fbpx

În data de 11 februarie, colegele noastre Yolanda FLORESCU și Ioana BĂLTĂREȚU au luat parte la dialogul dintre reprezentanții structurilor de și pentru tineret (ONG-uri și instituții publice) din 15 state și Lloyd Russell-Moyle – președintele All-Party Parliamentary Group on Youth Affairs (APPG on Youth Affairs). APPG on Youth Affairs a fost înființat în 1998 pentru a ridica profilul problemelor care afectează și preocupă tinerii, încurajează dialogul dintre parlamentari, tineri și serviciile pentru tineret și încurajează o abordare coordonată și coerentă în elaborarea politicilor pentru tineret. Grupul are un sprijin larg, obținut din ambele Camere ale Parlamentului. Totodată, la întâlnire au participat reprezentanți ai English Youth Council, National Youth Agency Scotland și coordonatorii Youth and Children Commissions.

Întâlnirea a avut loc la Londra, în Parlamentul Regatului Unit (sala Margaret Thatcher).

Tema acestui dialog a reprezentat-o viitorul lucrului cu tinerii în UK și ce fac decidenții pentru îmbunătățirea situației lucrului cu tinerii.

Dialogul a fost organizat de către Leigh Middleton (National Youth Agency) și facilitat de către Andrew Hadley (asociația Momentul World), ambele din UK.


Colegele noastre și-au axat intervențiile pe  următoarele teme:

  1. Dezvoltarea și bugetarea programelor destinate descurajării discursului instigator la ură la adresa tinerilor imigranți ce locuiesc în UK;
  2. Dezvoltarea și bugetarea programelor pentru tineret ale căror beneficiari direcți să fie tinerii imigranți ce locuiesc în UK;
  3. Dezvoltarea și susținerea de parteneriate cu organizații neguvernamentale de și pentru tineret din statele din care provin tinerii, cu scopul facilitării accesului acestora la programele adresate lor, dezvoltate de către UK;
  4. Susținerea dezvoltării infrastructurii de tineret (în special a centrelor de tineret) cu scopul fidelizării tinerilor imigranți ce locuiesc în UK la activitățile pentru tineret, încurajării constituirii acestora în grupuri informale și organizații DE tineret, precum și pentru dezvoltarea sentimentului de apartenență al acestora la comunitățile în care trăiesc și activează.

Această întâlnire a fost organizată în contextul întâlnirii de lucru Youth Work in a Changing World (9-13.02.2020) care a reunit reprezentanți ai sectorului de tineret din 15 țări diferite, cu scopul cartografierii situațiilor naționale, al comparării acestora cu cea din UK, al intensificării legăturilor dintre UK și alte țări în contextul post-Brexit și al dezvoltării direcțiilor viitoare ale unui DIALOG (preponderent al TINERILOR), comun, cu decidenții privind îmbunătățirea sitemelor publice de proiectare, susținere și finanțare a sectorului de tineret.

Colegele noastre au militat permanent pentru promovarea grupurilor informale de tineri și a organizațiilor conduse exclusiv de tineri, precum și a rolului vital pe care centrele de tineret îl au în dezvoltarea sustenabilă a sectorului de tineret și a tinerilor ca membri activi ai comunităților lor.

Unele dintre intervențiile colegelor noastre pot fi audiate în două dintre cele 3 podcast-uri realizate pe parcursul întâlnirii, sub marile teme ale Strategiei Europene de Tineret:

  • Yolanda FLORESCU a fost invitată în primul podcast, realizat sub tema ENGAGE (puteți asculta AICI).
  • Ioana BĂLTĂREȚU a fost invitată în al doilea podcast, sub tema CONNECT (puteți asculta AICI).