fbpx

Hai în echipa proiectului „Incubatorul participării tinerilor” din cadrul Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT)! Avem 6 posturi disponibile:

Operator chestionare – 80 ore/lună x 2 luni / post

Te-am făcut curios? Iată aici niște detalii despre post:

Cerințe: studii medii

Atribuții:

 • participare la realizarea bazei de date cu respondenții
 • contactarea a minim 200 de respondenti/operator (minim 1000 respondenti contactați la final de diagnoză),
 • realizarea de raportări
 • participarea la întâlniri de lucru

________________________________________

Ce urmărește proiectul „Incubatorul participării tinerilor” 

Proiectul „Incubatorul participării tinerilor” urmărește construirea unei punți între ONG-urile dedicate tinerilor și instituțiile publice de la nivelul județului Timiș și consolidarea capacității organizaţiilor non-guvernamentale de şi pentru tineret de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării cooperării la nivel local în domeniul tineretului.

De ce avem nevoie de implementarea unui astfel de proiect? 

Deoarece am realizat o cercetare prin intermediul căreia s-a demonstrat că „există o nevoie de informare cât se poate de stringentă în ceea ce privește politicile pentru tineret”, ne dorim ca lucrul cu și despre tineri să se poată desfășura într-o manieră optimă.

Ce rezultate dorim să obținem? 

Rezultatele care vor continua și după încheierea proiectului (proiect implementat între 01 august 2022 și 30 septembrie 2023) vizează:

 • 20 de Parteneriate pentru Dezvoltare Locală (PDL) în domeniul tineret, care asigură sustenabilitatea şi în special continuarea colaborării între UAT-uri și ONG-uri din județul Timiș;
 • promovarea cooperării între autoritățile publice și ONG-uri, care va duce la dezvoltarea materialelor resursă disponibile atât pentru autoritățile publice, cât și pentru ONG-uri;
 • ghidul de bune practici, care va cuprinde exemple din cadrul județului Timiș, cu rolul de a arăta că în proximitate există soluții pentru cooperare între UAT-uri și ONG-uri.

Prin intermediul acestor PDL-uri există premisele cooperării instituționale și planificate privind dezvoltarea inițiativelor locale (politici publice locale) în domeniul tineret. Mai mult, o parte dintre acestea își propun elaborarea și adoptarea de documente programatice (strategii de tineret) atât la nivelul județului Timiș cât si la nivelul unor UAT-uri.

Ce activități vom desfășura? 

Vom desfășura activitățile educaționale, ce au rolul de a fi „locul” de cunoaștere între reprezentanții celor două medii, catalizând în acest fel viitoarea cooperare.

Beneficiarii care vor participa la activitățile educaționale vor dobândi cunoștințele necesare dezvoltării cooperării între autorități publice și ONG-uri.

De asemenea, vor fi organizate și activități de mentorat, ce au rolul de a ghida pașii pe care reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale trebuie să îi facă:

 • Mentorat pentru dezvoltarea si înființarea consiliilor consultative de tineret
 • Mentoratul acordat în realizarea de programe de/pentru tineret
 • Mentorat cu privire la planificarea strategică
 • Mentorat care vizează sprijinirea proceselor de constituire a ONG-urilor de/pentru tineret

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020