fbpx

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) a lansat apelul pentru nominalizarea delegaţilor de tineret a României la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru mandatul 2018 – 2019. Programul, numit delegatul tinerilor la Organizația Națiunilor Unite, urmărește implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaționale în rândul tinerilor, dar și familiaritatea tinerilor din România cu tema dezvoltării globale. Fundaţia pentru tineret a judeţului Timiș (adaptat) sprijină această iniţiativă, deoarece considerăm în mod fundamental implicarea tinerilor în procesele decizionale la toate nivelurile, precum şi în dezvoltarea politicilor de tineret în contextul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cine poate fugi?

Pentru acest program, tinerii cetăţeni români care la data aplicării au vârsta între 18 şi 25 de ani pot rula. Ca urmare a procesului de selecție, vor fi aleși doi delegați, unul dintre bărbați și FemiNim de gen. Candidaţii concurenţei trebuie să fi fost în România în ultimele 6 luni (cel puţin) înainte de depunerea cererii. Printre caracteristicile care completează profilul candidatului sunt găsite:

 • Experiența relevantă în domeniul activităților de tineret, preferabil cel puțin 3 ani;
 • A participat la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul politicilor tinerilor (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat etc.);
 • Interesul pentru dezvoltarea cunoştinţelor legate de relaţiile internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • Abilităţi dovedite de networking, negociere, munca în echipă, şi capacitatea de a îndeplini sarcinile stabilite în timp;
 • Abilitati avansate de comunicare in limba engleza (scris, citit, expresie); Cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj.

În timpul mandatului, delegaţiile tinerilor la Naţiunile Unite nu pot fi private de ţară pentru perioade lungi de timp (burse, stagii, angajări profesionale).

Care sunt puterile delegaţiei tinerilor la Naţiunile Unite?

         În calitate de delegat al tinerilor la Organizația Națiunilor Unite, veți asigura reprezentarea intereselor tinerilor români cel puțin în două sesiuni oficiale ale ONU (Adunarea generală a ONU-septembrie-octombrie 2018 și Comisia pentru dezvoltare socială-februarie 2019), unde ați va sprijini, de asemenea, discursuri, dar va organiza, de asemenea, şi să participe la proiecte, în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale pentru tineret.

Selecţia candidaţilor

Selecţia celor doi delegaţi ai tinerilor din România către Naţiunile Unite este în trei etape:

 1. Depunerea cererilor

Solicitantul prezintă dosarul de cerere până la data de 5 august 2018, la 23:59, prin e-mail, la adresa International@mts.ro.

 1. Interviu

În urma evaluării cererilor sunt selectate 10 candidaţi, 5 femei sex şi 5 sex masculin, care va sprijini un interviu faţă-în-faţă cu membrii Comitetului de selecţie, la 21 august, 2018, la sediul Ministerului Tineretului şi sportului in Bucuresti, strada Vasile numara numarul 16, o ora si intr-o camera care va fi comunicata mai tarziu candidatilor selectati.

 1. Dezbatere finală

În urma interviurilor, se selectează 4 candidaţi: 2 sexe feminine şi 2 sexe masculine. Aceştia participă la o dezbatere finală, la 22 august 2018, la sediul Ministerului Tineretului şi sportului din Bucureşti, vasile Street Count 16, o oră şi o cameră pentru a fi comunicate ulterior candidaţilor selectaţi, după care se selectează cei doi delegaţi tineri României la Organizația Națiunilor Unite pentru sesiunea 2018 – 2019. Candidaţii selectaţi pentru interviu şi dezbaterea finală trebuie să fie prezenţi în sala de concurs la sediul Ministerului Tineretului şi sportului din Bucureşti, vasile Street numărul 16. Nu sunt permise formele alternative de participare la selecţie (Skype, transmisii video etc.).

Dosar de cerere

Dosarul de cerere cuprinde:

 • Formularul de inregistrare disponibil aici;
 • Un CV al candidatului, redactat în limba română, în modelul Europass;
 • Un eseu de până la 1000 cuvinte în limba engleză (font: Times New Roman; dimensiune 12; spațiere 1,5) cu tema:

În primul semestru al anului 2019, ţara noastră va prelua Președintia rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Ca urmare a unei ample consultări naţionale cu societatea civilă, România a stabilit următoarele priorităţi în domeniul tineretului:

 • Îmbunătățirea adaptabilității tinerilor la provocările viitoare ale pieței forței de muncă

Şi

 • Accesul egal la oportunitățile tinerilor

La nivel global, două din cele şaptesprezece obiective de dezvoltare durabilă ale ONU au scopul de a reduce inegalitățile și de a crea orașe și comunități durabile. Având în vedere sinergiile dintre cele două planuri menționate, vă invităm să dezvoltați un maxim de două pagini de eseu în limba engleză, despre modul în care Președintia Consiliului Uniunii Europene în domeniul tineretului poate sprijini obiective concrete specificate.

 • O scrisoare recentă de recomandare (din anul 2018) de la un profesor ierarhic superior sau academic – semnat, ştampilat (dacă este necesar), scanat și conține datele de contact ale semnatarului pentru identificare.

Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail-cu ataşamentul ataşat preferinţa-la adresa International@mts.ro, cu menţionarea delegatului de tineret la ONU. Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare. După 5 august 2018 la 23,59 – ora României, nici o candidatură prezentată nu este considerată valabilă. Nefinalizarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus va duce la descalificarea solicitantului. Criterii de selecție:

 • Prezenţa activă în mediul Civic;
 • Experienţe internaţionale;
 • Bună cunoaştere a problemei ONU;
 • Bună cunoaştere şi interes în problemele de tineret;
 • Claritate şi corectitudine în exprimare;
 • coerența argumentării;
 • Fluenta in limba straina;
 • Motivaţia
 • Pragmatism în identificarea problemelor şi în soluţiile propuse;
 • Originalitatea eseului.

Calendarul procedurii de selecție

 • 20 iulie – 5 august 2018 – depunerea cererilor la adresa de e-mail International@mts.ro. Ultima zi de depunere a cererilor – 5 august, 2018, la 23,59 – ora României
 • 5 – 12 august 2018 – evaluarea cererilor
 • 13 august 2018, la 12,30 – Afiseaza rezultatele
 • 13 – 14 august 2018 – depunerea apelurilor
 • 17 august 2018 – afişarea rezultatelor apelurilor şi listei finale a candidaţilor admişi
 • 21 – 22 august 2018 – interviu şi dezbatere finală, desemnarea delegaţilor tinerilor 2018 – 2019

Interviul şi dezbaterea vor avea loc la sediul Ministerului Tineretului şi sportului din Bucureşti, vasile Street numărul 16. MTS nu acoperă transportul de la/către Bucureşti a candidaţilor din alte oraşe care prezintă selecţia. Toate detaliile cerute de candidaţi cu privire la ora şi camera în care va avea loc procesul de selecţie vor fi anunţate în timp util candidaţilor prin telefon sau e-mail. Astfel, adaptat încurajează tinerii români cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani să se aplice pentru a reprezenta România în Organizația Națiunilor Unite în perioada 2018-2019! Pentru a afla mai multe detalii despre programul de delegare a tinerilor la Organizația Națiunilor Unite 2018-2019, vă invităm să vizitați site-ul Ministerului Tineretului și sportului: MTS.ro/Noutati/lansarea-programului-delegat-de-tineret-la-Natiunile-Unite-2018-2019.