyone are being heard. And thirdly, we envision a Europe of European values, as well.

 • And let me start with the priority that cannot wait until tomorrow – “A Sustainable Europe. A sustainable Europe requires actions today and also needs commitment today from all of us. Around 1250 days ago, the European Union committed itself to achieve the Sustainable Development Agenda – Agenda 2030. Three and a half years later, if we look at where are we standing right now, in some areas we noticed that we are actually worse off than we have started and one of them is combating inequalities. 21.8 million young people in the European Union are living at the risk of poverty or social exclusion. That is almost one in every three young people, 1 in 3. But how can we fix this numbers? How can we make sustainable development a reality? And also, how can we ensure that sustainable development is part of our policy discussions? Of all of them? And it is clear for us that we need an overarching sustainable development strategy with clear targets and a clear plan to action, as well. But this won’t happen by magic. This won’t happen by accident, but it also requires a coordinated plan and clear targets as well, to achieve this goal. And for a month now, we’ve seen young people gathering across the Globe to demand climate justice. From Athens to Brussels, from Porto to Cluj, young people have been on the streets demanding to have our voices to be heard and our rights to be fulfilled. I’ve quite participated myself in the climate march in Brussels as well, and I can tell you how empowering it is to stand up together with the people and to demand that our rights are being fulfilled and that our voice is being heard. But it is also up to politicians now to take these voices and ensure that this is going to be implemented, as well, and that really something is changing, as well.
 • And this brings me to my second point: “A Europe Where All Voices Are Heard. We know that through the climate marches that we see all across the Globe, all across Europe, that young people are making their voice heard. But we also do this by being active in youth organizations and youth clubs. This is our way of making our voices heard. And young people are also active online. This is our way, this is how we make our voices heard. But how can we ensure that these voices are being heard as well by policy makers? How can we extract what young people are saying and ensure that it’s been followed up? And I’ve said it before and I think I’m gonna say it again, as well. The solution is that we need to go where young people are. Politicians, but also us, as youth representatives, we need to go where we find young people. We need to go to the streets and talk, going to the youth clubs and youth organizations and talk. We need to be present online and talk and engage in real dialogue. And we also know that young people feel most comfortable to speak up, to share our views when we feel safe in our environment and we should feel safe and comfortable in the environment that we are used to – it’s in schools, it’s in youth organizations, it’s in environments where we find ourselves in a daily way. So, this is where we need to go, and grasp their views and views of young people as well. It won’t simply work if we tell young people to go out and vote. Politics doesn’t work like this. So, it’s important that we meet young people half way and ensure that we really gather their views and ensure that our voices are being heard, as well. This grass root, the citizens, that movement that we see all across Europe, all across the Globe this is the new form of political participation. This is what our generation has decided to do, this is how we decided to engage in policies. This is how we want to shape policies process. This is how we want to be heard. And that’s why is so important that policy makers and politicians recognize this form of participation and actually meet young people where we are active, as well.  How will we also know that this active engagement and interest of us, young people, that we have will be lost if there is no political follow up. It will lead to frustrations. That’s why it’s important that policy makers, that politicians engage with us. So, let’s agree to go there, let’s agree to go where young people are and let’s make it happen.
 • And finally, a third message that I want to bring here today is that young people want “A Europe of European Values. Values are at the heart of our Europe and it’s the heart of Europe that drives the project forwards to something that young people can be proud of. Fundamentally, we must stand up for human rights, equality and justice. (We felt the bad rap, we felt the solid foundation and everything is built on top of it will be sinking. It won’t solve anything.) But we also know that such an undertaken cannot be done alone. It’s a collective task for young and older generations, for small and big countries, for governments and for citizens. And when our democracies are at risk, we cannot afford to remain silent and we must not stay silent. We were just hearing about the great work that the Council of Europe is doing for the rights of young people all across Europe, but we also know that the Council of Europe is currently under serious threat, as well. And it’s our task as well to stand up for the values of the Council of Europe and to protect it. We need to stand up for human rights, for democracy and the rule of law in all the European countries. This is a platch we make to each other. The governments will stand up to breaches for human rights, democracy and the rule of law and citizens will hold you accountable, ensuring that your platch is being realized.

I think that these three topics – “sustainable development”, “participation of all citizens” and “European values” – are the top three priorities of people currently in Europe, but not only for young people, it should be also the priorities for Europe itself, if the project is continuing and to thrive. Thank you very much.


Traducere, în limba română, realizată de FITT:

Carina AUTENGRUBER (președinte al Forumului European al Tinerilor)Bună dimineața domnule comisar, domnule ministru al tineretului, dragă Antje, dragi delegați ai tineretului și dragi directori generali pentru tineret. Sunt foarte onorată și mă bucur să fiu aici astăzi și să prezint trei dintre ideile sau trei dintre viziunile pe care tinerii le au pentru Europa. Sunt sigură că ele sunt mult mai multe și putem vedea, de asemenea, cu Obiectivele de Tineret că sunt cu mult mai multe viziunile pe care le au tinerii pentru Europa, dar voi rămâne la cele trei, așa cum mi-a cerut și moderatorul.

Așadar, prima viziune pe care o au tinerii pentru Europa este aceea de a ne imagina o Europă durabilă. În al doilea rând, ne imaginăm și o Europă în care toate vocile noastre sunt auzite și unde se aud vocile tuturor. Și, în al treilea rând, ne imaginăm și o Europă a valorilor europene.

 • Și permiteți-mi să încep cu prioritatea care nu poate aștepta până mâine“O Europă durabilă”. O Europă durabilă necesită acțiuni astăzi și, de asemenea, are nevoie azi de un angajament de la noi toți. Cu aproximativ 1250 de zile în urmă, Uniunea Europeană s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Trei ani și jumătate mai târziu, dacă ne uităm la situația actuală, în unele zone observăm că este, de fapt, înrăutățită față de atunci când am început, iar unul dintre aspecte îl reprezintă combaterea inegalităților. 21,8 milioane de tineri din Uniunea Europeană se află în risc de sărăcie sau de excluziune socială. Acesta reprezintă aproape unul din trei tineri, 1 din 3. Dar cum putem îmbunătăți aceste cifre? Cum putem face ca dezvoltarea durabilă să devină realitate? De asemenea, cum putem asigura că dezvoltarea durabilă face parte din discuțiile noastre privind politicile? Dintre toate temele? Și este clar pentru noi că avem nevoie de o strategie globală de dezvoltare durabilă cu obiective clare și, de asemenea, cu un plan clar de acțiune. Dar asta nu se va întâmpla prin magie. Acest lucru nu se va întâmpla accidental, dar necesită și un plan coordonat și obiective clare, pentru a atinge acest obiectiv. Și, de o lună deja, vedem tineri care s-au întâlnit peste tot în lume pentru a cere dreptate climatică. De la Atena la Bruxelles, de la Porto la Cluj, tinerii au fost pe străzi cerând ca vocile noastre să fie auzite și să ne fie respectate drepturile. Eu însămi am participat destul de mult la marșul climatic de la Bruxelles și vă pot spune cât de împuternicit te simți când te ridici alături de ceilalți și ceri ca drepturile noastre să fie îndeplinite și ca vocea noastră să fie ascultată. Dar, de asemenea, depinde de politicieni să ia acum aceste voci și să se asigure că acest lucru va fi pus în aplicare și că într-adevăr ceva se schimbă.
 • Și asta mă aduce la cel de-al doilea punct al meu: “O Europă în care sunt auzite toate vocile”. Știm că prin marșurile climatice pe care le vedem pe tot globul, în întreaga Europă, tinerii își fac auzită vocea. Dar facem acest lucru și prin faptul că suntem activi în organizațiile de tineret și în cluburile de tineret. Acesta este modul nostru de a ne face vocile auzite. Și tinerii sunt, de asemenea, activi online. Acesta este modul nostru, astfel ne facem vocea auzită. Dar cum putem asigura că aceste voci sunt auzite și de factorii de decizie politică? Cum putem extrage ce spun tinerii și să ne asigură că au urmări? Și am spus-o înainte și cred că o voi mai spune din nou. Soluția este că trebuie să mergem acolo unde sunt tinerii. Politicienii, dar și noi, ca reprezentanți ai tineretului, trebuie să mergem acolo unde găsim tineri. Trebuie să mergem pe străzi și să vorbim, să mergem în cluburile de tineret și la organizațiile de tineret și să vorbim. Trebuie să fim prezenți online, să vorbim și să ne implicăm într-un dialog real. Și știm, de asemenea, că tinerii se simt cel mai confortabil să vorbească, să împărtășească opiniile noastre atunci când ne simțim în siguranță în mediul nostru și ar trebui să ne simțim în siguranță și confortabil în mediul în care suntem obișnuiți – care este în școli, este în organizațiile de tineret, este în medii în care ne aflăm într-un zilnic. Deci, aici trebuie să mergem și să le culegem părerile și părerile despre tineri, de asemenea. Nu va funcționa pur și simplu dacă le spunem tinerilor să iasă și să voteze. Politica nu funcționează așa. Deci, este important să întâlnim tinerii la mijlocul drumului și să ne asigurăm că le adunăm, într-adevăr, opiniile și să ne asigurăm că și vocile noastre sunt auzite. Aceast fir al ierbii, cetățenii, mișcarea pe care o vedem în întreaga Europă, pe tot globul, este noua formă de participare politică. Asta a decis generația noastră să facă, așa am decis noi să ne angajăm în politici. Acesta este modul în care vrem să modelăm procesele politice. Acesta este modul în care vrem să fim auziți. De aceea este atât de important ca factorii de decizie politică și politicienii să recunoască această formă de participare și efectiv să întâlnească tinerii în locurile în care noi suntem activi. Cum vom ști, de asemenea, și că acest angajament activ și interes ale noastre, ale tinerilor, pe care le avem, vor fi pierdute dacă nu există o urmare politică. Aceasta va duce la frustrări. De aceea este important ca factorii politici, politicienii să se angajeze alături de noi. Deci, hai să fim de acord să ajungem acolo, să fim de acord să mergem unde sunt tinerii și să facem să se întâmple.
 • În sfârșit, un al treilea mesaj pe care vreau să îl aduc astăzi aici este că tinerii doresc “O Europă a Valorilor Europene”. Valorile se află în centrul Europei noastre și inima Europei este cea care promovează proiectul spre ceva cu care tinerii se pot mândri. În mod fundamental, trebuie să protejăm drepturile omului, egalitatea și justiția. (Am simțit reputația negativă, ​​am simțit că fundația solidă și tot ce este construit deasupra ei se va scufunda. Nu va rezolva nimic.) Dar știm și că o asemenea acțiune nu poate fi făcută singură. Este o sarcină colectivă pentru generațiile tinere și în vârstă, pentru țările mici și cele mari, pentru guverne și pentru cetățeni. Și când democrațiile noastre sunt în pericol, nu ne putem permite să rămânem tăcuți și nu trebuie să rămânem tăcuți. Tocmai am auzit despre activitatea măreață pe care Consiliul Europei o face pentru drepturile tinerilor din întreaga Europă, dar știm, de asemenea, și că Consiliul Europei se confruntă, în prezent, cu o gravă amenințare. Și este de asemenea sarcina noastră să sprijinim valorile Consiliului Europei și să-l protejăm. Trebuie să sprijinim drepturile omului, democrația și statul de drept în toate țările europene. Aceasta este o sarcină cu care ne responzabilizăm reciproc. Guvernele vor rezista la încălcări ale drepturilor omului, ale democrației și ale statului de drept, iar cetățenii vă vor ține răspunzători, asigurându-se că sarcina voastră este realizată.

Cred că aceste trei teme – “dezvoltarea durabilă”, “participarea tuturor cetățenilor” și “valorile europene” – reprezintă primele trei priorități ale persoanelor care trăiesc în prezent în Europa, dar prioritățile nu ar trebui să fie numai pentru tineri, ci pentru însăși Europa, în cazul în care proiectul continuă și prosperă.

Vă mulțumesc foarte mult.