fbpx

Start up. Cadrul antreprenorial pentru munca de incluziune socială și inserția profesională

 

INFOPACK

Obiectivul principal al acestei mobilități mixte finanțată prin proiectul Erasmus+ CHANGING YOUTHstories – Maparea riscurilor, diagnosticarea nevoilor și modelarea intervenției multimodale în vederea dezvoltării personale și a incluziunii sociale a tinerilor aflați în situații dificile este de a oferi participanților oportunitatea recunoașterii și transferabilității transnaționale a competențelor și experienței dobândite de ei într-un mediu și o piață a muncii transnaționale, care se vor reflecta în dezvoltarea motivației, abilităților de bază și reducerea disparităților rezultatelor învățării care afectează cursanții din medii defavorizate.

Mobilitatea va avea loc în Bitonto, Italia, în perioada 16 – 20 mai 2018. Costurile sunt asigurate prin proiect.

Această mobilitate este destinată tinerilor în risc de abandon școlar, care se poate datora următoarelor cauze:

 • Dificultăți materiale/economice
 • Model educațional oferit de părinți/frați
 • Dezorganizarea familiei
 • Încrederea scăzută în educație
 • Repetenție repetată/frecventă
 • Integrarea insuficientă în colectivul clasei
 • Calitatea relațiilor cu profesorii și cu colegii
 • Migrația circulatorie
 • Altele

 

OBIECTIVELE MOBILITĂȚII

Mobilitatea mixtă urmărește:

 • EXPERIMENTAREA: cadre educaționale diferite, diferite metode de educație non-formală (joc de rol, joc de simulare, exerciții …)
 • REFLECTAREA: asupra subiectelor, metodelor și impactului acestora, pentru construirea unui proces pedagogic
 • ÎMPĂRTĂȘIREA: poveștilor lor de succes și demonstrarea aptitudinilor obținute în timpul dezvoltării capacităților de antreprenoriat social în instituția lor de origine
 • OBȚINEREA: de noi abilități antreprenoriale prin transferul de expertiză din mobilitatea organizată de instituția gazdă
 • IMPLEMENTARE: Identificarea celor mai bune oportunități de angajare a tinerilor în domeniul antreprenoriatului social; crearea și să elaborarea unui plan de acțiune pentru intervenție

 

PROCEDURA DE SELECȚIE

Candidații vor trebui să îndeplinească următoarele:

 • Să fie interesați de tematică și să fie doritori să își împărtășească experiențele
 • Să completeze formularul online (https://goo.gl/forms/zmSUzcfKeyYaeJe73) căruia să atașeze:
  • o scrisoare de intenție (in limba engleza)
 • Să aibă cunoștințe medii de limba engleză
 • Să își dea consimțământul că li se pot face poze/video-uri în timpul mobilității
 • Să aibă 18 ani împliniți

Deadline de trimitere a aplicațiilor: 11 aprilie 2018

La încheierea perioadei de selecție, candidații admiși vor fi invitați la Casa Tineretului (strada Arieș, nr. 19) să semneze un acord de participare la mobilitate.

DESPRE PROIECT

CHANGING YOUTHstories  Maparea riscurilor, diagnosticarea nevoilor și modelarea intervenției multimodale în vederea dezvoltării personale și a incluziunii sociale a tinerilor aflați în situații dificile

Proiectul urmărește să stimuleze dezvoltarea personală, să crească incluziunea socială și să faciliteze inserția profesională a tinerilor din grupurile de risc, prin proiectarea și pilotarea unui cadru pentru diagnosticarea cazurilor și intervenția multimodală care să ajute la IMPLICAREA, PARTICIPAREA ȘI CETĂȚENIA ACTIVĂ a acestora.

Pe tot parcursul proiectului, principalul accent este pus pe 50 de TINERI, care se află în situații dificile și de risc. TINERII DEFAVORIZAȚI sunt o categorie largă, care acoperă diferite tipuri de situații ce influențează negativ șansele unei persoane de a duce o viață normal, de a fi angajat și de a-și realiza potențialul – imigranți / refugiați, tineri în risc de abandon școlar sau / și cu comportament opozițional și / sau condamnați și / sau cei care au suferit dependență de droguri. Dat fiind că abordarea proiectului este sistemică și pe mai multe niveluri, vorbim de un angajament holistic, profund, calitativ, cu acești tineri venind din 4 țări.

Scopul acestui proiect este de a identifica tinerii aflați în situațiile de risc descrise mai sus, de a-i diagnostica și de a crea o documentație specifică pentru profesioniștii ce lucrează cu acest grup țintă.