fbpx

Datele EUROSTAT poziționează România la coada clasamentului în privința participării la activități de voluntariat (3,2%). Acum, când România și-a asumat ca prioritate în exercitarea Președinției la Consiliul UE creșterea adaptabilității tinerilor la provocările viitorului muncii, iar Legea privind reglementarea activității de voluntariat în România nr.78/2014 prevede că activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite (Art.10 alin.2), potrivit datelor INS (2017), rata șomajului este de 18,3 (15-24 ani) și de 3,9 (peste 25 ani).

Deși, potrivit legii, voluntariatul este un factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi totodată în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale (Art.1 alin.2), de 5 ani, Legea Voluntariatului este vitregită de instrumente eficiente de implementare.

Voință legislativă pentru a crea cadrul dezvoltării voluntariatului, a existat. Acesta este motivul pentru care legea prevede că:

Art.6. Autorităţile administraţiei publice sprijină derularea activităţilor de voluntariat prin includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului ca resursă de dezvoltare a bunăstării sociale şi nu ca modalitate de reducere a cheltuielilor, precum şi modul de sprijinire a voluntariatului pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale.

Art. 7. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale susţin voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetăţenii pot participa activ la activităţi de voluntariat în comunităţile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acţiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, şi altele asemenea.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanţii legali ai organizaţiei gazdă, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective în activităţile de interes public desfăşurate de către voluntari, precum şi în vederea promovării, la nivel local, a acestor activităţi, a rezultatelor şi impactului social survenit.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale promovează şi susţin organizarea de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului, în data de 5 decembrie a fiecărui an.

Legea este generoasă și ne asigură că Statul recunoaște, susține și sprijină voluntariatul! Doar că, de 5 ani, nu au fost dezvoltate mecanismele prin care și face acest lucru. 

FITT are inițiativa

Lucrând la firul ierbii cu tinerii, conștientizăm în fiecare zi cât de precar este implementată această lege și cât de privați suntem de beneficiile garantate prin prevederile ei. Realizăm constant cât de vitală este elaborarea unei strategii naționale pentru implementarea acestei legi, instrument care să fie capabil să răspundă întrebărilor CUM? CÂND? UNDE? CINE? CÂT? atunci când citim Art.2:

(1) Statul român RECUNOAȘTE valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

(2) Statul SUSȚINE dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia, în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi altele asemenea.

(3) Statul român SPRIJINĂ dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

Așadar, încă din luna februarie am început dialogul cu Federația VOLUM pentru a demara procesul de elaborare a strategiei naționale (și a instrumentelor de implementare), atât de vitală aplicării eficiente a acestei legi. Am decis să punem laolaltă tot ce știm, avem, putem pentru a atinge acest obiectiv. Astăzi am făcut primul pas în vederea finanțării.


FITT, în parteneriat cu Federația VOLUM, a depus proiectul de elaborare a propunerii pentru Strategia Națională a Legii Voluntariatului (2021-2030)!


Chiar daca voluntariatul nu are limită superioară de vârstă, statisticile ne arată că tinerii de azi sunt majoritari când analizăm implicarea cetățenilor în activitățile de voluntariat, iar tinerii de azi nu doar că sunt cea mai bună masă critică pentru conturarea modelului pentru generațiile viitoare, dar, printr-o strategie eficientă, avem cele mai mari șanse să creștem retenția lor în voluntariat și după ce depașesc vârsta legală și nu vor mai fi tineri. 

Proiectul are la bază câteva principii de la care nu ne vom abate, după cum urmează:

1. Nu facem Strategie fără anchetă sociologică!

2. Ne ducem acolo unde sunt tinerii!

3. Vom activa administrația publică locală!

4. Propunerile publice vor fi rezultatul dialogului dintre tineri și reprezentanții autorităților!

5. Dialogul va avea loc doar cu respectarea drepturilor omului!

Este un proiect ambițios, deoarece presupune, pe lângă ancheta sociologică națională dedicată în integralitate voluntariatului, următoarele:

  • consultări în toate orașele reședință de județ, pe rând, în fiecare regiune de dezvoltare (dialog între tineri și autoritățile publice locale), dublate de întâlniri cu primari și președinți de consilii județene;
  • 7 întâlniri ale unui grup național de lucru format din tineri, reprezentanți ai sectorului neguvernamental, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale cu impact asupra voluntariatului în ansamblul său și alți actori relevanți;
  • o conferință națională organizată de Ziua Națională a Tineretului în anul 2021.

Prin contribuția celor 1.060 de participanți la dialog direct, vom elabora o STRATEGIE NAȚIONALĂ, care să fie implementată printr-un PLAN DE ACȚIUNE susținut prin finanțarea unui PROGRAM NAȚIONAL și, care, evident, să fie urmărită printr-un MECANISM DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE.

Este un proiect provocator, dar cineva trebuia să-l înceapă și ne bucurăm că Federația VOLUM a acceptat să ni se alăture în acest demers. Am fi preferat să fim plăcut surprinși și inițiativa să aparțină sectorului public. Nu este cazul. Suntem încrezători, în schimb, că vor face pasul să ne întâlnim la jumătatea drumului. Noi venim cu exemplul pozitiv, dintr-un colț al țării, unde dialogul și co-managementul nu sunt păsări rare. Dacă există deschidere, putem construi multe. Acest proiect a fost depus azi și ar trebui încheiat la 02 mai 2021. Dar, chiar dacă nu obținem finanțarea la acest apel, nu renunțăm și căutăm alte surse din care să-l putem implementa. Miza este una uriașă pentru dezvoltarea tinerilor și a solidarității sociale. (Mihai-Adrian VILCEA, președinte al FITT)