fbpx

FITT va fi reprezentată în cadrul Consiliului Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei (Advisory Council on Youth – CCJ). Colega noastră Nadia Tismănaru, vicepreședinta FITT, face parte din cei zece reprezentanți propuși de Secretarul General al Consiliului Europei, în urma unui apel deschis, alături de alți douăzeci de tineri aleși de Forumul European de Tineret.


Cei treizeci de reprezentanți ai organizațiilor și rețelelor de tineret vor face vocea tinerilor auzită în cadrul sectorului de tineret al Consiliului Europei, în perioada 2024-2025. Consiliul consultativ face parte din sistemul de co-management al Consiliului Europei, în cadrul căruia tinerii și reprezentanții guvernelor decid în comun asupra priorităților, obiectivelor și bugetelor sectorului de tineret.

Comitetul de miniștri, organul decizional al Consiliului Europei, a convenit asupra componenței viitorului Consiliu consultativ pentru tineret (CCJ) în cadrul celei dea 1476-a întâlniri, din data de 27 septembrie 2023, supusă adoptării la finalul lunii noiembrie 2023

Sub autoritatea Comitetului de Miniștri, Consiliul Consultativ pentru Tineret consiliază Comitetul de Miniștri cu privire la toate chestiunile legate de tineret. Obiectivul general este acela de a acționa ca partener neguvernamental în cadrul structurilor de co-management ale sectorului de tineret (partenerul guvernamental fiind Comitetul Director European pentru Tineret (CDEJ)); Consiliul Consultativ pentru Tineret și Comitetul Director European pentru Tineret cooperează în cadrul Consiliului Mixt pentru Tineret (CMJ) pentru a stabili prioritățile și rezultatele așteptate ale sectorului de tineret al Consiliului Europei și pentru elaborarea standardelor politicilor de tineret.

Mai exact, Consiliul Consultativ pentru Tineret este responsabil să:

 • țină seama în mod corespunzător de Declarația de la Reykjavik în desfășurarea activităților sale și să prezinte propuneri pentru punerea în aplicare a acesteia, după caz;
 • țină seama de constatările și provocările-cheie relevante prezentate în Raportul Secretarului General privind starea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept “O invitație de reînnoire a angajamentului față de valorile și standardele Consiliului Europei”;
 • contribuie la integrarea unei perspective favorabilă tinerilor în domeniile de activitate ale Consiliului Europei, prin formularea și adresarea de opinii, propuneri și recomandări Comitetului de Miniștri și comitetelor sale directoare, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Congresului Puterilor Locale și Regionale, Conferinței ONG-urilor internaționale, Forumului Mondial pentru Democrație, Centrului Nord-Sud sau altor organisme ale Consiliului Europei;
 • promoveze valorile, politicile și standardele de tineret ale Consiliului Europei, inclusiv Strategia 2030 pentru sectorul de tineret, în cadrul Organizației și în afara acesteia, în special în rândul tinerilor și al organizațiilor/rețelelor de tineret; să contribuie la punerea în aplicare a priorităților pentru sectorul de tineret pentru 2024-2027;
 • abordeze preocupările și provocările cu care se confruntă tinerii din Europa în cadrul activităților din sectorul tineretului, inclusiv cele ale parteneriatului dintre Comisia Europeană și Consiliul Europei în domeniul tineretului, și să contribuie la elaborarea de măsuri de politici pentru a le adresa;
 • crească gradul de conștientizare cu privire la problemele și/sau provocările de actualitate cu care se confruntă tinerii din Europa prin organizarea de dezbateri/ateliere de lucru și/sau emiterea de declarații;
 • desemneze, pentru o perioadă de doi ani, membrii CCJ care vor fi invitați să îl reprezinte în cadrul Comitetului de programare pentru tineret (CPJ), organismul de co-management responsabil de stabilirea programului de activități al sectorului de tineret;
 • ofere contribuții Comitetului de Miniștri în vederea dialogului periodic, la nivel înalt, cu statele membre și cu partenerii în ceea ce privește punerea în aplicare a principiilor de la Reykjavik pentru democrație;
 • organizeze anual un schimb de opinii pentru a-și evalua activitățile și pentru a consilia Comitetul de Miniștri și Secretarul General cu privire la prioritățile viitoare din sectorul său, inclusiv posibilele activități noi și cele care ar putea fi întrerupte;
 • țină seama în mod corespunzător de următoarele perspective integrate în îndeplinirea sarcinilor sale: egalitatea de gen, drepturile copilului, drepturile persoanelor cu handicap și problemele romilor și ale călătorilor;
 • contribuie la realizarea Agendei ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă și să analizeze progresele înregistrate în acest sens, în special în ceea ce privește obiectivul 1: Fără sărăcie; obiectivul 3: Sănătate și bunăstare; obiectivul 4: Educație de calitate; obiectivul 5: Egalitate de gen; obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică; obiectivul 10: Reducerea inegalităților; obiectivul 11: Orașe și comunități durabile și obiectivul 16: Pace, justiție și instituții puternice.

Vă reamintim că FITT este deținătoarea singurului centru de tineret din România cu Eticheta de calitate din partea Consiliul Europei și unul dintre cele 14 de pe întreg continentul. Acest moment semnificativ nu doar consolidează poziția FITT în cadrul comunității europene, dar subliniază, totodată, angajamentul ferm pentru a promova și susține nevoile și perspectivele tinerilor.

Suntem încrezători că vom aduce contribuții semnificative la sectorul de tineret, contribuind astfel la modelarea unui viitor mai echitabil pentru tineri în întreaga Europă.