fbpx

Ministerul Tineretului și Sportului caută (până la data de 18 martie 2019) un coordonator de voluntari pentru Conferința de Tineret a Uniunii Europene din România 2019 ce va avea loc la București în perioada 25-28 martie 2019.

NATURA SARCINII

Următoarele sarcini urmează să fie îndeplinite de coordonatorul de voluntari:

 1. Să participe la reuniunea pregătitoare a Conferinței de Tineret a Uniunii Europene, în perioada 24-25 martie 2019 și la Conferința de Tineret a Uniunii Europene din România, în perioada 26-28 martie 2018;
 2. Să fie responsabil de informarea inițială și instruirea voluntarilor în vederea obținerii de rezultate optime în pregătirea și implementarea cu succes a activităților premergătoare, din timpul Conferinței de Tineret a Uniunii Europene și ulterioare proiectului;
 3. Să coordoneze echipele de voluntari care acordă sprijin pentru desfășurarea activităților acestui eveniment;
 4. Să acorde sprijin, echipei de implementare a proiectului, pentru planificarea, implementarea și evaluarea activităților proiectului și ale Conferinței de Tineret a Uniunii Europene;.
 5. Să contribuie la activitățile de diseminare a rezultatelor proiectului în care vor fi implicați membri ai echipei de implementare a proiectului, prin coordonarea unei echipe de voluntari;
 6. Să elaboreze un raport de activitate al echipelor de voluntari care s-au implicat în pregătirea, desfășurarea și evaluarea proiectului și ale Conferinței de Tineret a Uniunii Europene;
 7. Să contribuie la elaborarea raportului Conferinței de Tineret a Uniunii Europeneși al proiectului de către echipa de management al proiectului.

COMPETENȚE SOLICITATE

Coordonatorul de voluntari ar trebui să aibă următoarea experiență relevantă:

 • Experiență în proiecte și activități de coordonare/instruire a voluntarilor;
 • Aptitudini remarcabile de comunicare  și relaționare;
 • Capacitate organizatorică ridicată, spirit de echipă bine dezvoltat, rezistență la situații de stress accentuat;
 • Experiență relevantă dobândită prin activare într-un mediu asociativ și practicarea voluntariatului;
 • Competențe interculturale dezvoltate și experiență relevantă în lucrul cu grupuri internaționale;
 • Experiență în lucrul și interacțiunea cu factorii de decizie politică;
 • Abilități excelente de administrare, organizare și management al timpului;
 • Abilități de rezolvare a problemelor și de gestionare a conflictelor;
 • Nivel înalt de competență în limba engleză;

SOLICITARE DE EXPRIMARE INTERES

 
The imagine related to this article was added latter, when the EUYC logo was finished.