fbpx

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), structura care administrează Casa Tineretului din Timișoara – singurul Centru de Tineret din România certificat de Consiliul Europei (singurul din Romania și printre cele nouă de pe întregul continent), își exprimă dezacordul față de forma propusă de mai mulți senatori pentru proiectul de lege privind modificarea art. 28, alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, înregistrat la Senatul României sub numărul L184/2017. Deși intenția exprimată în expunerea de motive este una lăudabilă și o inițiativă legislativă în acest sens ar fi necesară, textul de lege propus se află într-o formă nefericită ce ar putea cauza sectorului de tineret mai multe probleme decât beneficii.

Astfel, articolul 28, alineatul (1) din forma actuală, în vigoare, a Legii Tinerilor nr. 350/2006 se referă la obligativitatea consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului București și a consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ de a constitui anual, prin bugetele proprii, un fond pentru activități de tineret, având următorul text:

Art. 28 (1) Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.”

Scopul proiectului de lege mai sus menționat, așa cum este el declarat în expunerea de motive ce însoțește propunerea, semnată de nouă senatori ai UDMR, este de a da dreptul tuturor autorităților publice locale (nu doar consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor reședință de județ) de a constitui astfel de fonduri pentru tineret, în așa fel încât activitățile de/pentru tineret să poată fi sprijinite în orice localitate.

Totuși, în forma propusă, noua variantă a art. 28, alin. (1) din Legea Tinerilor, deși ar extinde posibilitatea constituirii unui fond pentru activități de tineret către toate consiliile locale, indiferent de tipul localității, prin eliminarea sintagmei „ale municipiilor reședință de județ” din textul de lege, ar elimina și obligativitatea pe care în prezent o au consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ de a constitui acest fond, totul restrângându-se la nivel de „posibilitate” și rămânând la latitudinea autorității locale dacă prevederea legală se va aplica sau nu, practica din prezent arătându-ne că tinerii ar fi, cu siguranță, dezavantajați, nimeni nemaifiind constrâns legal să aplice această normă:

Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.”

Nici în prezent când, teoretic, consiliile județene și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ sunt obligate din punct de vedere legal să constituite în buget un fond distinct destinat activităților pentru tineret, acest lucru nu se întâmplă în multe dintre cazuri, legea nefiind respectată. În anul 2015 mai puțin de o treime dintre autoritățile administrației publice locale responsabile (consilii județene sau consilii locale ale municipiilor reședință de județ) alocau fonduri pentru activități de tineret[1], deși acestea ar fi fost obligate să facă acest lucru.

Astfel, în viitor, dacă acest proiect de lege va fi adoptat în forma lui inițială, există posibilitatea ca și numărul mic de autorități locale care în prezent alocă un fond pentru activități de tineret să se reducă dacă obligația legală va dispărea, practic efectul putând fi unul contrar scopului declarat de inițiatori. Acest lucru ar avea consecințe negative asupra tinerilor din întreaga țară, accesul acestora la resurse pentru a-și putea implementa inițiativele și proiectele limitându-se excesiv, astfel că activitățile de dezvoltare personală a acestora se vor reduce foarte mult, la fel cum va scădea și gradul lor de implicare civică.

Așadar, ținând cont de toate aspectele prezentate mai sus, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) solicită Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului României să nu adopte proiectul de lege privind modificarea art. 28, alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006 (L184/2017) în forma depusă de inițiatori și să se asigure că toate autoritățile administrației publice locale și județene vor fi obligate să constituie anual, prin bugetele proprii, fonduri destinate activităților de/pentru tineret, în așa fel încât tinerii să fie sprijiniți permanent să se dezvolte și să își pună în practică inițiativele, iar proiectele acestora să nu fie în pericol de a nu se putea desfășura din cauza lipsei resurselor financiare.

Dialogul și consultarea sunt elemente de bază ce trebuie să se regăsească în orice proces legislativ, fie că vorbim de inițiere sau modificare de acte normative. Atunci când procesul de consultare este ocolit, chiar dacă intențiile sunt unele pozitive, rezultatele pot fi dezastroase pentru domeniul de tineret. În România, sprijinul acordat sectorului de tineret este unul precar, iar o astfel de măsură ne va întoarce cu cel puțin 11 ani în urmă, oferind posibilitatea autorităților locale să renunțe la finanțarea proiectelor destinate tinerilor.

Clasa politică trebuie să înțeleagă că pot găsi în rândul tinerilor un partener real de dialog, iar astfel de modificări nu trebuie realizate în spatele ușilor închise fără un proces real de consultare.” – a declarat Mihai Adrian Vilcea, președintele Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT)

Poziția completă a Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT) cu privire la proiectul de lege privind modificarea art. 28, alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006 poate fi citită AICI.

 

***