fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș caută o persoană pentru ocuparea postului de Organizator de producție. 

Ce ne dorim de la tine…

– Să îți placă să comunici și să o faci cum trebuie;

– Să fii o persoană flexibilă și să te adaptezi ușor la orice situație;

– Să ai competențe de rezolvare a problemelor;

– Să fii o persoană eficientă;

– Pentru că suntem un grup mare (și fain), e foarte important să poți lucra eficient atât în echipă, cât și independent;

– Să poți să îți gestionezi bine timpul.

 

Ce vei face…

– Te vei asigura că materialele și toate cele necesare bunei desfășurări a evenimentelor sunt livrate la timp;

– Te vei asigura de buna funcționare a organizației din punct de vedere tehnic;

– Vei face planificări de activități de producție și de logistică în cadrul celor 7 centre de tineret ale FITT;

– Te vei asigura de menținerea și dezvoltarea capacităților de producție și te vei asigura de folosirea corectă și eficientă a echipamentelor;

– Vei obține de aprobări de la instituțiile statului specifice pentru organizarea evenimentelor, acolo unde este cazul;

– Vei monta echipamente de sunet, de lumini și altele necesare organizării evenimentelor;

– Vei verifica periodic inventarul și vei administra obiectele de inventar.

Programul de lucru este de 8 ore/zi.

Pentru a aplica în vederea ocupării postului, așteptăm CV-ul tău și scrisoarea de motivație la adresa programe@fitt.ro.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 31 de organizații membre și peste 30 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.

Scopul nostru îl reprezintă instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul drepturilor universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației, aspirațiilor societății românești și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

Obiectivele noastre pentru perioada 2017-2022 vizează sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor din comunități dezavantajate în județul Timiș, creșterea gradului de participare a tinerilor din județul Timiș, sprijinirea mișcării de voluntariat în rândul tinerilor în județul Timiș, implicarea în implementarea și dezvoltarea de evenimente europene pentru tineret, dezvoltarea și menținerea centrelor de tineret, dezvoltarea de resurse, parteneriate și oportunități pentru tineret la nivel european, precum și promovarea valorilor europene.

Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie active și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național.

 

 

EN

Timiș County Youth Foundation (FITT) is expanding its team and it’s looking for young people who are up for a change, full of energy to do good! We want you in our team to create activities, opportunities and cool contexts together, just right for the development of the young people in Timișoara.

FITT is looking for a logistics and production organizer.

 

What we expect from you…?

– To like to communicate and to do it right;

– To be a flexible person and to be able to easily adapt to any situation;

– To have solving-problem oriented skills;

– To be an efficient person;

– Because we are a big (amazing) group, it is very important to be able to work efficiently in a

team but also independent;

– To be able to manage your time well.

 

What are you going to do…?

– You will ensure that the materials and all other stuff that are needed are delivered in time;

– You will ensure that the organisation functions properly from a technical point of view;

– You will make a planning for the manufacturing and logistics activities within the 7 FITT

youth centres;

– You will ensure the maintaining and the development of manufacturing and you will ensure

the right and efficient use of the equipment;

– You will get permits from the specific government institutions for organising events, if

needed;

– You will install the audio, lights and other kind of equipment that is needed for the events;

– You will regularly check the inventory and you will manage the items from the stock.

 

Regarding the salary, for a full-time job, 8 hours/day.

In order to apply, please send us your CV and motivational statement at programe@fitt.ro