fbpx

FITT, alături de Oficiul Județean pentru Tineret și Sport Timiș a inițiat proiectul „Muntele – prietenul nostru”. Proiectul și-a propus oferire de opțiuni de educare, recreere, petrecere a timpului liber și sport, tinerilor elevi din Timiș, care reprezentau cazuri sociale (proveneau din familii monoparentale sau aveau venituri scăzute), erau urmași ai revoluționarilor sau aveau rezultate bune la școală. Principalele obiective ale proiectului au fost: formarea deprinderilor pentru turismul montan; cunoașterea florei și faunei montane; cunoașterea noțiunilor de prim ajutor; dezvoltarea fizică a participanților; prevenirea delicvenței și a devianței juvenile.

  • Domeniul: educație, sport și timp liber
  • Local, județean, național, european, internațional: județean
  • Perioada de desfășurare: 14-26 august 1994
  • Locul desfășurării: Timișul de Sus, jud. Brașov
  • Număr participanți: 60
  • Buget: 1.553.000 lei (1.000.000 lei finanțare, 400.000 lei sponsori, 153.000 lei)
  • Finanțator: MTS