fbpx

[EN version below]

FITT demarează luna aceasta un proiect menit să creeze contexte și spații prietenoase tinerilor care s-au refugiat de conflictul armat din Ucraina în județul Timiș.

Ne dorim ca proiectul să contribuie la construirea încrederii tinerilor ucraineni în comunitatea locală din județul nostru și invers, stimulând, totodată, participarea tinerilor la viața comunității locale, creând alternative și oportunități de dezvoltare și de petrecere a timpului liber.


Obiectivele propuse sunt:

 • Crearea de spații și contexte prietenoase pentru tineri (centre de tineret, inclusiv unul mobil);
 • Sprijinirea și facilitarea accesului la educație și construirea unui context bazat pe participarea comunității;
 • Stimularea și dezvoltarea dialogului intercultural între tinerii refugiați și tinerii din comunitatea gazdă;
 • Stimularea și construirea încrederii tinerilor ucraineni în comunitatea locală și invers;
 • Educarea tinerilor expuși riscurilor cu privire la riscurile și consecințele implicării în acte de violență și criminalitate;
 • Crearea de alternative și oportunități de petrecere a timpului liber pentru tineri.

Beneficiarii acestui proiect sunt tineri cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, aducând împreună atât tineri care s-au refugiat în județul Timiș în urma conflictului armat din Ucraina, dar și tineri din comunitatea locală, timișoreană.


Astfel, pentru buna desfășurare a proiectului, FITT lansează apelul pentru recrutarea de personal, pentru următoarele posturi (apăsând pe numele postului, veți fi redirecționat(ă) către descrierile posturilor):


Posturile deschise implică lucrul cu tineri ucraineni și tineri timișoreni, astfel că reprezintă un avantaj cunoașterea limbii ucrainene. Pentru toate posturile vacantate, programul de lucru este unul full-time, de 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

Ocuparea posturilor se va face cu un contract determinat, pe o perioadă de 6 luni (durata proiectului), existând posibilitatea încheierii unui nou contract la încheierea celor 6 luni, pentru continuarea activității în cadrul FITT.Beneficiile de a te alătura proiectului:

 • Oportunitatea de a contribui într-o acțiune umanitară bazată pe solidaritate;
 • O echipă și un mediu de lucru tânăr și dinamic (Pe cuvânt! Uite-ne AICI);
 • Șansa de a participa la sesiuni de formare profesională (traininguri, cursuri de formare);
 • Oportunitatea de a lucra în singurul centru de tineret certificat de Consiliul Europei (detalii aici).

Câteva detalii despre FITT: 

FITT este o organizație-umbrelă pentru ONG-uri de tineret din județul Timiș, iar cu 30 de organizații membre și 30 de ani împliniți de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României.

Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paletă, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie activă și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național. FITT însăși este un model democratic, fiind guvernată de o Adunare Generală compusă exclusiv din ONG-uri de tineret din județul Timiș și condusă de un consiliu format din 13 reprezentanți ai acestora.

Pentru muult mai multe detalii despre FITT, mergi aici.Dacă dorești să aplici pentru unul din posturile vacantate, trimite-ne CV-ul și scrisoarea de motivație în limba engleză la adresa de mail programe@fitt.ro până la data de 8 mai, iar noi te vom contacta pentru un interviu de cunoaștere.

Pentru mai multe detalii sau întrebări, scrie-ne la nadia.tismanaru@fitt.ro sau sună-ne la 0769 359 680.


Proiectul beneficiază de sprijin financiar din partea ACTIONAID.
FITT is launching a project this month aiming to create friendly contexts and spaces for young people who have taken refuge from the armed conflict in Ukraine in Timiș County.

We want the project to contribute to building the trust of young Ukrainians in the local community in our county and vice versa, while stimulating the participation of young people in the life of the local community, creating alternatives and opportunities for development and leisure.


The proposed objectives are:

 • Creating youth-friendly spaces and contexts (youth centers, including a mobile unity);
 • Supporting and facilitating access to education and building a context based on community participation;
 • Stimulating and developing intercultural dialogue between young refugees and young people in the host community;
 • Stimulating and building the trust of young Ukrainians in the local community and vice versa;
 • Educating young people at risk about the risks and consequences of engaging in acts of violence and crime;
 • Creating alternatives and leisure time opportunities for young people.

The beneficiaries of this project are young people aged between 14 and 35, bringing together both young people who took refuge in Timiș County following the armed conflict in Ukraine, and also young people from the local community, from Timișoara.

Thus, for the good development of the project, FITT launches the call for staff recruitment, for the following positions (by clicking on the name of the position, you will be redirected to the job descriptions – the English version is below the Romanian one):


The open positions involve working with young Ukrainians and young people from Timisoara, so it is an advantage to know the Ukrainian language. For all the vacancies, the working hours are full-time, 8 hours/day, 5 days a week.

There will be a fixed-term working contract, for a period of 6 months (duration of the project), with the possibility of concluding a new contract at the end of the 6 months, to continue the activity within FITT.The benefits of joining the project and FITT team:
 • The opportunity to contribute to humanitarian action based on solidarity;
 • A young and dynamic team and work environment (Honestly! Check it out here);
 • The chance to participate in professional training sessions (workshops, training courses);
 • Opportunity to work in the only Council of Europe certified youth center (details here).

Some details about FITT:

FITT is an umbrella organization for youth NGOs in Timiș County, and with 30 member organizations and more than 31 years of uninterrupted activity, FITT is the most important and oldest youth NGO in Western Romania.

The programs and activities implemented by FITT cover a wide range, from social activities for disadvantaged young people to cultural or active citizenship programs and the development of public policies at the local and national levels. FITT itself is a democratic model, being governed by a General Assembly composed exclusively of youth NGOs from Timiș County and led by a council of 13 representatives.

For more details on FITT, go here.


If you want to apply for one of the vacancies, send us your CV and the motivation letter in English to the email address programe@fitt.ro until May 8, and we will contact you for a getting to know each other interview.

For more details or questions, send us an email at nadia.tismanaru@fitt.ro or call us at +40 769 359 680.


The project receives financial support from ACTIONAID.