fbpx

Strategia sectorului de tineret (2020-2030) – Consiliul Europei

Obiectivul 1.

REVITALIZAREA DEMOCRAȚIEI PLURALISTE

Măsuri:

 1. Creșterea capacității societății civile a tinerilor de a promova democrația participativă și cetățenia democratică în interiorul și dincolo de calitatea lor de membru;
 2. Desfășurarea mai multor politici și procese de guvernare într-o manieră semnificativă și participativă, implicând grupuri diverse de tineri și reprezentanții / organizațiile acestora;
 3. Consolidarea politicii de tineret și a activității tinerilor în eliminarea barierelor în calea participării tinerilor;
 4. Îmbunătățirea răspunsurilor instituționale la noile evoluții ale democrației, precum schimbarea tiparelor de participare a tinerilor, digitalizarea sau guvernarea internetului.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.1:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

Obiectivul 2.

ACCESUL TINERILOR LA DREPTURI

Măsuri:

 1. Continuarea progreselor în implementarea standardelor Consiliului Europei privind accesul tinerilor la drepturi;
 2. Creșterea capacității și a resurselor pentru organizațiile de tineret și alte părți interesate relevante pentru a oferi educație în domeniul drepturilor omului și pentru a pleda accesul la drepturi;
 3. Îmbunătățirea răspunsurilor instituționale la problemele emergente care afectează drepturile tinerilor și tranziția lor la vârsta adultă, cum ar fi, dar fără a se limita la, efectele schimbărilor climatice și degradării mediului, inteligenței artificiale, spațiului digital, mobilității sporite și noilor forme de angajare.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.2:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

Obiectivul 3.

TRAIUL ÎMPREUNĂ ÎN SOCIETĂȚI PAȘNICE ȘI INCLUSIVE

Măsuri:

 1. Dotarea mai bună a părților interesate pentru a face față atât provocărilor construirii unor societăți inclusive prin politici, programe și proiecte care să cuprindă diversitatea, cât și să monitorizeze eficient și să combată discriminarea, violența și excluderea;
 2. Permiterea tinerilor, inclusiv a celor care suferă de orice formă de discriminare și excludere, să beneficieze de oportunități care își dezvoltă angajamentul și exercitarea cetățeniei democratice;
 3. Încorporarea fundamentelor cheie, precum unitatea europeană, solidaritatea globală, pacea, diversitatea, dialogul intercultural și intergenerațional și sustenabilitatea mediului, mai proeminent în politici, practici și cercetări în și dincolo de sectorul tineretului;
 4. Consolidarea capacităților, agenției și conducerii tinerilor de a preveni violența, de a transforma conflictele și de a construi o cultură a păcii prin sprijin substanțial pentru finanțare, construirea rețelelor și recunoașterea diversității depline a tinerilor și a modalităților lor de organizare.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.3:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

Obiectivul 4.

Lucrul cu tinerii

Măsuri:

 1. Consolidarea, recunoașterea și promovarea politicilor și practicilor de lucru cu tinerii prin încorporarea muncii tinerilor în cadrul politicilor pentru tineret, în special printr-o agendă europeană de lucru pentru tineret și punerea în aplicare a acesteia, în strânsă cooperare cu Uniunea Europeană;
 2. Îmbunătățirea calității lucrului cu tinerii, furnizată atât de lucrătorii voluntari, cât și de lucrătorii plătiți;
 3. Extinderea accesului și atractivității lucrului cu tinerii și a educației / învățării non-formale în beneficiul populațiilor mai largi de tineri.

Contribuția FITT la implementarea Obiectivului nr.4:

FITT, reprezentată în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei
Opportunitate de voluntariat pentru tineri din Timișoara pentru 2 săptămâni.
5 decembrie, ziua internationala a voluntarilor
Prelungirea Certificatului de Calitate pentru Centre de Tineret al Consiliului Europei pentru Casa Tineretului din Timișoara

Scopul și mecanismele de implementare:

Rezoluția CM/Res(2020)2 privind strategia sectorului de tineret 2030 a Consiliului Europei (22 ianuarie 2020):

Scop:

Sectorul de tineret al Consiliului Europei ar trebui să urmărească să permită tinerilor din toată Europa să mențină, să apere, să promoveze și să beneficieze în mod activ de valorile de bază ale drepturilor omului, democrației și statului de drept ale Consiliului Europei, în special prin:

 • consolidarea accesului tinerilor la drepturi, astfel încât acești tineri și toate formele societății civile ale tinerilor să se poată baza pe un mediu propice pentru exercitarea deplină a tuturor drepturilor și libertăților lor umane, inclusiv politici, mecanisme și resurse concrete;
 • aprofundarea cunoștințelor despre tineret, astfel încât implicarea democratică a tinerilor să fie susținută de comunități de practici care produc cunoștințe și expertiză;
 • lărgirea participării tinerilor, astfel încât tinerii să participe în mod semnificativ la luarea deciziilor, pe baza unui consens social și politic larg în sprijinul incluziunii, guvernanței participative și responsabilității.

Mecanisme de implementare:

 • Cooperarea interguvernamentală la nivel pan-european privind pregătirea și punerea în aplicare a politicii pentru tineret, pe baza standardelor Consiliului Europei;
 • Asistență pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret în statele membre prin măsuri de sprijin bilateral și multilateral;
 • Consolidarea capacităților tinerilor multiplicatori (lideri și lucrători de tineret), în special prin centrele europene de tineret și programele lor de educare și formare;
 • Buna guvernare și participarea tinerilor, în special prin sistemul de co-management care aduce tinerii și reprezentanții guvernului împreună pentru a lua decizii, ceea ce ar trebui să fie principala platformă pentru dezvoltarea consensului, legitimității și apartenenței multilaterale la nivel european în domeniul tineretului, precum și un spațiu pentru cooperarea politică și interinstituțională;
 • Sprijin financiar pentru dezvoltarea societății civile a tineretului, în special prin intermediul Fundației Europene pentru Tineret;
 • Inovarea în lucrul cu tinerii, politica în domeniul tineretului și cercetarea în rândul tinerilor;
 • Cooperarea între factorii de decizie, practicienii și cercetătorii în domeniul tineretului;
 • Dezvoltarea calității și stabilirea standardelor în domeniul politicii pentru tineret;
 • Cooperarea cu Uniunea Europeană și parteneriate cu alte părți interesate și servicii implicate în domenii relevante pentru sectorul de tineret al Consiliului Europei;
 • Integrarea tineretului și cooperarea trans-departamentală în cadrul Consiliului Europei;
 • Informarea proactivă și implicarea tinerilor care se confruntă cu dezavantaje;
 • Anticiparea tendințelor, provocărilor și oportunităților viitoare.