fbpx

Prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.971/20.08.2020, s-a constituit Consiliul Național pentru Tineret (CNPT), care înlocuiește vechiul Consiliu pe Probleme de Tineret (OMTS nr.1152/2012).

CNPT

CNPT este organ consultativ, organizat la nivelul MTS, fără personalitate juridică, cu atribuții în elaborarea, implementarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul de tineret la nivel național.

Reprezentanții centrelor de tineret care dețin certificat de calitate din partea Consiliului Europei sunt membri de drept ai CNPT. Din anul 2016, FITT este singura structură din România deținătoare a unui astfel de centru, Casa Tineretului din Timișoara obținând certificatul de două ori consecutiv, pentru perioada 23.03.2016 – 31.12.2023.

Totodată, CNPT asigură apartenența de drept și a fundațiilor pentru tineret constituite în baza Decretului-lege nr.150/1990 și Fundației Naționale pentru Tineret – structuri neguvernamentale pentru tineret cărora Legea Tinerilor, încă din anul 2006, le acordă un rol special în misiunea asigurării condițiilor adecvate integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Așadar, începând de azi, FITT are dublă legitimare ca membru de drept al Consiliului Național pentru Tineret, pe lângă apartenența sa în Grupul Național de Lucru (alături de 6 structuri naționale).

Structurile interne ale CNPT sunt:

 • Secretariatul tehnic
 • PLENUL
 • Comisiile de specialitate

În Plen va fi alocat câte un loc pentru structurile reprezentative de tineret de la nivelul fiecărui județ, respectiv a municipiului București. Aceste locuri pot fi ocupate de către fundațiile județene pentru tineret / Fundația pentru Tineret a Municipiului București sau federațiile de tineret județene, în funcție de numărul structurilor afiliate la momentul selecției.

Comisiile de specialitate ale CNPT sunt:

 1. Cultură, dialog intercultural și recreere
 2. Cercetare și educație
 3. Sănătate
 4. Servicii sociale și grupuri vulnerabile
 5. Mediu
 6. Dezvoltare și infrastructură pentru tineret
 7. Politici Generale pentru Tineret
 8. Voluntariat
 9. Cooperare internațională
 10. Organizații și uniuni profesionale, antreprenoriale și afaceri

FITT, care deține centrul de tineret cu Certificat de Calitate din partea Consiliului Europei, va face parte din comisia Dezvoltare și infrastructură pentru tineret. Din aceeași comisie mai face parte și Fundația Națională pentru Tineret.

Componența consiliului mai este asigurată și de reprezentanți ai:

 • federațiilor / asociațiilor studențești reprezentative la nivel național;
 • organizațiilor de/pentru tineret ale sindicatelor reprezentative la nivel național;
 • organizațiilor de/pentru tineret ale patronatelor reprezentative la nivel național;
 • federațiilor DE tineret organizate la nivel județean;
 • Consiliului Național al Elevilor;
 • organizațiilor neguvernamentale DE tineret cu personalitate juridică;
 • programul Delegat de Tineret al României la ONU sau a altor programe similare
 • grupurilor informale de tineri;
 • altor organizații cu obiect de activitate care răspunde nevoilor tinerilor.

Comisiile de specialitate au ca atribuție principală elaborarea de strategii și politici în domeniul de specialitate.

Regulamentul de Organizare și Funcționare a CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET

ROF în varianta pdf.


La elaborarea acestui ROF a contribuit și Fundația Națională pentru Tineret (FNT), la ale cărei observații am contribuit și noi. Din 24 de propuneri ale FNT:

 • 17 au fost adoptate
 • 6 au fost adoptate parțial
 • 1 a fost respinsă

Dezbaterea publică a avut loc în data de 3 august 2020.