fbpx

Servicii de editare si tiparire materiale de instruire, din cadrul Proiectului Centru de inovatie si excelenta in domeniul politicilor publice de tineret, cod SIPOCA 351/SMIS2014+ 112332

CPV: 79970000-4, 79950000-8

Descrierea contractului:

Prestare servicii conform caietului de sarcini si solicitarii de oferta care se regasesc pe site ww.fitt.ro Valoarea estimata fara TVA:9592,80 lei

Conditii contract:

Serviciile vor fi prestate conform cerintelor prevazute in caietul de sarcini. Plata serviciilor se face cu OP, pe baza facturii fiscale, dupa receptionarea lor, in termen de maxim 30 zile.

Conditii participare:

Oferta ferma, semnata si stampilata, intocmita in lei, se va transmite pe e-mail achizitii@fitt.ro

Ofertele incomplete sau care nu vor respecta cerințele de mai sus nu vor fi supuse analizei. Ofertele care nu corespund cerintelor din caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferta: 06.11.2018, ora 18.00

Informatii suplimentare:

Orice clarificare se va solicita pe e-mail achizitii@fitt.ro

caiet sarcini Servicii de editare si tiparire materiale de instruire in cadrul proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332

Solicitare de oferte Servicii de editare si tiparire materiale de instruire a proiectului SIPOCA 351SMIS2014+ 112332

Formulare Servicii de editare si tiparire materiale de instruire

MODEL Contract Servicii de editare si tiparire materiale de instruire