fbpx

Strategia pentru TINERET a Municipiului Timișoara (2014-2020)

Misiunea strategiei:

Crearea unui cadru adaptat și incluziv pentru susținerea dezvoltării personale și profesionale a tinerilor din Timișoara, precum și pentru participarea tinerilor timișoreni la viața publică și la dezvoltarea durabilă a societății locale.

I. SOCIETATEA PENTRU TINERI

1. Cadrul instituțional

Obiectivul 1.1.

CREAREA UNUI CADRU INSTITUȚIONAL care: să asigure recunoașterea problematicii tinerilor la nivelul politicilor publice locale; să sprijine respectarea principiilor bunei guvernări; să faciliteze coordonarea și colaborarea între instituţii şi mediul asociativ; să susțină activități de tineret.

Măsuri:

1. Înființarea şi susţinerea unui Centru de Tineret pe lângă Primăria Municipiului Timișoara coordonat prin co‐decizie de Consiliul Consultativ al Tinerilor şi de executivul Primăriei. În cadrul Centrului vor fi minim doi angajați în poziţia de lucrători de tineret și va pune la dispoziția organizațiilor și grupurilor de tineri resurse pentru desfășurarea activităților (Responsabil: PMT și Consiliul Local)

2. Constituirea unui compartiment de tineret în cadrul Primăriei Timişoara care va asigura secretariatul Centrului de Tineret şi al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Primăria Timişoara. Acest compartiment va gestiona din punct de vedere administrativ finanțările proiectelor de tineret, cu minim 2 angajaţi. (Responsabil: PMT și Consiliul Local)

3. Crearea și menținerea la zi a unei baze de date cu asociațiile, organizaţii de şi pentru tineret din Timişoara, instituții publice şi grupuri informale de tineri, active în domeniul muncii cu tinerii. (Responsabil: Centrul de Tineret, FITT)

4. Crearea și menținerea la zi a unei baze de date cu proiectele și activitățile realizate de către actorii locali implicaţi în lucrul cu tinerii, precum şi realizarea unui calendar aferent activităţilor. (Responsabil: Centrul de Tineret, FITT)

5. Crearea și menținerea la zi a unei baze de date cu oportunitățile de voluntariat destinate tinerilor din Timişoara. (Responsabil: Centrul de Tineret, FITT)

6. Crearea unui instrument de difuzare lunară a informaţiei. (Responsabil: Centrul de Tineret, FITT)

7. Recunoaşterea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timişoara şi susţinerea iniţiativelor sale. (Responsabil: FITT).

Obiectivul 1.2.

Susținerea de evenimente și proiecte

Măsuri:

8. Organizarea unor evenimente anuale pentru tineri, precum: Ziua Voluntarului, Ziua Educaţiei Nonformale, Ziua Internaţională a Tineretului, Ziua Naţională a Tineretului, Gala Proiectelor de şi pentru Tineret şi altele. (Responsabil: Centrul de Tineret, PMT, FITT, DJTS Timiș, ONG-uri).

9. Lansarea de apeluri de proiecte locale de şi pentru tineret cu finanțare asigurată de Consiliul Local. Evaluarea realizată de o comisie de experți externi. (Responsabil: PMT, Consiliul Local, DJTS Timiș).

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind CADRUL INSTITUȚIONAL:

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

II. DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ

2. Consiliere

Obiectivul 2.1.

Asigurarea unui număr suficient de consilieri la nivelul școlilor din Timișoara prin finanțare din partea Consiliului Local

Măsuri:

10. Asigurarea de servicii de consiliere în cadrul Centrului de Tineret. (Responsabil: PMT, ISJ, organizațiile de studenți, consiliile elevilor, centrele din universități, CJRAE, Centrul de Tineret, FITT)

11. Asigurarea de servicii de consiliere în cadrul școlilor. (Responsabil: PMT, ISJ, organizațiile de studenți, consiliile elevilor, centrele din universități, CJRAE, Centrul de Tineret, FITT)

12. Sporirea eficacității serviciilor de consiliere din universități și școli. (Responsabil: PMT, ISJ, organizațiile de studenți, consiliile elevilor, centrele din universități, CJRAE, Centrul de Tineret, FITT)

Obiectivul 2.2.

Optimizarea serviciilor de consiliere existente

Măsuri:

13. Implementarea unor instrumente de feed‐back mai performante în școli și universități pentru asigurarea calității procesului didactic, combaterea discriminării și corupției. (Responsabil: PMT, ISJ, organizațiile de studenți, consiliile elevilor, centrele din universități, CJRAE, Centrul de Tineret, FITT)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind CONSILIEREA:

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

3. Educația formală

Obiectivul 3.1.

Optimizarea procesului educaţional

Măsuri:

14. Instituirea și utilizarea de mecanisme prin care elevii și studenții să poată da feedback și formula propuneri privind optimizarea procesului educațional. (Responsabil: consiliile elevilor, organizații studențești, ISJ, universităţi)

Obiectivul 3.2.

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale în cadrul școlilor, universităților, instituțiilor publice (biblioteci, muzee etc)

Măsuri:

15. Amenajarea de spaţii alternative de studiu și optimizarea spaţiilor de studiu existente (de ex. utilizarea adecvată a CDI precum și dezvoltarea/crearea acestora acolo unde nu există). (Responsabil: universităţi, organizaţii studenţeşti).

16. Îmbunătăţirea condiţiilor în internate şi cămine. (Responsabil: PMT, instituţii de învăţământ, ISJ).

17. Renovarea şcolilor, inclusiv a celor care sunt monumente istorice. (Responsabil: PMT, ONG‐uri).

Obiectivul 3.3.

Promovarea identităţii locale în curricula şcolară

Măsuri:

18. Introducerea de cursuri/discipline opţionale de Istoria Timişoarei, Cultură locală, Turism timişorean. (Responsabil: instituţiile de învăţământ, ONG‐uri)

Obiectivul 3.4.

Facilitarea intrării în viața profesională

Măsuri:

19. Târguri de job‐uri și evenimente de informare cu participare gratuită a angajatorilor, organizate cel puțin o dată pe an. (Responsabil: universităţi, mediul privat, consiliile elevilor, CLTTM)

Obiectivul 3.5.

Includerea unor elemente de dezvoltare personală în sistemul formal de educație

Măsuri:

20. Realizarea de cursuri de dezvoltare personală, de educație pentru sănătate (alimentară, sexuală, igienă) și de educație civică în sistemul preuniversitar şi universitar. (Responsabil: ISJ, ONG‐uri, organizaţiile studenţeşti, mediul privat)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind EDUCAȚIA FORMALĂ:

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

4. Educație non‐formală

Obiectivul 4.1.

Susţinerea de activităţi de educaţie nonformală pe diferite teme

Măsuri:

21. Promovarea, formarea şi utilizarea lucrătorilor de tineret în activităţile de şi pentru tineret. (Responsabil: ONGT-urile, ONG specializate, centrele pentru tineret.)

22. Realizarea unei campanii de recunoaştere a educaţiei nonformale atât în mediile academice cât şi în mediul economic privat. (Responsabil: Centrul de Tineret, ONG-uri, PMT, DJST, FITT)

23. Organizarea de ateliere de creaţie. (Responsabil: ISJ, ONGT-uri)

24. Amenajarea de biblioteci cu profil de cafenea. (Responsabil: ONG‐uri, instituţii implicate în lucrul cu tinerii)

25. Susținerea de evenimente centrate pe educație non‐formală cu dimensiune națională și internațională. (Responsabil: organizații studențești, CLTTM, ONG-uri)

26. Posibilitatea de a obţine legitimaţii la biblioteci şi pentru ne‐timişoreni prin utilizarea vizei de flotant. (Responsabil: bibliotecile)

27. Dezvoltarea competențelor, abilităților și aptitudinilor tinerilor lideri de opinie ce provin din diverse grupuri culturale și nu numai. (Responsabil: ONG-uri, mediul privat)

28. Facilitarea accesului tinerilor la terenurilede sport din cadrul unităţilor de învăţâmânt. (Responsabil: ISJ, Școli, universități)

29. Realizarea de campanii de promovare a participării în activităţi sportive. (Responsabil: Biblioteca Judeţeană Timiş).

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind EDUCAȚIA NON-FORMALĂ

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

5. Sport

Obiectivul 5.1

Promovarea practicării sportului în rândul tuturor tinerilor

Măsuri:

30. Organizarea de evenimente sportive adresate diferitelor categorii de tineri (pe cartiere, pe grupe de vârstă, discipline sportive, etc), precum și susținerea cluburilor locale de sport. (Responsabil: ISJ, Centrul de Tineret, DJST)

31. Realizarea unui HuB/centru de activități pentru cluburile de sport adresate tinerilor. (Responsabil: ISJ, Centrul de Tineret, DJST)

32. Competiții la nivel local de sport pentru amatori (sport de masă). (Responsabil: ISJ, Centrul de Tineret, DJST)

33. Înființarea unui parc cu rampe pentru skateboard, rolleri și bikeri. (Responsabil: PMT, Centrul de Tineret, DJST)

34. Înființare/dezvoltare/susținere de terenuri de baschet. (Responsabil: PMT, Centrul de Tineret, ISJ, organizații, DJST)

Obiectivul 5.2

Înființarea de infrastructură dedicată sportului de masă, la nivelul fiecărui cartier

Măsuri:

36. Înființare/dezvoltare/susținere terenuri de fotbal. (Responsabil: PMT)

Obiectivul 5.3.

Dezvoltarea infrastructurii pentru activităţi sportive de masă în cartierele din Timişoara

Măsuri:

37. Înființare/dezvoltare/susținere terenuri de tenis. (Responsabil: PMT)

38. Înființare/dezvoltare/susținere patinoar (acoperit). (Responsabil: PMT)

39. Înființare/dezvoltare/susținere bazine de înot acoperite. (Responsabil: PMT)

40. Amenajarea/dezvoltare/susținere de piste pentru alergat. (Responsabil: PMT)

41. Înfiinţare/dezvoltare/susținere velodrom. (Responsabil: PMT)

42. Amplasarea de echipamente de sport pentru adulţi în parcurile din Timişoara (outdoor fitness). (Responsabil: PMT)

43. Oferirea de spații, facilități și sprijin pentru expresie artistică tinerilor interesați. Hub pentru tineri artiști. (Responsabil: PMT)

44. Realizarea de contexte în care tinerii să poată să creeze evenimente culturale. (Responsabil: PMT)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind SPORTUL:

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

6. Cultură

Obiectivul 6.1.

Susținerea creației și expresiei artistice a tinerilor

Măsuri:

45. Activități inovative și atractive de educație culturală. (Responsabil: Casa Studenților, Centrul de Tineret, FITT, Facultatea de Arte, Facultatea de Muzică, instituții culturale)

46. Programe specifice pentru creșterea consumului de cultură în rândul tinerilor din Timișoara. (Responsabil: Casa Studenților, Centrul de Tineret, FITT, Facultatea de Arte, Facultatea de Muzică, instituții culturale)

47. Program de modernizare și de sprijin pentru inserția unor funcțiuni și evenimente culturale în Complexul studențesc și în toate cartiere. (Responsabil: ONG‐uri, PMT)

Obiectivul 6.2.

Atragerea diferitelor categorii de tineri spre manifestări culturale. O6.2”. Acordarea de facilități instituțiilor publice de cultură ce promovează în funcții de management tineri

Măsuri:

48. Implementarea/realizarea unei platforme ce promovează evenimente culturale. (Responsabil: ISJ, universități, instituții culturale, organizații)

49. Renovarea şi revitalizarea cinematografelor din oraş. (Responsabil: PMT în consultare cu ONGT-urile)

50. Susținere pentru activități culturale specifice ale diferitelor comunități și pentru activități culturale de tineret comune. (Responsabil: Centrul de Tineret)

51. Susținerea evenimentelor internaționale de tineret; Schimburi de tineri; Parteneriate de tineret cu orașele înfrățite. (Responsabil: PMT)

Obiectivul 6.3.

Susținerea perpetuării la nivel local a unui climat de respect și înțelegere interculturală

Măsuri:

52. Program de constituire a unui grup de ghizi voluntari + vizite ghidate tematice, eventual urmate de dezbateri și întâlniri cu specialiști sau personalități relevante. Activități de voluntariat legate de patrimoniu, inclusiv în mediul online. (Responsabil: Centru de Tineret, organizații)

Obiectivul 6.4.

Dezvoltarea competențelor interculturale ale tinerilor prin parteneriate internaționale

Măsuri:

53. Dotarea cu facilităţi în vederea organizării activităţilor cultural‐educative (racordarea la o sursă de curent, apă, toaletă publică). (Responsabil: Centru de Tineret, ONG, FITT)

Obiectivul 6.5.

Promovarea cunoașterii, respectării și protejării patrimoniului cultural local

Măsuri:

54. Înființare parc acvatic, ștrand termal, SPA. (Responsabil: Centru de Tineret, organizații)

Obiectivul 6.6.

Sprijinirea de activitati culturale in spatii neconventionale

Măsuri:

55. Înfiinţare de cluburi pentru tineri <18 ani. (Responsabil: PMT, Furnizorii de servicii)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind CULTURA

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

7. Timp liber – divertisment (loisir) şi turism

Obiectivul 7.1.

Înființarea de infrastructură dedicată loisir‐ului

Măsuri:

56. Asigurarea infrastructurii pentru organizarea de activităţi în parcuri şi alte locuri în aer liber pe timpul verii. (Responsabil: mediul privat)

57. Amenajarea canalului Bega pentru organizarea de activităţi acvatice. (Responsabil: mediul privat)

58. Amenajarea de parcuri tematice (precum aviație, dinozauri, tramvaie etc.). (Responsabil: PMT, Grădina ZOO, instituţii culturale – Muzeul Satului etc.)

59. Înființarea de cluburi de turism în școli și facultăți. (Responsabil: PMT)

60. Amenajarea unei parcări temporare (de tranzit) pentru autocarele de turiști în zona centrală – parcare pentru autocare de turiști în zonă pericentrală. (Responsabil: PMT)

61. Înființarea mai multor toalete publice în Timișoara. (Responsabil: PMT)

62. Organizarea de evenimente pentru integrarea studenţilor din anul 1 veniţi din alte oraşe. (Responsabil: PMT şi instituţiile culturale)

Obiectivul 7.2.

Înființarea de infrastructură dedicată turismului

Măsuri:

63. Dezvoltarea de infrastructură (cazare și masa) destinată utilizării în cadrul proiectelor nationale si internationale de si pentru tineri. (Responsabil: PMT)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind TIMPUL LIBER - DIVERTISMENTUL (LOISIR) ȘI TURISMUL

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

8. Colaborare – integrare între tineri

Obiectivul 8.1.

Oferirea unui cadru flexibil și adaptat prin care tinerii să poată să își ofere reciproc sprijin și să învețe unii de la ceilalți

Măsuri:

64. Facilitarea accesului gratuit la spații pentru activități ale tinerilor. (Responsabil: universităţi, organizaţii studenţeşti, ONG‐uri)

65. Încurajarea programelor de mentorship. (Responsabil: PMT, ONGT-uri, instituţii implicate în lucrul cu tinerii)

66. Organizarea de evenimente pentru integrarea studenţilor din anul I veniţi din alte oraşe. (Responsabil: FITT, ONGT-uri)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind COLABORAREA - INTEGRAREA ÎNTRE TINERI

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

III. TINERI PENTRU SOCIETATE

9. Participarea publică

Obiectivul 9.1.

Stimularea participării publice a tinerilor

Măsuri:

67. Susţinerea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Timişoara. (Responsabil: PMT)

68. Organizarea de alegeri și susținerea funcționării Consiliului Local al Tinerilor. (Responsabil: Centrul de tineret și ISJ)

69. Susţinerea Consiliilor Elevilor din şcolile din Timişoara. (Responsabil: PMT, ONGT)

70. Organizarea și susținerea de activități pe tema participării publice a tinerilor. (Responsabil: PMT, Centrul de Tineret, ONGT).

71. Stimularea participării publice a tinerilor aparținând comunităților minoritare, inclusiv cele apărute în urma imigrației recente. (Responsabil: ONGT, PMT, CCPT).

Obiectivul 9.2.

Optimizarea activităţilor de identificarea a nevoilor tinerilor

Măsuri:

72. Amenajarea unui punct de colectare a sugestiilor tinerilor. (Responsabil: Centrul de tineret / mediul online)

73. Realizarea unor studii sociologice periodice (anchete prin chestionar) pentru identificarea problemelor şi aşteptărilor tinerilor. (Responsabil: PMT & Centrul de tineret)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind PARTICIPAREA PUBLICĂ

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

10. Mediu și ecologie

Obiectivul 10.1.

Susţinerea comportamentului pro‐mediu

Măsuri:

74. Inițiative ale autorităţii publice de stimulare a folosirii transportului în comun. (Responsabil: PMT)

75. Crearea unui reţele integrate de piste pentru biciclete. (Responsabil: PMT)

76. Închirierea gratuită de biciclete. (Responsabil: PMT, organizaţii, asociaţii)

77. Organizarea de activităţi educaţionale care să conştientizeze importanţa respectării mediului. (Responsabil: ONGT)

78. Susţinerea unor zile ECO în Timişoara. (Responsabil: ONGT-uri, PMT)

Obiectivul 10.2.

Promovarea acţiunilor ecologice

Măsuri:

79. Realizarea de campanii antidrog şi centre de detoxificare pentru tineri. (Responsabil: PMT, Agenția antidrog).

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor privind MEDIUL ȘI ECOLOGIA

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

11. Social

Obiectivul 11.1.

Oferirea de suport tinerilor

Măsuri:

80. Crearea unui program de prevenire a infracționalității în rândul tinerilor. (Responsabil: PMT)

81. Creşterea siguranţei în Complexul Studenţesc printr‐o mai bună colaborare între tineri și structurile de ordine publică. (Responsabil: PMT, universităţi)

82. Înfiinţarea şi susţinerea unui incubator de afaceri. (Responsabil: PMT, ONGT-uri)

83. Susţinerea de cursuri de educaţie anteprenorială pentru tineri. (Responsabil: instituţii de învăţamânt, ONGT-uri)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor SOCIALE

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara

12. Economic

Obiectivul 12.1.

Susţinerea proiectelor care vizează educaţia anteprenorială

Măsuri:

84. Oferirea de suport pentru iniţiative de tipul economie socială. (Responsabil: mediul privat)

85. Încurajarea programelor pentru angajarea tinerilor fără experienţă. (Responsabil: mediul privat)

Obiectivul 12.2.

Oferirea de consultanţă şi servicii în domeniul economic pentru tineri

Măsuri:

86. Sprijinirea proiectelor ce vizează activități de consultanță financiară pentru tineri. (Responsabil: FITT, PMT)

Contribuția FITT la implementarea obiectivelor ECONOMICE

FITT is looking for interns on content creation
Youth4Ukraine will be hosted by FITT in Timisoara
You for Youth activities
Change Makers II - individual long term volunteering in Timișoara