fbpx

 

Până la 29 octombrie, tinerii timișoreni se pot înscrie cu inițiative în cadrul Com’On Timișoara, proiect care îi ajută pe aceștia să devină super eroi ai comunității.

Scopul proiectului Com’on Timișoara este derularea unui proces participativ bazat pe implicarea tinerilor în comunitate. Pe baza rezultatelor obținute, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș va premia inițiative ale unor grupuri informale de tineri din localitate care au legătură cu obiectivul competiției, și anume acela de a implementa proiecte în diferite locații în Timișoara.

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de până la 20 de proiecte propuse de către tineri și adresate comunității locale, proiecte care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet). Bugetul total alocat în mod direct activităților culturale, educative, sportive, civice etc. preconizate a se realiza va fi de aproximativ 47.000 lei (care includ taxele aferente). Bugetul maxim pentru o propunere de proiect este de 2000 lei.

Proiectul își propune implicarea cetățenilor din Timișoara într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți din) bugetului public.

„COM’ON Timișoara” este denumirea aleasă pentru această inițiativă. COM’ON dorește să transmită spiritul acestui proiect, faptul că este un proiect al întregii comunități, dar conține și un îndemn des folosit în limba engleză, un fel de HAIDE, care îndeamnă la participare.

Misiunea proiectului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și a grupurilor informale formate de către ei în participarea activă a acestora la schimbarea societății, printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă, prin împărtășirea spațiului, culturii, puterii, muncii, bucuriei, viziunii și valorilor europene comune, abordând teme precum responsabilizarea și susținerea tinerilor, mobilitatea, informarea și dialogul structurat, în cadrul unui program de un an în Timișoara, program care este încadrat în strategia locală pentru tineret.

Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă format din minim 3 tineri care locuiesc în Timișoara (inclusiv elevi sau studenți înscriși într-o instituție educațională din Timișoara) și care au vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc.  Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă, iar o echipă cu același nume și având în componență aceiași membri poate propune un număr maxim de 3 inițiative.

Obiectivele inițiativei:

  • să implicăm comunitatea locală prin proiecte și activități de tineret;
  • să activăm tinerii și organizațiile lor în cadrul acestui proces de dezvoltare urbană;
  • să sporim cooperarea sustenabilă între organizațiile locale, naționale și europene;
  • să creăm un parteneriat durabil între autoritățile locale, tineri, ONG-uri de tineret și alte instituții cu responsabilitate în sectorul de tineret;
  • să creăm mecanisme de participare durabile pentru tineri și să creăm oportunități de carieră mai bune pentru tinerii talentați;
  • să creăm condițiile necesare pentru a susține inovațiile, ideile creative ale tinerilor;
  • să creăm mecanisme financiare durabile pentru susținerea proiectelor și structurilor de tineret. 

COM’ON TIMIȘOARA este un proiect dezvoltat și implementat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) cu finanțare din partea Primăriei Municipiului Timișoara prin programul de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local conform HCL 40/29.07.2016. Proiectul a fost inițiat împreună cu sprijinul acordat de către Grupul PONT, inițiator al programului cu același nume din Cluj-Napoca.

Mai multe detalii, regulamentul și formularul de înscriere se pot găsi pe site-ul proiectului: timisoara.com-on.ro.