fbpx

Organizatia pentru Educatia Noua – OpEN

Organizatia pentru Educatia Noua – OpEN

Nume  Organizatia pentru Educatia Nouă
Contact  Mihai-Adrian Vilcea
E-mail  office@educatianoua.ro
Facebook  https://www.facebook.com\open.tm

 

Despre organzație:

Scopul – scopul general este de a spori calitatea învăţământului românesc prin asumarea şi aplicarea unor principii educaţionale moderne si inovative destinate elevilor, studenților, tinerilor și adulților.

Obiective:

1. Crearea şi promovarea unor politici educaţionale în vederea îmbunătăţirii educaţiei româneşti şi a societăţii ca întreg prin stimularea implicării active a actorilor în vederea creșterii calității acestora.
2. Susţinerea şi organizarea de activităţi culturale, educative, ştiinţifice, sociale şi profesionale pentru elevi, studenți, tineri și adulți.
3. Formarea şi dezvoltarea cunoştinţelor declarative şi procedurale elevilor şi studenţilor români, menite să contribuie la dezvoltarea personală, academică şi profesională a acestora.
4. Susţinerea dezvoltării de aptitudini şi competenţe adecvate cadrelor didactice tinere și nu numai, în vederea creşterii calitative a corpului didactic românesc.
5. Conceperea și susținerea unor proiecte naționale și internaționale în domeniul educațional, colaborarea cu alte organizaţii de profil la nivel naţional, european şi internaţional.