fbpx

Hai în echipa proiectului „Incubatorul participării tinerilor” din cadrul Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT)! Avem 5 posturi disponibile, vezi care ți se potrivește:

Formator – 3 posturi – 40 ore/lună x 2 luni / post

Expert cercetare – 1 post – 40 ore/lună x 5 luni

Expert responsabil formare – 1 post – 25 ore/lună x 5 luni + 35 ore/lună x 1 lună

Te-am făcut curios? Iată aici niște detalii despre posturi: 

Formator

Cerințe: studii  superioare,  experiență în educație  non-formală,  dezvoltarea  de  standarde și  metodologii,  schimburi  de  experiență.

Atribuții:  

 • Realizare materiale Manual/tool kit
 • Derulare sesiuni de instruire
 • Oferă suport experţilor formatori prin distribuirea materialelor către cursanţi, organizarea grupelor,dosarelor   cursanţilor,   colectarea   documentelor   necesare   de   la   grupul   ţintă,   administrarea certificatelor   de   formare
 • dezvoltă metodologia de certificare a participanţilor la activităţilor educaţionale
 • gestionează acordarea certificatelor de participare
 • Sprijină realizarea la timp a rapoartelor periodice privind situaţia organizării cursurilor de formare
 • Sprijină elaborarea la timp şi conforma a raportărilor aferent
 • Evaluare participanţi şi oferire feedback

 

Expert cercetare

Cerințe: doctorand în științe sociale (sociologie, științe politice ş.a.),vechime minim 5 ani în domeniul tineret.

Atribuții: 

 • Coordoneaza, gestioneaza si implementeaza procesul de diagnoza de nevoi, pe esantionreprezentativ
 • Stabileste pasii in realizarea diagnozei sociologice
 • Stabileste itemii de diagnoza in vederea utilizarii software-ului
 • Realizeaza chestionarul pentru colectarea opiniilor
 • Participa la realizarea bazei de date cu potentialii respondenti
 • Gestioneaza   procesul   de   chestionare   a   minim   1000   respondenti     
 • Genereaza   rapoarteintermediare,  analizand  receptivitatea  si  interesul respondentilor  
 • Realizeaza  raport  diagnoza  denevoi  pe  esantion  reprezentativ

 

 

 Expert responsabil formare

Cerințe: vechime  5  ani, experiență în Politici  europene  de  tineret,  Managementul  strategic  şi general al organizaţiei, Reprezentarea organizaţiei şi a tinerilor în oricare dintre comunităţile la nivel local, naţional, european şi internaţional.

Atribuții: 

 • Realizare materiale aferente pentru sesiunea de formare
 • Derulare  sesiuni  de  instruire  –  teorie+practică  pe  teme:  politici  europene  de  tineret,  planificare strategică  în  domeniul  tineretului,  participarea  tinerilor  şi  dezvoltare  comunitară
 • Realizare de materiale de instruire interactive
 • Evaluare participanţi și oferire feedback

 

Dacă dorești să aplici pentru unul dintre posturile disponibile, trimite-ne CV-ul și scrisoarea de motivație la adresa de e-mail programe@fitt.ro, iar noi te vom contacta pentru un interviu de cunoaștere.
________________________________________ 

 

Ce urmărește proiectul „Incubatorul participării tinerilor” 

Proiectul „Incubatorul participării tinerilor” urmărește construirea unei punți între ONG-urile dedicate tinerilor și instituțiile publice de la nivelul județului Timiș și consolidarea capacității organizaţiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării cooperării la nivel local în domeniul tineretului.  

De ce avem nevoie de implementarea unui astfel de proiect? 

Deoarece am realizat o cercetare prin intermediul căreia s-a demonstrat că „există o nevoie de informare cât se poate de stringentă în ceea ce privește politicile pentru tineret”, ne dorim ca lucrul cu și despre tineri să se poată desfășura într-o manieră optimă. 

Ce rezultate dorim să obținem? 

Rezultatele care vor continua și după încheierea proiectului (proiect implementat între 01 august 2022 și 30 septembrie 2023) vizează: 

 • 20 de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală (PDL) în domeniul tineret, care asigură sustenabilitatea şi în special continuarea colaborării între UAT-uri și ONG-uri din județul Timiș; 
 • promovarea cooperării între autoritățile publice și ONG-uri, care va duce la dezvoltarea materialelor resursă disponibile atât pentru autoritățile publice, cât și pentru ONG-uri; 
 • ghidul de bune practici, care va cuprinde exemple din cadrul județului Timiș, cu rolul de a arăta că în proximitate există soluții pentru cooperare între UAT-uri și ONG-uri. 

Prin intermediul acestor PDL-uri există premisele cooperării instituționale și planificate privind dezvoltarea inițiativelor locale (politici publice locale) în domeniul tineret. Mai mult, o parte dintre acestea își propun elaborarea și adoptarea de documente programatice (strategii de tineret) atât la nivelul județului Timiș cât si la nivelul unor UAT-uri. 

 

Ce activități vom desfășura? 

Vom desfășura activitățile educaționale, ce au rolul de a fi „locul” de cunoaștere între reprezentanții celor două medii, catalizând în acest fel viitoarea cooperare. 

Beneficiarii care vor participa la activitățile educaționale vor dobândi cunoștințele necesare dezvoltării cooperării între autorități publice și ONG-uri. 

De asemenea, vor fi organizate și activități de mentorat, ce au rolul de a ghida pașii pe care reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale trebuie să îi facă: 

 • Mentorat pentru dezvoltarea si înființarea consiliilor consultative de tineret 
 • Mentoratul acordat în realizarea de programe de/pentru tineret 
 • Mentorat cu privire la planificarea strategică 
 • Mentorat care vizează sprijinirea proceselor de constituire a ONG-urilor de/pentru tineret 

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.