fbpx

CONTEXT

Cursul este organizat de Fundaţia Judeţeană de Tineret Timiş – FITT cu sprijinul Departamentului de Tineret al Consiliului Europei în cadrul programului de cursuri naţionale şi regionale Repere în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii

Cursul „Nu renunţa la drepturile omului” contribuie la dezvoltarea capacităţii sectorului de tineret din România de a dezvolta şi implementa programe şi activităţi educaţionale pentru drepturile omului adresate tinerilor ca parte integrantă a muncii de tineret de calitate din România. Proiectul raspunde nevoilor identificate de FITT în cadrul reţelei informale a centrelor de tineret din România.

Cursul este bazat pe abordările pedagogice şi metodologia prezentată în cadrul manualului Consiliului Europei – Repere(Compass)– unul dintre cele mai populare manuale de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii din Europa.


FITT este o organizaţie umbrelă care reuneşte 33 de organizaţii de tineret din vestul României. FITT are o lungă experienţă în participarea tinerilor atât prin activităţi cât şi prin structurile sale, derulând programe educaţionale, sociale şi culturale şi contribuind la dezvoltarea politicilor de tineret la nivel local, regional, naţional şi european. Fundaţia administrează Casa Tineretului din Timişoara, singurul centru de tineret din România care a primit Certificatul de calitate pentru centre de tineret al Consiliului Europei. În 2019, FITT a implementat unul dintre cele mai mari proiecte de voluntariat din Europa prin care a deschis 5 centre locale de tinert în Timişoara, numărul acestora urmând să fie extins la 21 în 2020.


Departamentul de Tineret al Consiliului Europei realizează standarde, programe şi instrumente legale la nivel european cu scopul dezvoltării de politici de tineret coezive şi eficiente la nivel local, naţional şi internaţional.  Departamentul oferă un program educaţional unic în lume prin cele două centre de tineret (Strasbourg, Budapesta), precum şi finanţare pentru organizaţiile de tineret prin Fundaţia Europeană de Tineret. Cursul contribuie la realizarea uneia dintre priorităţile recent aprobatei Strategii de tineret 2030 a Consiliului Europei privind accesul tinerilor la drepturi. Departamentul a implementat încă din anul 2000 un program de educaţie pentru drepturile omului care a inclus cursuri de formare de formatori la nivel european şi naţional,  seminarii şi întâlniri ale experţilor şi dezvoltarea de resurse educaţionale pe teme de drepturile omului cum ar fi Compasito – adresat copiilor, Gender Matters – despre violenţa de gen, Bookmarks – despre discursul instigator la ură online şi multe altele (mai multe aici).
SCOP ȘI OBIECTIVE

Cursul are următoarele obiective strategice şi de învăţare:

 • să dezvolte cunoştinţele şi abilităţile participanţilor în drepturile omului şi sistemul de protecţie al acestora la nivel naţional şi european;
 • să dezvolte competenţele participanților în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii;
 • să familiarizeze participanţii cu manualul Repere, abordările pedagogice din cadrul acestuia, şi să îi sprijine în a îl utiliza şi adapta la nivel local şi naţional;
 • să sprijine dezvoltarea unei comunităţi de practică în educaţia pentru drepturile omului cu tinerii în România;
 • să motiveze participanţii în realizarea de advocacy pentru drepturile omului în România şi să îi familiarizeze cu Charta Consiliului Europei pentru educaţie pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului;
 • să contribuie la integrarea (mainstream) educaţiei pentru drepturile omului în munca de tineret din România.PROGRAM ȘI METODOLOGIE

Metodologia cursului este cea a educaţiei non-formale într-un mediu mixt (online- rezidenţial/blended learning) plecând de la nevoile, experienţele şi interesele participanţilor şi organizaţiilor în cadrul cărora aceştia activează. Cursul online va cuprinde module ce vizează aspecte legate de drepturile omului, sistemul de protecţie la nivel naţional şi internaţional, analiza contextului şi nevoilor tinerilor din perspectiva drepturilor omului, manualul Repere şi principalele abordări pedagogice. Instrumentele online vor fi folosite și după cursul rezidenţial pentru a sprijini participanţii în implementarea activităţilor de follow-up  şi consolidarea anumitor aspecte.

O sesiune de formare în utilizarea instrumentelor online va fi asigurată participanţilor. Estimăm necesitatea alocării a 4h/săptămână pentru cursul online.

Cursul rezidenţial va avea o durată de 4 zile lucrătoare şi se va axa pe dezvoltarea competenţelor de formare, lucrul cu manualul Repere, adaptarea acestuia şi crearea unei comunităţi de practică.

Un program detaliat va fi trimis participanţilor selectaţi.
PARTICIPANȚI – PROFIL ȘI SELECȚIE

Vor fi selectaţi pentru acest curs 40 de participanţi, câte doi din fiecare organizaţie/instituţie, urmând ca numai 20 dintre aceştia să ia parte la cursul rezidenţial. Existenţa acestor tandemuri pentru cursul online este motivată de dorinţa de a asigura un mai bun transfer în cadrul organizaţiilor/instituţiilor participante.

Profilul participanţilor :

 • Să fie lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori, coordonatori de programe etc. în cadrul unui centru de tineret/organizaţii de tineret/grup informal de tineri/instituţii dedicate lucrului direct cu tinerii;
 • Să aibă experienţă în lucrul cu tinerii şi să fie într-o poziţie care îi permite implementarea de activităţi de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii;
 • Să fie motivaţi să dezvolte şi să implementeze activităţi de educaţie pentru drepturile omului cu tinerii;
 • Să fie motivaţi să contribuie la dezvoltarea unei comunităţi de practică;
 • Să poată comunica independent (oral şi în scris) în limba română;
 • Să fie disponibili să participe la curs în integralitatea sa.

Toţi cei interesaţi trebuie să completeze individual formularul de candidatură disponibil AICI până la sfârșitul zilei de 25 mai 2020.  Prelungim înscrierile până pe 2 iunie, inclusiv.
INFORMAȚII PRACTICE

Limba

Cursul se va desfăşura în limba română. Există posibilitatea ca în unele sesiuni online sau din cursul rezidenţial să fie invitaţi experţi de la Consiliul Europei şi acestea să fie ţinute în limba engleză. În acest caz va fi asigurată traducere.


Cursul online

Vor fi folosite mai multe instrumente şi platforme online (i.e. Zoom, Gdrive, etc.). Participanţii trebuie să se asigure că au:

 • Timp de 4h/săptămână pentru cursul online, inclusiv 1.5 h rezervate întâlnirii simultane online;
 • Access la un laptop/computer/tabletă cu microfon, cameră video;
 • O conexiune stabilă la internet.

Costurile aferente platformelor utilizate şi formatorilor vor fi suportate de către FITT.
CURS REZIDENȚIAL

Date

Datele vor fi confirmate imediat ce autorităţile române vor comunica măsuri în contextul pandemiei COVID19, care să permită organizarea în siguranţă a activităţii. Participanţii selectaţi vor fi informaţi imediat.


Cazare, masă şi activităţi

Cazarea şi masa vor fi asigurate participanţilor la Casa Tineretului. Activităţile de formare vor avea loc în Casa Tineretului şi în alte centre de tineret din Timişoara aflate în coordonarea FITT. Mai multe informaţii despre Casa Tineretului Timişoara se pot găsi în secțiunea „Casa Tineretului”, de pe acest site.

Toate măsurile cerute de autorităţi privind prevenirea extinderii pandemiei COVID19 vor fi luate în pregătirea şi implementarea activităţii.


Transport

Costurile de transport între localitatea de rezidenţă şi Timişoara vor fi suportate de participanţi, aceasta constituind contribuţia lor la realizarea cursului.
CONTACT

Pentru informaţii practice privind cursul, le puteți contacta pe:

 • Bianca Prisacară, bianca.prisacara@fitt.ro, 0755 661 965;
 • Nadia Tismănaru, nadia.tismanaru@fitt.ro, 0769 359 680.