fbpx

Legea tinerilor nr. 350/2006
Hotărârea nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020


Hotărârea nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
Constituția României (republicată în 2003)
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public