fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) caută 5 colegi/e în echipa proiectului numit „Incubatorul participării tinerilor”, pe următoarele posturi: 

 • Coordonator activități de mentorat – 1 post part-time (40 de ore/ lună) pe o perioadă pe 9 luni 
 • Coordonator activități informare și cooperare – 2 posturi part-time (15 ore/lună) pe o perioadă de 14 luni 
 • Ofițer informare și cooperare – 2 posturi part-time (40 de ore/ lună) pe o perioadă de 10 luni 

 

Ce presupun cele trei posturi? 

Coordonator activități informare și cooperare 

Cerințe minime: Experiență >5 ani, studii superioare în comunicare și relații publice 

Atribuții:  

 • Gestionarea/coordonarea comunicării active în cadrul rețelei tematice de cooperare; 
 • Realizarea materialelor de promovare; 
 • Menținerea unui mediu activ de colaborare/ cooperare/ interrelaționare cu/între toți membrii rețelei; 
 • Gestionarea câmpurilor de înregistrare a grupului țintă și centralizarea dosarelor de înregistrare, adeziuni membrii; 
 • Menținerea unui dialog structurat pe politici publice de tineret în cadrul proiectului; 
 • Monitorizare politici publice în domeniul tineretului si postate update-uri în cadrul grupului de discuție pentru beneficiari;  
 • Crearea si menținerea relațiilor cu autoritățile locale. 

 

Coordonator activități mentorat 

Cerințe: Studii superioare, experiență în coordonarea/organizarea de programe/activități de formare și în coordonarea/derularea de programe de mentorat/consultanță 

Atribuții: 

 • Coordonează programele de mentorat din cadrul proiectului; 
 • Contribuie la stabilirea obiectivelor programelor mentorat din proiect si la evaluarea acestora în relație cu indicatorii de performanță specifici si termenele stabilite; 
 • Dezvolta metodologiile de formare pentru activitățile derulate în cadrul proiectului si coordonează procesul/procesele de selecție a grupului țintă; 
 • Contribuie la actualizarea/dezvoltarea materialului didactic; 
 • Monitorizează și evaluează procesul de mentorat; 
 • Coordonează și monitorizează activitatea experților în mentorat, asigurând o comunicare constanta si eficienta cu aceștia; 
 • Realezează evaluarea rezultatelor programelor de mentorat si contribuie la raportarea rezultatelor acestora. 

 

Ofițer informare și cooperare 

Cerințe minime: studii medii 

Atribuții: 

 • Sprijină activitățile de promovare 
 • Păstrează comunicarea cu beneficiarii 
 • Realizează baze de date cu reprezentanți ai ONG-urilor 
 • Realizează baze de date cu reprezentanți ai autoritarilor publice (persoane alese sau funcționari publici) 
 • Realizează postări pe platformele de social media pentru promovarea proiectului 

 

Dacă dorești să aplici pentru unul dintre posturile disponibile, trimite-ne CV-ul și scrisoarea de motivație la adresa de e-mail programe@fitt.ro, iar noi te vom contacta pentru un interviu de cunoaștere. 

 

________________________________________ 

Ce urmărește proiectul „Incubatorul participării tinerilor” 

Proiectul „Incubatorul participării tinerilor” urmărește construirea unei punți între ONG-urile dedicate tinerilor și instituțiile publice de la nivelul județului Timiș și consolidarea capacității organizaţiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării cooperării la nivel local în domeniul tineretului.  

De ce avem nevoie de implementarea unui astfel de proiect? 

Deoarece am realizat o cercetare prin intermediul căreia s-a demonstrat că „există o nevoie de informare cât se poate de stringentă în ceea ce privește politicile pentru tineret”, ne dorim ca lucrul cu și despre tineri să se poată desfășura într-o manieră optimă. 

Ce rezultate dorim să obținem? 

Rezultatele care vor continua și după încheierea proiectului (proiect implementat între 01 august 2022 și 30 septembrie 2023) vizează: 

 • 20 de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală (PDL) în domeniul tineret, care asigură sustenabilitatea şi în special continuarea colaborării între UAT-uri și ONG-uri din județul Timiș; 
 • promovarea cooperării între autoritățile publice și ONG-uri, care va duce la dezvoltarea materialelor resursă disponibile atât pentru autoritățile publice, cât și pentru ONG-uri; 
 • ghidul de bune practici, care va cuprinde exemple din cadrul județului Timiș, cu rolul de a arăta că în proximitate există soluții pentru cooperare între UAT-uri și ONG-uri. 

Prin intermediul acestor PDL-uri există premisele cooperării instituționale și planificate privind dezvoltarea inițiativelor locale (politici publice locale) în domeniul tineret. Mai mult, o parte dintre acestea își propun elaborarea și adoptarea de documente programatice (strategii de tineret) atât la nivelul județului Timiș cât si la nivelul unor UAT-uri. 

Ce activități vom desfășura? 

Vom desfășura activitățile educaționale, ce au rolul de a fi „locul” de cunoaștere între reprezentanții celor două medii, catalizând în acest fel viitoarea cooperare. 

Beneficiarii care vor participa la activitățile educaționale vor dobândi cunoștințele necesare dezvoltării cooperării între autorități publice și ONG-uri. 

De asemenea, vor fi organizate și activități de mentorat, ce au rolul de a ghida pașii pe care reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale trebuie să îi facă: 

 • Mentorat pentru dezvoltarea si înființarea consiliilor consultative de tineret 
 • Mentoratul acordat în realizarea de programe de/pentru tineret 
 • Mentorat cu privire la planificarea strategică 
 • Mentorat care vizează sprijinirea proceselor de constituire a ONG-urilor de/pentru tineret 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.