fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș anunță câștigarea proiectului „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret”, selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332.

Scopul proiectului:

Formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret, la nivel național, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni).

Context:

Viziunea privind administrația publică din România pentru anul 2020 este aceea de a consolida o administrație publică eficientă și receptivă la nevoile societății; o spirală a încrederii în raport cu societatea (SCAP).
Conștientizarea deficitului de dialog public dintre autoritățile, instituțiile publice și societatea civilă a condus la un proces amplu de elaborare de standarde și modalități de comunicare eficientă a legiuitorilor europeni cu părțile afectate de noile reglementări. Administrația publică din România, la nivel central și la nivel local, a trecut prin transformări majore. În pofida evoluțiilor pozitive înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe, concentrându-se mai mult pe latura formală a activității administrației.
Implicarea insuficientă a partenerilor (mediul academic, de afaceri, societatea civilă) în cadrul procesului decizional generează un anumit grad de neîncredere între funcționari și cetățeni. Cunoștințele limitate, necunoașterea unor tehnici de intervenție pentru propuneri constructive au condus la abandon, la prezență formală și la propuneri fără continuitate. Dialogul cu administrația publică suferă de absența expertizei celor implicați în a contribui profesional în luarea deciziilor publice optime.

Viziunea UE asupra tineretului, conform Strategiei Naționale în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020, se bazează pe două abordări:

  • investiția în tineret, respectiv alocarea de resurse sporite pentru dezvoltarea unor domenii ale politicii de tineret care afectează tinerii
  • promovarea potențialului pe care tinerii îl au pentru reînnoirea societății și contribuirea la valorile UE.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), de la înființare, are preocupări legate de spijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret în județul Timiș, cooptarea organizațiilor în procesul democratic de luare a deciziilor și dezvoltarea de programe pentru tineret.

Obiective

Alături de Universitatea de Vest Timișoara – partener în cadrul proiectului – FITT își propune să contribuie la eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul judiciar și să creeze premisele pentru implementarea cu succes a reformelor în domeniul politicilor de tineret, urmărind realizarea următoarelor obiective:

  1. Identificarea la nivelul organizațiilor nonguvernamentale, partenerilor sociali, a autorităților și instituțiilor publice la nivel național, a mecanismului și modalităților de adoptare a deciziilor, investigarea criteriilor de luare a deciziei la nivel local, regional, național în domeniul politicilor de tineret, în scopul dezvoltării și introducerii de sisteme și standarde comune în domeniul politicilor publice de tineret.
  2. Creșterea capacității a 200 actori implicați în domeniul politicilor de tineret (reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, reprezentanți ai partenerilor sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție), de a iniția activități participative și de a se implica în procesul de elaborare a politicilor publice și în luarea deciziilor legate de serviciile pentru tineret prin instruiri, participări la ședințele în care se adoptă politicile și bugetele în domeniul politicilor de tineret, participări la dezbateri publice, rețele tematice locale și naționale.
  3. Dezvoltarea responsabilității civice în rândul a 150 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și reprezentanți ai partenerilor sociali, prin realizarea unor inițiative la nivel comunitar (flashmoburi, photovoice), în vederea promovării egalității de șanse și nediscriminării în rândul tinerilor, precum și a dezvoltării durabile.

Proiectul se desfășoară în perioada mai 2018 – iulie 2019, valoare totală 953,954.51, cofinanțare Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – 13,410.05, cofinanțare Universitatea de Vest Timișoara – 5,669.04.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații membre și peste 27 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României. Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie activă și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național.