fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș se pregătește pentru primul proiect internațional de voluntariat!

2 voluntari din Portugalia și Grecia se vor alătura echipei FITT, timp de 6 luni, în anul 2018, pentru a participa la implementarea proiectelor pentru tineri, dar și pentru a cunoaște Timișoara și România, culturile și valorile noastre!

Speak up for social inclusion! este o mobilitate de voluntariat, realizat prin Serviciul European de Voluntariat și urmărește să creeze o experiență de învățare atât pentru voluntari, cât și pentru organizația gazdă. Ne dorim să creeăm mediul propice dezvoltării personale și profesionale ale voluntarilor ce ni se vor alătura timp de 6 luni.

Printre cele mai importante activități la care vor lua parte cei doi voluntari se numără: ore de limba română, vizite în întreg orașul Timișoara, organizarea și implementarea proiectelor. Pentru a fi integrați în echipa noastră și pentru a simți că fac parte din comunitatea noastră, tinerii voluntari vor avea parte de ore de limba română și nu numai, pentru a ajunge să cunoască cât mai bine locul și cultura românească.

De asemenea, prin activități de educație non-formală, ei își vor dezvolta 8 competențe cheie:
1. aptitudini și competențe lingvistice în limba maternă
2. aptitudini și competențe lingvistice în limbi străine
3. aptitudini și competențe matematice
4. aptitudini și competențe științifice și tehnologice
5. aptitudini și competențe de învățare (learning to learn)
6. aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale
7. aptitudini și competențe antreprenoriale
8. aptitudini și competențe de exprimare culturală

Cei doi voluntari se vor implica activ în implementarea proiectelor FITT, contribuind direct la acestea cu experiența lor personală. Vor face parte din echipele coordonatoare ale fiecărui proiect, primind responsabilități în aceași măsură ca și restul membrilor. Desigur, vor avea parte de suport lingvistic și cultural pe toată perioada mobilității din partea coordonatorului de voluntari, dar și a mentorului voluntarilor, astfel încât să nu fie discriminați din niciun punct de vedere.

Primele proiecte în care voluntarii vor lua parte sunt proiectele desfășurate prin programul Erasmus+, Intervention for YOUth și Forging Fairness. Primul proiect este format dintr-un schimb de tineri cu participanți din 7 țări din Europa și un training course, ce se axează pe problema implicării tinerilor în comunitățile lor și încurajarea acestora de a participa activ la îmbunătățirea calității vieții din comunitate, fiind implicați și în procesul decizional care îi privește în mod direct. Al doilea proiect este un schimb de tineri, cu un număr de 42 de participanți din țări europene, ce are ca scop principal promovarea educației drepturilor omului în rândul tinerilor, precum și descoperirea metodelor de a combate discriminarea și discursul instigator la ură. Printre responsabilitățile care le vor reveni voluntarilor se numără comunicarea cu partenerii și cu participanții, comunicarea fiind în limba engleză, astfel încât vor avea oportunitatea de a-și dezvolta competențele lingvistice. De asmenea, vor avea ocazia să descopere noi culturi și valori ale tinerilor din 7 țări străine, având după aceea o vedere de ansamblu la nivel european a ceea ce înseamnă lucrul cu tinerii pe teme sensibile și de actualitate.
Pe lângă proiectele internaționale, voluntarii vor fi implicați și în proiectele locale ale Fundației, fapt ce îi va ajuta să descopere nevoile și obstacolele întâmpinate de tinerii timișeni și care sunt metodele și instumentele pe care lucrătorii de tineret le utilizează pentru a veni în ajutorul lor. Fiind implicați de aproape în aceste activități, voluntarii vor putea să contribuie cu propriile lor experiențe și cunoștiințe în domeniu, dar își vor dezvolta și competențe de învățare, de exprimare culturală, de antrepenoriat, de muncă în echipă și nu numai.

La sfârșitul mobilității, cei 2 tineri vor implementa propriul lor proiect, proiect ce va reprezenta parcursul lor de învățare în aceste 6 luni. Proiectul va fi în totalitate ideea lor, însă vor avea tot sprijinul necesar din partea echipei cu care au lucrat în toată această perioadă.

Tema principală pe care o vom aborda prin acest proiect este incluziunea socială și colaborarea cu tinerii cu șanse reduse și cu grupurile dezavantajate. Suntem conștienți de diferențele dintre contextul social și cultural al voluntarii străini și al beneficiari, de aceea dorim să le adresăm prin promovarea diversității și învățării multiculturale.

Credem că tinerii care provin din grupuri dezavantajate trebuie să vadă că nu sunt singuri, iar situația poate fi mai bună. Acest lucru se poate realiza prin acceptarea diversității, a multiculturalității și a conștientizării drepturilor sociale și a securității sociale. Copiii și tinerii cu mai puține oportunități trebuie să fie motivați și încurajați să ia acțiune și să-și ia viața în mâinile lor, indiferent de faptul că sunt excluși și discriminați din diferite motive sociale, culturale sau economice.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o societate incluzivă care să lucreze cu grupuri dezavantajate, să sensibilizeze societatea față de problemele sociale și economice cu care se confruntă tinerii, prin promovarea diversității, egalității și multiculturalității.

Serviciul European de Voluntariat (SEV sau EVS – European Voluntary Service) este un program al Comisiei Europene, finantat prin programul Tineret in Actiune, care sprijină serviciul de voluntariat transnațional al tinerilor. SEV permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 si 30 de ani să desfășoare stagii de voluntariat pentru perioade de la câteva săptămâni până la 12 luni în organizații dintr-o altă țară decât țara lor de reședință.

Pentru mai multe informații despre acest program și cum te poți implica, accesează: https://europeanvoluntaryservice.org