fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) vă invită să participați la Cursul de formare în domeniul politicilor publice pentru tineret, ce se va desfășura în perioada 24-28 noiembrie, în București.

Program:
24-28 noiembrie, 09:30-18:30

Cine poate participa?
– Reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale de și pentru tineret care își doresc să se implice activ și cu rezultate în procesul decizional la nivel local și național.
– Reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice care au responsabilități în domeniul politicilor publice pentru tineret.

Locurile sunt limitate – 25 de participanți – selecția se face în urma completării acestui formular (termen limită înscrieri: 15 noiembrie 2018, ora 23:59:59).

Obiectivele cursului:
• Dezvoltarea competențelor de înțelegere a proceselor de consultare și participare în domeniul politicilor publice pentru tineret.
• Experimentarea unor metode de consultare și analiză pentru elaborarea de politici publice pentru tineret.
• Experimentarea unor metode de evaluare și monitorizare a politicilor publice pentru tineret.

La sfârșitul cursului participanții vor fi în măsură să:
• identifice cadrul de elaborare și implementare a politicilor publice;
• analizeze oportunități pentru formulări de politici publice;
• formuleze politici publice relevante pentru sectorul de tineret;
• participe la monitorizarea și evaluarea politicilor publice.

Formatorii cursului de la București din perioada 24-28 noiembrie 2018 sunt Ana-Maria Grădinariu și Irina Lonean.

Participarea se poate face în limita a 1 persoană/organizație. Selecția participanților se va face în urma completării acestui formular de înscriere. Participanții selectați vor primi informații despre rezultatele procesului de selecție până cel târziu în data de 15 noiembrie 2018.

Pentru acest curs Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) acoperă costurile de formare, manualele, pauzele de cafea și masa de prânz pentru fiecare zi de formare. Nu sunt acoperite costurile de cazare și de transport.

Cursul face parte din proiectul „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret”, selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332.

Proiectul cuprinde 6 cursuri de formare similare în domeniul politicilor publice pentru tineret. Detalii mai jos:
• Baia Mare, 10-14 noiembrie 2018
• București, 24-28 noiembrie 2018
• Timișoara, 10-14 decembrie 2018
• Brașov, 21-25 ianuarie 2019
• Iași / Craiova, 9-13 februarie 2019
• Craiova / Iași, 2-6 martie 2019

Prin acest formular  se poate face înscrierea pentru cursul ce va avea loc la București în perioada 24-28 noiembrie 2018.

Mai multe detalii despre proiect se regăsesc aici: https://fitt.ro/centru-de-inovatie-si-excelenta-politici-publice-tineret/.