fbpx
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează la Casa Tineretului un eveniment internațional dedicat comunității în 28 august, pentru care caută următoarele categorii de performeri:
  • artiști independenți
  • asociații culturale/artistice
  • producători locali de obiecte artizanale

Bal Pop este o sărbătoare a comunității, inspirată din programul de Capitală Europeană a Culturii 2022 Esch-Sur-Alzette, din Villerupt, Franța. În pregătirea anului 2023, în care și Timișoara va purta acest titlu, FITT preia conceptul Bal Pop în comunitatea timișoreană, aducând în prim-plan artiștii, organizațiile, productătorii și talentele locale pentru a se lăsa descoperite.

Evenimentul urmărește implicarea oamenilor din comunitate în promovarea valorilor civice, a diversității și a orașului, facilitarea accesibilității practicării unei activități artistice și crearea unei legături cu publicul internațional sau cel care nu participă de obicei la astfel de activități.

Bal Pop le este deschis tuturor și încurajează participarea la atelierele disponibile, în timp ce se cunoaște mai bine comunitatea locală.

Dacă ești artist, organizație sau pur și simplu o persoană cu o pasiune pe care vrei să o împărtășești, îți poți expune munca, performa sau învăța oamenii prin facilitarea de ateliere în cadrul Bal Pop.

Formular de înscriere

 

Timiș County Youth Foundation (FITT) organizes at the Youth House an international event dedicated to the community on 28th of August, for which it is looking for the following categories of performers:
  • independent artists
  • cultural/artistic associations
  • local producers of handicrafts

Bal Pop is a celebration of the community, inspired by the European Capital of Culture 2022 program Esch-Sur-Alzette, in Villerupt, France. In preparation for the year 2023, in which Timișoara will also carry this title, FITT takes over the Bal Pop concept in the Timișoara community, bringing in the light artists, organizations, producers and local talents to let themselves be discovered.

The event aims to involve people from the community in promoting civic values, diversity and the city, facilitating the accessibility of practising an artistic activity and creating a connection with international audiences or those who do not usually participate in such activities.

Bal Pop is open to all and encourages participation in available workshops while getting to know the local community better.

If you are an artist, organization or simply an individual with a passion you want to share, you can exhibit your work, perform or teach people by facilitating workshops at Bal Pop.

Sign up form