fbpx

În 12.08.2016 (Ziua Internațională a Tineretului), MTS lansează campania de consultare națională a tinerilor privind prioritățile tematice pentru Președinția Consiliului UE. În urma a 29 de consultări cu 707 participanți, în 26 de localități, prioritățile pentru tineret, în ordinea rezultatelor erau:

 1. Educația: a) Adaptarea programei școlare la cerințele pieței; b) Prevenirea abandonului școlar; c) Îmbunătățirea sistemului educațional; d) Reducerea fenomenului de bullying; e) Introducerea unor cursuri de limbi străine gratuite; f) Crearea și coordonarea unor cluburi de activități în școli; g) Consiliere profesională; h) Introducerea unor ore de educație financiară, juridică și politică în școli;
 2. Participarea și voluntariatul: a) Dezvoltarea comunităților prin inițiativele tinerilor; b) Dezvoltarea sentimentului de apartenență la comunitate; c) Crearea unui model civic pozitiv; d) Parteneriatele internaționale; e) Creșterea gradului de implicare în comunitatea locală – coeziune socială; f) Dezvoltarea unei culturi a voluntariatului; g) Deschiderea unor noi ONG-uri; h) Lipsa centrelor de voluntariat, importanța scăzută a certificatului de voluntariat, personalul nepregătit în acest domeniu; i) Voluntariatul în comunitățile sărace;
 3. Dezvoltarea pieței forței de muncă: a) Reducerea șomajului; b) Crearea unor locuri de muncă; c) Corelarea studiilor tinerilor cu cerințele pieței de muncă; d) Accesul tinerilor la fondurile UE; e) Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii pentru stimularea tinerilor antreprenori; f) Încurajarea studenților români în străinătate să se întoarcă;
 4. Dezvoltarea comunității: a) Adoptarea unor măsuri eficiente pentru combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale pentru a proteja veniturile și a asigura încrederea populației în echitatea și eficacitatea sistemelor fiscale; b) Dezvoltarea turismului și implicit creșterea locurilor de muncă și a bugetului național; c) Înființarea de consilii locale ale tinerilor; d) Eliminarea birocrației – mai mult accent pe activități; e) Laboratoare speciale pentru îmbunătățirea serviciilor, cantine și spații de petrecere a timpului liber;
 5. Formarea și orientarea profesională: a) Cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale; b) Programe de orientare profesională; c) Internship-uri plătite; d) Accesul tinerilor din mediul rural la informare și la evenimente destinate lor;
 6. Incluziunea socială: a) Egalitatea între sexe și evitarea discriminării la locul de muncă; b) Integrarea înțelegerii tinerilor în societate; c) Promovarea înțelegerii interculturale; d) Comunitatea LGBT – toleranță, incluziune socială și egalitate; e) acces la locuri de muncă pentru categorii vulnerabile; f) Respectul pentru diversitate culturală, împreună cu lupta împotriva rasismului și xenofobiei; g) Constituirea de centre educaționale în școli pentru integrarea elevilor cu situației de risc major în familie; h) Conștientizarea și cunoașterea drepturilor omului și a drepturilor UE;
 7. Dezvoltarea personală: a) Independența fașă de părinți; b) Încurajarea întemeierii unei familii (creșterea natalității); c) Sporirea vizibilității și a implicării tinerilor – un plus de self esteem; crearea oportunităților; ruperea barierelor dintre tineri și adulți; d) Responsabilizarea și stimularea tinerilor; e) Sisteme de susținere a tinerilor; f) Cunoașterea de sine și dezvoltare; g) Descoperirea vocației;
 8. Sport și sănătate: a) Educație nutrițională; b) Combaterea bolilor de nutriție (obezitate, cardiovasculare, anorexie, bulimie, diabet); c) Îmbunătățirea sănătății și calității vieții pe termen lung; d) Reducerea costurilor pe termen lung în ceea ce privește sănătatea populației; e) Sistemul sanitar necesită îmbunătățiri rapide; f) Abordarea unui stil de viață sănătos, prea multe informații incorecte cu privire la subiect, food waste, accesibilitate redusă la produse sănătoase; g) Dezvoltarea psiho-emoțională a tinerilor; h) O mai bună dotare și organizare a sistemului medical pentru a diminua riscurile și pentru scăderea migrației medicilor; i) susținere financiară pentru sport;
 9. Educație Non-formală:a) Recunoașterea unui certificat care să ateste educația non-formală; b) Învățarea eficientă prin educație non-formală; c) Dezvoltarea educației non-formale; d) Activități de tineret;
 10. Cultură: a) Valorificarea tradițiilor locale și naționale – conservarea identității naționale; b) Protejarea valorilor naționale și a istoriei; Cultivarea unor valori autentice; Stoparea procesului de înstrăinare; c) Dezvoltarea unor programe pentru promovarea artei și a culturii; d) Păstrarea și promovarea valorilor culturale care duc la cunoașterea și respectarea drepturilor, eliminarea discriminării și a stereotipurilor; e) Religia în contextul secolului actual și, cu sens mai larg, spiritualitatea;
 11. Protecția mediului: a) Protecția mediului este o prioritate permanentă a locuitorilor, care se îngrijesc de păstrarea echilibrului ecologic al zonei; b) Conservarea pădurilor; c) Distrugerea constantă a ecosistemului, degradarea calității vieții; d) Ecologizare – din cauza poluării masive; e) Implicarea tinerilor în proiecte de mediu menite să conserve biodiversitatea;
 12. Infrastructura:a) Nevoia de mobilitate a crescut constant, iar infrastructura rutieră / de transport nu a evoluat prea mult; b) Infrastructura – din cauza precarității actuale.