fbpx

Ce înseamnă dialog structurat?

Dialogul structurat este un instrument de comunicare reciprocă între tineri și decidenți în vederea implementării priorităților cooperării europene în domeniul politicilor de tineret la nivel național, regional și local și prin care este asigurată participarea tinerilor în procesul de elaborare a politicilor și strategiilor europene.

În prezent, la nivel european procesul de dialog structurat se concentrează pe a identifica opiniile tinerilor ce vor sta la baza viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene.

Rezultatele consultărilor cu tinerii desfășurate în anul 2018 în cadrul procesului de dialog structurat nu vor fi utilizate doar pentru influențarea deciziilor la nivel european. Acestea vor sta și la baza unor schimbări pornind de la nivel local, din instituțiile, localitățile și județele în care tinerii trăiesc, învață sau lucrează. Asta înseamnă că cei interesați, alături de organizațiile de/pentru tineret partenere la nivel local, se vor putea implica activ în identificarea de soluții pentru problemele și nevoile din comunitățile proprii.
Ateliere de consultare cu tinerii

Grupul Național de Lucru privind Dialogul Structurat propune tuturor celor interesați organizarea de ateliere de consultare a tinerilor, până la data de 12 februarie 2018, la nivelul întregii țări, utilizând instrumentele de consultare propuse de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT).

Instrumentele de consultare elaborate de FITT se găsesc AICI.

Toate ideile și opiniile tinerilor emise în cadrul acestor consultări vor fi centralizate cu ajutorul unor formulare online de raportare și vor sta la baza elaborării raportului de țară al României privind al 6-lea ciclu al dialogului structurat, ce va contribui la elaborarea viitoarei strategii pentru tineret a Uniunii Europene, dar și la dezvoltarea de politici locale și naționale de tineret pornind de la nevoile tinerilor.

Aceste ateliere sunt o formă de consultare a tinerilor cu privire la subiecte/tematici de interes pentru dezvoltarea lor și pentru participarea lor activă în comunitate.

Obiectivul principal al acestor ateliere este de a implica tinerii în dezvoltarea dialogului structurat dintre aceștia și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret și nu numai, pentru a formula și fundamenta o serie de măsuri coerente de acțiune, bazate pe nevoile și aspirațiile tinerilor, în context local, regional, național și european.

Obiective specifice:

  • creșterea capacității tinerilor participanți de a analiza, structura și formula politici publice de tineret;
  • creșterea capacității tinerilor de a comunica și interacționa cu autoritățile și factorii de decizie cu atribuții asupra politicilor incidente sectorului de tineret.

Atelierele sunt elaborate având la bază cele 16 întrebări/subiecte propuse de Grupul European de Lucru privind Dialogul Structurat, traduse și adaptate de FITT.

Lista celor 16 întrebări/tematici poate fi găsită ÎN ACEASTĂ ARHIVĂ.
Cine poate organiza ateliere de consultare a tinerilor în cadrul procesului de Dialog Structurat?

Organizații neguvernamentale, tineri implicați în activități cu și pentru tineri, grupuri informale, instituții publice.
Cu cine și pentru cine?

Participanții pot fi tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, membri în organizații studențești/de tineret sau neafiliați, din mediul urban sau rural, din orașe mici sau municipii și din diferite categorii sociale (elevi, studenți, tineri NEET, minorități de orice tip, imigranți etc.). De asemenea, atelierul este destinat și reprezentanților instituțiilor publice sau ale organizațiilor reprezentative pentru sectorul de tineret.
Detalii despre documentele și atelierele propuse

Există 2 tipuri de ateliere ce pot fi organizate: o variantă de atelier de consultare extinsă pe o perioadă de 2 zile (6 ore și 20 de minute de activități efective zilnic) și o variantă de atelier concentrat de 5 ore de activități efective de consultare. Astfel, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) propune:

  • 1 design de atelier cu durata de 2 zile (documentul Design_atelier_consultare_tineri_Dialog_Structurat_GNL.pdf);
  • 2 design-uri de atelier cu durata de 5 ore (documentele Design_atelier_consultare_tineri_Dialog_Structurat_GNL – 5 ore_v1.pdf și Design_atelier_consultare_tineri_Dialog_Structurat_GNL – 5 ore_v2.pdf). Organizatorii sunt invitați să consulte tematicile abordate de fiecare dintre cele 2 designuri propuse și să îl aleagă pe cel care cuprinde tematicile de interes și care se pliază pe nevoile de intervenție din zona în care are loc consultarea.

De asemenea, există un document introductiv (0_document suport organizare ateliere.pdf) ce explică foarte detaliat ce înseamnă procesul de dialog structurat, cum poate fi organizat un atelier de consultare, ce resurse sunt necesare, care sunt aspectele de care trebuie să se țină cont, cum se face raportarea etc. Acesta ar trebui citit prima oară de către oricine e interesat să organizeze un astfel de eveniment.

De asemenea, FITT a creat mai multe documente suport pentru organizarea atelierelor:

  • agenda sintetică a atelierelor (pentru fiecare dintre cele 3 variante);
  • formular de evaluare/feedback a atelierelor (unul pentru tipul de atelier de 5 ore, altul pentru tipul de atelier de 2 zile);
  • șablon de listă de prezență pentru participanții la atelierele de consultare;
  • exemplu de formular de înscriere a participanților.

În plus, există și un folder cu materialele suport necesare pentru desfășurarea atelierelor de consultare (prezentări, resurse etc.).
De asemenea, vă invităm să participați și la cele 5 consultări regionale organizate de FITT în Baia Mare, București, Alba Iulia, Constanța și Timișoara.

Mai multe detalii despre acestea AICI.